XVI. évfolyam 5. szám - 2016. május

Idén is megrendeztük a Zrínyi utcai Ligeti Cseperedő Óvodában a német nemzetiségi napokat, melynek célkitűzése volt, hogy az óvodáskorú gyermekek a hagyományok ápolása, megteremtése és átörökítése segítségével ismerjék meg a német nemzetiség nyelvét, kultúráját, értékeit.

Sokféle játékos és élményt nyújtó tevékenység és színes program megszervezésével törekedtünk a hagyományőrzés iránti érdeklődés felkeltésére és a német nemzetiséghez, a német nyelvhez való pozitív kötődés kialakítására, elmélyítésére.