XVI. évfolyam 6. szám - 2016. június

Nyári igazgatási szünet a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár Város Polgárait és minden Kedves Ügyfelünket, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület 12/2016. (I.28.) Kt. sz. határozatában foglaltak szerint, valamint a Képviselő-testület 84/2016. (IV.28.) Kt. sz. határozata alapján a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkarendjében 

Nyári diákmunka

A Nemzetgazdasági Minisztérium az idén is meghirdette a „Nyári diákmunka” programot.  A programban azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik a kezdő időpontban, július 1-jén már betöltötték a 16. életévüket, befejezésekor, augusztus 31-én pedig még nem múltak el 25 évesek.

Ezúton hívom fel Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a Jöt. 67/A. § (1) bek. alapján a magánfőzőnek a lakóhelye szerint illetékes Önkormányzati adóhatósághoz be kell jelentenie a párlat előállítására alkalmas desztilláló berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül.

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár város termőföldjeinek tulajdonosait és használóit, hogy a termőföld hasznosítására vonatkozó kötelezettségüknek – a jogszabályi hivatkozásoknak megfelelően – eleget tenni szíveskedjenek. Tájékoztatásul közlöm, hogy a termőföld hasznosítása minden földhasználóra nézve általános érvényű, egész évben fennálló kötelezettség. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXXIX. törvény 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint: A földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség.)

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. § rendelkezése alapján Pilisvörösvár külterületén 2016. július 5-én és 7-én határszemlét tart a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási hivatalának Földhivatali Osztálya, amely határszemléről a földhasználókat jelen hirdetmény útján is értesítik. A határszemlével kapcsolatos felhívás a városi honlap Aktuális részében található meg.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Felhívom városunk lakosságának figyelmét, hogy a parlagfűirtási kötelezettségüknek te­gyenek eleget. Az élelmiszerláncról és ha­­tó­sági felügyeleté­ről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint: „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.” A gyommentesítés elmaradása esetén növényvédelmi bírság szabható ki 15 000 – 15 000 000 Ft közötti értékben.