XVI. évfolyam 11. szám - 2016. november

FELHÍVÁS

2016. december 20. Iparűzési adó feltöltési és bevallási határidő

Felhívom tisztelt vállalkozóink figyelmét a 2016. évi iparűzési adó feltöltési kötelezettség teljesítésére. 

Tájékoztató a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény értelmében csak az mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól, aki a törvény hatálybalépését megelőzően vízjogi engedély nélkül létesített vízilétesítményére 2018. december 31-ig kérelmezi a vízjogi fennmaradási engedélyt.

Kedves Érdeklődők!

A Tipegő bölcsőde sószobája továbbra is nyitva áll a lakosság számára. A sószobát félórás turnusokban lehet igénybe venni.  A helyiségben egyszerre maximum 6 fő tartózkodhat, de ha csak felnőttek tartózkodnak bent, akkor a maximális létszám 5 fő.

Adótartozásra 
indított végrehajtási 
eljárás lehetőségéről

Felhívom a hátralékkal rendelkező adózóink figyelmét, hogy lejárt tartozás esetén az önkormányzati adóhatóság jogosult a tartozás összegére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munkabér-, illetve nyugdíjletiltást, gépjármű forgalomból való kivonását, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést indítani.

Tájékoztatom tisztelt adózóinkat, hogy az adócsoport behajtási tevékenységét a 2016. március 16-i határidős, lejárt fizetési kötelezettségekre is megkezdte.
Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Dr. Krupp Zsuzsanna

jegyző

Változás a tüdőszűrés területén

Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét arra, hogy a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet tájékoztatása alapján 2017 januárjában nem lesz kihelyezett lakossági tüdőszűrés Pilisvörösváron, mert a tüdőszűrés felvételeinek feldolgozását az intézet a nagy létszámú körzet miatt nem tudja megoldani. A tüdőgyógyintézet informálisan arról is tájékoztatta a polgármesteri hivatalt, hogy az egyeztetések jelenleg is folynak, és remélhetőleg a 2018. évre a lakossági tüdőszűrés problémája megoldódik.