XVI. évfolyam 9. szám - 2016. szeptember

MIKROCENZUS

„Kis népszámlálás Pilisvörösváron”

A Központi Statisztikai Hivatal 2016-ban mikrocenzust (kis népszámlálást) tart. A mikrocenzusra 2016. október 1-je és november 8-a között kerül sor. Pilisvörösvár is szerepel a mikrocenzus mintájában. A mintába bekerült háztartásokban élők számára a válaszadás kötelező. 

Tájékoztató adófizetésről

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Adózóinkat, hogy a 2016. II. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó befizetésének határideje: 2016. szeptember 15. napja.

A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási megbízásokat az adóívvel együtt augusztus hónapban kézbesítettük Önöknek.

Felhívás magánfőzőknek

Ezúton hívom fel Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a Jöt. 67/A. § (1) bek. alapján a magánfőzőnek a lakóhelye szerint illetékes Önkormányzati adóhatósághoz be kell jelentenie a párlat előállítására alkalmas desztilláló berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül.