XVI. évfolyam 5. szám - 2016. május

Igazgatási szünet a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár Város Polgárait és minden Kedves Ügyfelünket, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület 12/2016. (I.28.) Kt. sz. határozatában foglaltak szerint, valamint a Képviselő-testület 84/2016. (IV. 28.) Kt. sz. határozata alapján a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkarendjében 2016. június 27. napjától 2016. július 1. napjáig, valamint 2016. augusztus 15. (búcsúhétfő) napjára igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási szünet bevezetésére az éves szabadságok kiadása és költséghatékony működés érdekében volt szükség.

Az igazgatási szünet alatt a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal zárva tart, az anyakönyvi ügyeletet biztosítjuk, ennek részleteit külön hirdetményben tesszük közzé.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

 

vorosvari-ujsag-2016-05-00118

Iparűzési adó bevallási és befizetési határidő

Az iparűzési adó bevallásával és befizetésével kapcsolatban felhívom Tisztelt Vállalkozóink figyelmét, hogy a bevallás benyújtásának, illetve a 2015-ös évben megfizetett adóelőleg és a 2015-ös évre megállapított tényleges adó különbözetének befizetési határideje:

Értesítés a 3. parcella újranyitásáról

Ezúton értesítjük a Tisztelt Sírhelytulajdonosokat, hogy a temető 3-as parcellájában lévő, meg nem váltott sírokat az önkormányzat a 2016. évben felszámolja, majd a felszámolt sírhelyeket értékesíti. Az elbontott síremlékeket az önkormányzat 6 hónapig tárolja, utána megsemmisíti.

Tájékoztatás a Piliscsabai utca és Madách utca alatti zártkerti ingatlantömb tulajdonosai részére

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatról szóló 16/2014. (VI. 02.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete tartalmazza – többek között – a Piliscsabai utca, valamint a Madách utca alatti terület belterületi határvonalán kívül eső zártkerti ingatlantömböt, mely a rendelet melléklete szerint a tervezett belterületi határvonalon belül esik.

Adótartozásra indított végrehajtási eljárás lehetőségéről

Felhívom a hátralékkal rendelkező Adózóink figyelmét, hogy lejárt tartozás esetén az önkormányzati adóhatóság jogosult a tartozás összegére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munkabér- illetve nyugdíjletiltást, gépjármű forgalomból való kivonását, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést indítani. 

Tájékoztatom Tisztelt Adózóinkat, hogy az adócsoport behajtási tevékenységét a 2016. március 16-i határidős, lejárt fizetési kötelezettségekre is megkezdte.

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Felhívás magánfőző bejelentésére

Ezúton hívom fel Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a Jöt. 67/A. § (1) bek. alapján a magánfőzőnek a lakóhelye szerint illetékes Önkormányzati adóhatósághoz be kell jelentenie a párlat előállítására alkalmas desztilláló berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül.