XVII. évfolyam 4. szám - 2017. április

Vasúti perontakarítás

A vasútállomások peronjainak takarítása a MÁV feladata. Mivel a MÁV hónapok óta nem takarította el a téli síkosságmentesítő anyagot a peronokról, az azokhoz vezető lépcsőkről, valamint a vasútállomás épülete körüli burkolatról, a városgondnokság munkatársai – esztétikai okokból és a balesetek megelőzése érdekében – 2017. március 30-án megkezdték a három pilisvörösvári vasútállomás peronjainak megtisztítását. Az önkormányzati dolgozók három nap alatt több mint 6000 m2 felületet söpörtek fel, majd az így összegyűlt síkosságmentesítő anyagot (murvát) zsákokba gyűjtötték és elszállították. Gromon István polgármester levélben hívta fel a MÁV Zrt.-t kötelezettségük teljesítésére, nyomatékosan kérve, hogy a mostani eset a jövőben ne forduljon elő.

Március 14. rendkívüli ülés

Praxisváltás a rendelőben

Dr. Fekete Sándor háziorvos befejezni szándékozik aktív háziorvosi tevékenységét, ezért kérelmet nyújtott be az önkormányzatnak, melyben jelezte, hogy praxisjogát 2017. július 1-jei hatállyal át kívánja adni dr. Szender Ildikó Katalin háziorvosnak, és kérte az önkormányzattal 1995-ben kötött egészségügyi ellátási szerződésének megszüntetését. Dr. Fekete Sándor praxisa jelenleg kb. 800 főt lát el, ami kis háziorvosi körzetnek minősül. A képviselő-testület hozzájárult a praxisjog átadásához. (42/2017. határozat – 9 igen)

A Pilisvörösvári Szebb Környezetünkért Egyesület a helyi általános és középiskolákkal közösen 2017-ben ismét benevezi a Magyarországi Év Fája versenyre a pilisvörösvári Templom téren álló védett eperfát.

A nyertes fa egy egészségügyi felmérésben részesül, és ha szüksége van rá, egy speciális ápolásra szóló utalványt is kap, amit díjátadó ünnepség keretében nyújtanak át a fát jelölőknek. A támogatást a fa egészségét biztosító kezelésre, közvetlen környezetének rendbetételére, vagy ha ilyen intézkedésekre nincs szükség, ugyanazon településen őshonos csemeték ültetésére lehet felhasználni. A verseny döntősei közül az Országos Erdészeti Egyesület egy általa választott fát különdíjban is részesít. A pályázati anyag összeállításához várjuk a vörösváriaktól a fához fűződő történeteket, a fáról, fánál készült fotókat, ezeket 2017. május 20-ig elküldhetik Fodor Réka címére: rkfodor@gmail.com, vagy leadhatják a Városi Könyvtárban Angeli Mártának.

Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel a verseny menetét, és kapcsolódjanak be a júliusi internetes szavazásba is. További információ az egyesület weboldalán: www.tegyvalamit.hu és a Facebookon.

SZKE

•Megkapta a képviselő-testület, és március 30-án az őrsparancsnok jelenlétében meg is tárgyalta a rendőrség 2016. évi beszámolóját. Hogy látja Ön, javult a közbiztonság az elmúlt évben?

A 2016-ban Pilisvörösváron elkövetett bűncselekmények száma lényegében megegyezik a 2015. évivel (200 bűncselekmény). A legtöbb bűncselekménytípus esetében csökkenés tapasztalható, néhány bűncselekménytípus esetében volt kisebb emelkedés. A legnagyobb növekedés a csalások számában volt: egy év alatt ezek száma 18-ról 79-re emelkedett. Az ilyen esetek többségében idős embereket otthonukban csapnak be különböző trükkökkel az elkövetők. A rendőrség itt a megelőzésben keveset tud tenni, lényegében csak a felvilágosítás és a figyelemfelhívás marad – ezt meg is tették többször a Vörösvári Újságban.

A Templom Téri Iskola tantestülete levelet írt az önkormányzatnak az iskolaudvar felújításának ügyében. Gromon István polgármester válaszlevelében részletes képet ad az iskolaudvar felújításának ügyéről: ez előzményekről, az ügy jelen állásáról, az önkormányzat szerepvállalásáról.