XVI. évfolyam 6. szám - 2016. június

• Egy, az önkormányzatok fejlesztésére irányuló pályázat beadásáról döntött a képviselőtestület. Miről szól pontosan ez a pályázat?

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben pályázatot hirdetett „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”. A meghirdetett pályázatban három pályázati alcél van, melyek közül egyszerre két alcélra lehet pályázatot benyújtani. Mi az „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása” alcél keretében a Templom Téri Általános Iskola sportudvarának felújítására nyújtottunk be pályázatot, a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcél keretében pedig a Szabadság utca elején (a Vásár téri iskolától a Schiller Gimnázium kerítésének végéig) a járda felújítására, valamint a Báthory utca és Szent István utca szilárd burkolatának felújítására.

2016. MÁJUS 26.

Pályázat önkormányzati fejlesztésekre

A közelmúltban megjelent egy hazai forrású minisztériumi pályázat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A pályázat három területre irányul: 1. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, 2. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás vagy új sportlétesítmény létrehozása, 3. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása. A három közül azonban egyszerre csak két kiírásra lehet pályázni, ezért a képviselőtestület úgy döntött, hogy a sportfejlesztésre és az útfelújításokra adja be pályázatát. Az előbbiből a Templom téri iskola sportudvarát újítanák fel (erre a maximálisan igényelhető támogatás 20 millió forint, 65%-os támogatás, 35%-os önrésszel), az utóbbival pedig a Báthory utca és a Szent István utca szilárd burkolatának felújítására, valamint a Szabadság utcai járda felújítására  pályáznak (a maximálisan igényelhető támogatás ennél a pályázatnál 30 millió forint, 65%-os támogatás, 35%-os önrésszel). A pályázatokról a döntés várhatóan 2016. augusztus 5-én lesz, a kiértesítés több lépcsőben történhet meg, a legutolsó kiértesítés 2016. november 15-ig várható. (90/2016. határozat – 12 igen, 91/2016. határozat – 12 igen) (További részletek a Polgármesteri interjúban).

A közelmúltban a tavalyi eredménytelen kísérlet után a Pilisvörösvári NNÖ ismét azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy átvehesse a Vásár téri iskola fenntartását és működtetését. A képviselőtestület 2016. április 28-án tűzte napirendre a témát, s hosszas tárgyalás után 8 igen és 2 nem szavazattal azt a döntést hozta, hogy nem kívánja átadni a fenntartói és a működtetői jogokat. Alábbi cikkünkben a városi önkormányzat érveit, szempontjait a testületi ülésre készült előterjesztés alapján, a német nemzetiségi önkormányzat álláspontját a PNNÖ-nek Sax Ibolya által felolvasott írásbeli reagálása és Sax László PNNÖ-elnök beszéde alapján ismertetjük. 

Áprilisi számunkban már beszámoltunk arról a rendkívüli testületi ülésről, melyen fontos napirendi pont volt a Templom téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola profilbővítési szándékának véleményezése. A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzatnak véleményezési joga van az ügyben, ám az ülésig hivatalosan nem foglalt állást a kérdésben, hogy induljon-e angolos első osztály az iskolában.

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár polgárait, hogy a Polgármesteri Hivatal a közeljövőben lakossági felszólító leveleket postáz azon ingatlantulajdonosoknak, akiknek ingatlana a csatornahálózatot üzemeltető DMRV által átadott nyilvántartás alapján nem rendelkezik csatornarákötéssel. Mivel elképzelhető, hogy a nyilvántartás nem 100%-ig pontos, a lakosok figyelmét szeretnénk felhívni arra, hogy a tényleges helyzetet tisztázzák minél előbb, nehogy alaptalanul felmerüljön a talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége.

A Pest Megyei Kormányhivatal 11 munkatársa 2015. március 26-án átfogó törvényességi és szakszerűségi ellenőrzést végzett a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalnál. Az ellenőrzés az alábbi területekre terjedt ki: