XVI. évfolyam 3. szám - 2016. március

• Elfogadta a képviselőtestület a 2016-os költségvetést.  Nézzük először a számokat a bevételi oldalon! Az önkormányzatok egyik fő bevételi forrása az állami támogatás. Változnak-e az idén az állami támogatások, mire lehet számítani?

Az önkormányzati hivatal működéséhez nyújtott állami támogatás a tavalyihoz képest ismét csökkent, több mint 17 millió forinttal. A köznevelési feladatok támogatásában lényegi változás nincsen. A pénzbeli szociális ellátásokra már egyáltalán nem kapunk állami támogatást – igaz, a feladatok döntő része a Járási Hivatalhoz került. A családsegítés és gyermekjóléti ellátások, valamint a házi segítségnyújtás terén a jogszabályi környezet jelentősen megváltozott. Ez az átalakulás Pilisvörösvár számára a családsegítés és gyermekjóléti alapellátásban kb. 14 millió forintos, a családsegítő és gyermekjóléti központ létrehozásával kapcsolatban pedig további 10,7 millió forintos, összesen 24,7 millió forint többletkiadást jelent. A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása csekély összeggel, de emelkedett – a lakosságszám emelkedéséből adódóan. Közmunkaprogram-támogatást az idén is igényelhetünk. Összességében azt mondhatom, hogy az államtól kapott működési támogatás a tényleges működési költségeinknek csupán a 42,7 %-át fedezi. 

Február 11. rendes ülés

A Háziréti Horgászegyesületek Egyesülésének kérelme

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 0,36%-ban tulajdonosa a Pilisvörösvár külterület 082/2 hrsz-ú, kivett „víztározó, gátőrház” nevű, 8356 m2 területű ingatlannak. Az érintett területnek a Rozmaring Szövetkezeti Vagyonkezelő Kft. a legnagyobb társtulajdonosa. A Háziréti víztározó halászati jogával 1985-től 2015. 12. 31-ig haszonbérleti szerződés keretében a Háziréti Horgászegyesületek Egyesülése rendelkezett. Az Egyesülés nemrégiben kérelemmel fordult a polgármesterhez, hogy adjon önkormányzati támogató nyilatkozatot egy halászati joggal kapcsolatos pályázathoz, amelyet a Földművelési Minisztérium a közeljövőben fog kiírni. (A Minisztérium jelenleg gyűjti be a kiíráshoz szükséges adatokat.) A képviselőtestület úgy döntött, hogy támogatja a Háziréti Horgászegyesületek Egyesülésének benyújtandó pályázatát, mert az Egyesülés az elmúlt kétszer tizenöt évben teljesítette a vízügyi, környezetvédelmi feladatait, mindig időben eleget tett az iparűzési adófizetési kötelezettségének,  mert a tavon horgászó 600 területi engedéllyel rendelkező sporttárs közül sok a pilisvörösvári lakos, illetve mivel az Egyesülés egy jövendőbeli haszonbérleti szerződés megkötése esetén használati díjat fizetne az önkormányzat területrésze után. A használati díj pontos összegéről a pályázat megjelenése után kell majd megegyezni. (186/2016. határozat – 12 igen)

Szikla utca

Évtizedes álom valósult meg  a Szikla utcában, a Szabadságliget (Karátsonyi-liget) vasúti megállóhely és a Szabadság út közötti út megépítésével. Ez az út 211 méter hosszon, 4-5 méter változó szélességben épült meg, bruttó 19 millió forintos költséggel.