XVI. évfolyam 11. szám - 2016. november

A kérdésre minden gyerek hangos, határozott igennel válaszol. Ezt mi, óvodapedagógusok is tudjuk, ezért minden nevelési évben több alkalommal is foglalkozunk az állatokkal.

Idén az első ilyen lehetőséget az állatok világnapja (október 4.) adta, melynek alkalmából nevelőtestületemmel sokszínű projektet szerveztünk. Földünkön szinte naponta halnak ki és tűnnek el örökre állatfajok, ezért nagyon fontos, hogy gyermekeinket ösztönözzük a velük való törődésre, Földünk színes faunájának megismerésére és megőrzésére.

Szakmai nap a magyarországi németek intézményében

A Vásár Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola tantestülete október 7-én szakmai nap keretében látogatást tett Bajára, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjába. Az óralátogatások, az intézményt bemutató előadás és séta, valamint a kötetlen beszélgetések során pedagógusaink számos tapasztalatot szereztek, amelyek egy része munícióul szolgálhat mindennapi munkájuk során. A régóta várt, jó hangulatú kirándulás, mondhatjuk, csapatépítő jelleget öltött, ami tovább erősítette a tantestület eddig is igen jónak mondható közösségi szellemét, összetartását. 

Projektnap 2016

Az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából 2016. október 21-én iskolánk projektnapot (Schiller-nap) szervezett. A projektnapra Kok Zoltán tanár úr és a 9. a osztály tanulói már a hét folyamán felkészítették a játszani vágyó tanulókat. Mindennap feladatsor várta őket, amelyek megoldásához az iskolarádió és az épületben kihelyezett plakátok, röpiratok, viccek nyújtottak segítséget. A verseny első három helyezettjét a projektnapot záró ünnepség keretében megjutalmaztuk.