XVI. évfolyam 7. szám - 2016. július

Igazgatási szünet a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban 2016. augusztus 15. (búcsúhétfő) Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár Város Polgárait  és minden Kedves Ügyfelünket, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület 84/2016. (IV.28.) Kt. sz. határozata alapján a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkarendjében  2016. augusztus 15.  (búcsúhétfő) napjára igazgatási szünetet rendelt el. 

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Felhívás Pilisvörösvár Város Díszpolgára és Pilisvörösvárért emlékérem adományozásával kapcsolatos javaslattételre

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a város lakosságáért példamutatóan munkálkodó polgárok tevékenységének elismerésére a Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993 (III. 4.) önkormányzati rendelete alapján

„Pilisvörösvár Város Díszpolgára” címet és „Pilisvörösvárért” emlékérmet  adományoz.

„Pilisvörösvár Város Díszpolgára” cím azon pilisvörösvári polgárnak adható, aki

  • a lakosság szolgálatában (közszolgálatban),
  • a város fejlesztésében,
  • az oktatás-nevelés, közművelődés és egészségügy terén,
  • a város kulturális- és sportéletében

hosszú időn keresztül kiemelkedően eredményes, önzetlen, áldozatos, maradandó munkát végzett.

Mulasztási bírság a kommunálisadó-bevallásukat nem teljesítőknek

A magánszemélyek kommunális adójának bevallásával kapcsolatban felhívom figyelmüket, hogy a bevallás benyújtásának határideje 2012. január 15-én lejárt.

Stratégiai zajvédelmi intézkedési tervek társadalmi egyeztetése

Felhívás magánfőzőknek

Ezúton hívom fel Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a Jöt. 67/A. § (1) bek. alapján a magánfőzőnek a lakóhelye szerint illetékes Önkormányzati adóhatósághoz be kell jelentenie a párlat előállítására alkalmas desztilláló berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül.

Tájékoztatás a vadászterületek kialakításáról

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (Vtv.) 11/A. §-ban foglaltak szerint a vadászati hatóság a 2016. március 31. és május 10. között kihirdetett ajánlások alapján hivatalból megállapította a vadászterület határát.

A mellékelt linken tájékozódhatnak az érintett településekhez tartozó vadászterületek határairól. (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/a-vadaszteruletek-hatarkijelolesevel-kapcsolatos-dontesek)

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

vorosvari-ujsag-2016-07-00108