XVI. évfolyam 1. szám - 2016. október

• Elfogadta a képviselőtestület az önkormányzat első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót. Melyek a beszámoló legfontosabb számai?

A sarokszámokat tekintve a költségvetési bevételeink június 30-ig az előirányzat 61,31%-ában, a költségvetési kiadásaink az előirányzat 40,77%-ában teljesültek, ami azt jelenti, hogy a tervezés reális, a gazdálkodás pedig fegyelmezett és takarékos volt.

2016. szeptember 29. rendes ülés

Módosult a Művészetek Háza SZMSZ-e

A Művészetek Háza intézményvezetője, Berényi Ildikó szeptember 20-án nyújtott be kérelmet az önkormányzatnak az intézmény szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ) módosítását illetően, amelyre a városi könyvtár október 1-jén hatályba lépő nyitvatartásának megváltozása és az intézményen belüli státusátcsoportosítás miatt volt szükség. Ezekről lapunk előző számában olvashattak bővebben. (160/2016. határozat – 10 igen)