XVII. évfolyam 12. szám - 2017. december

A decemberi szám letöltése .pdf változatban

(32 oldal, 5 Mb.)

Az újság nyomtatott változatával teljesen megegyezik.

Karácsony közeledtével városunk közterületeire is kikerültek az ünnepi díszek, s felgyúltak az ünnep fényei. A karácsonyi készülődés első mozzanataként megérkezett a Fő térre az a fenyőfa, amelyet a Bocskai utca 77. sz. alatti lakosok ajánlottak fel városi karácsonyfának. Az önkormányzat megbízásából a Fő tér karácsonyfáját november 29-én díszítette fel emelős-kosaras autóval az Álomszer Kft. Ők végezték el az úttest fölött átfeszített kötélre függesztett, nagy keretes fénydíszek elhelyezését is a Templom téren a nagytemplomnál, illetve a Kisfaludy utcán a Karátsonyi-ligeti Szent Család-templomnál. Fényfüzérek kerültek a Hősök tere és a Vásár tér fáira, valamint a Városháza előtti kis fákra, ezek felszerelését az önkormányzat megbízásából az NKI-VILL Kft. végezte. Végül a Fő téren a városi karácsonyfa mellett ismét felállításra került a betlehem, melyet az idén Zsámboki Szabolcs, a Művészetek Háza munkatársa rendezett be.

Fotó: Rimár Ágnes

„A hír bejárta a világot,
És jöttek bölcsek és királyok
És együgyűk és pásztorok:
Ott minden lélek egyetérzett,
És sírt és álmélkodva nézett,
És boldogan fohászkodott:
Örömöt hozván az embernek,
Dicsőség légyen az Istennek!”

(Sajó Sándor)

A Vörösvári Újság olvasóinak és Pilisvörösvár minden polgárának békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikeres, örömökben gazdag újesztendőt kívánok!

Gromon István
polgármester

Szerkesztőség:
06/30-228-0262
ujsag@pilisvorosvar.hu

A következő lapzárta: január 10. szerda

Tervezett megjelenés: január 27. szombat

Köszönjük, hogy az újságot árusítják:

Ági bolt, Bányató utcai kisbolt, Barkács­bolt, Büfé, CBA Profi-Hús Kft., Halmschláger élelmiszerbolt, Koller Elektronika, Kri­vinger zöldségesbolt,
Krausz mezőgazdasági bolt, Liget ABC, Margit minimarket, Mester hentesüzlet, Müller kávézó, Művészetek Háza (porta), Rotburger söröző, Sváb pékség, Tácsik Pékség és Cukrászda, Városi Könyvtár, Waldek

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, illetve a képviselő-testület 38/2017. (II. 23.) Kt. sz. határozatában foglaltak szerint a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkarendjében a 2017. december 21−29. közötti időszakra IGAZGATÁSI SZÜNETET rendelt el. (5 munkanap)

Az igazgatási szünet utáni első munkanap: 2018. január 2. (kedd)

Az igazgatási szünetre az éves szabadságok kiadása és a költséghatékony működés érdekében volt szükség. Az igazgatási szünet alatt a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal zárva tart, kizárólag anyakönyvi ügyeletet biztosítunk. Halálesetekkel kapcsolatos anyakönyvi ügyelet részleteit külön hirdetményben tesszük közzé.

Tájékoztatom Pilisvörösvár Város polgárait és minden kedves ügyfelünket, hogy a 2017. december 21. napjától 2018. január 1. napjáig tartó igazgatási szünet ideje alatt halálesettel, sírhelydíjakkal kapcsolatosan anyakönyvi ügyeletet tartunk az alábbi időpontban:

2017. december 27-én 9 órától 10 óráig.

Az anyakönyvi ügyelet helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal
(Fő tér 1. szám földszint 3. számú iroda)

Sírhelydíjakkal kapcsolatos ügyintézés helye: Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1. műszaki osztály földszint jobbra)

A fent megjelölt időpontokon kívül a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésben a temetkezési szolgáltatók nyújtanak segítséget.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Őszi faültetések a városban

Az önkormányzat által a közterületeken végzett őszi kertészeti munkálatok keretében a kertészeti csoport munkatársai novem­ber elején a kihalt fák helyére, illetve új telepítésként 43 fát ültettek el a város különböző pontjain.

Tájékoztatás a 2018-ban induló Magyar Születési Kohorszvizsgálatról

A KSH Népességtudományi Kutató Intézet longitudinális kutatást indít a 2018-ban születettek körében. A kutatás fő célja, hogy átfogó képet adjon a gyermekek magyarországi felnövekedéséről. A véletlen kiválasztáson alapuló utánkövetéses vizsgálatba Pilisvörösvár is bekerült.

• November közepén elkészült a Báthory utcai szilárd burkolatú út két új szakasza, ami az országos média érdeklődését is kiváltotta. Mi volt az oka ennek az érdeklődésnek?

A Báthory utca a város szélén, a külterület és a belterület határán húzódik, ahol eredetileg egy csupán 3 méter széles földút volt. Ahhoz, hogy az út déli oldalán lévő, a Szent Erzsébet utcáról nyíló hosszú telkek megoszthatók legyenek és a Báthory utca felől is közterület-kapcsolatot kapjanak – mégpedig olyan széleset, amely útnak is megfelelő –, le kellett adniuk a Szabályozási Tervben lévő szabályozási vonal alapján az út kiszélesítéséhez szükséges területet. Az ingatlantulajdonosok döntő többsége ezt meg is tette, az utca déli oldala fokozatosan beépült, a széles út kialakult.

November 7. rendkívüli ülés

Orvosi ügyelet

Pilisvörösváron és környékén egy 1996-ban kötött együttműködési megállapodás alapján több mint húsz éve az Országos Mentőszolgálat látja el az orvosi ügyeleti feladatokat. A megállapodást eredetileg Pilisvörösvár, Solymár, Pilisszentiván, Pilisszántó, Piliscsaba, Pilisjászfalu és Tinnye települések kötötték, majd 2010-ben az együttműködésből kivált Piliscsaba, Pilisjászfalu és Tinnye. A megállapodás alapján a díjat lakosságszám alapján fizetik a települések az OMSZ-nek. Októberben az OMSZ vezetése jelezte a települések önkormányzatainak, hogy az eddig nyújtott finanszírozás már nem elegendő a feladatok ellátására, az orvosoknak adott bruttó 2050 forintos órabér már nem versenyképes. Amennyiben az önkormányzatok nem emelik meg a díjat, decembertől az OMSZ nem tudja biztosítani az orvosi ügyeletet, ami az ünnepi időszakban különösen nagy nehézségeket okozna. A cél bruttó 3000 forintos órabér lenne az orvosoknak. A képviselő-testület megszavazta a Vörösvárra eső részt az ügyeleti díj megemeléséhez. (188/2017. határozat – 9 igen)

Mint azt már hírként közöltük, szeptemberben megáldották a közel­múltban felújított, Templom tér 4. szám alatti épületben kialakított Szent Imre-házat, a vörösvári egyházközség közösségi házát. Így a helyi hívő közösségek végre méltó környezetben találkozhatnak, és mivel a hely adott, újak is alakulhatnak.

Felhívás talajterhelési díj bevallási kötelezettségüket nem teljesítőknek

A talajterhelési díj bevallásával és befizetésével kapcsolatban felhívom a tisztelt ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a bevallás benyújtásának, illetve a talajterhelési díj befizetésének határideje 2017. március 31-én lejárt. A 2016-os évet érintően, a türelmi idő lejártát követő 2016. 11. 01-től 2016. 12. 31-ig tartó időszakra vonatkozóan kellett bevallást benyújtani az önkormányzat adócsoportjához. Amennyiben bevallás benyújtási kötelezettségüket elmulasztották, akkor kérem, hogy azt az önkormányzat adócsoportja felé mielőbb teljesíteni szíveskedjenek, ellenkező esetben az eredménytelen felszólítás után mulasztási bírság kiszabására kerül sor.

Még meg sem száradt az aszfalt a Báthory utcai új úton, még le sem vonultak a gépek, de a Facebookon egyesek máris elkezdték a gúnyolódást, az élcelődést, az önkormányzat kicsúfolását abban a szent meggyőződésben, hogy az önkormányzati képviselő-testület tagjai és a polgármesteri hivatal dolgozói mind eszement idióták.

A képviselő-testület 2017 márciusában döntött a Báthory utcai út szilárd burkolatának megépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról. A közbeszerzési eljárás nyertesével kötött vállalkozási szerződés eredetileg 501 méternyi útszakasz megépítésére vonatkozott, de a szerződést 2017. szeptember 28-án módosítani kellett, mivel az út megépítéséhez szükséges területet néhány tulajdonos a kivitelezés megkezdéséig nem adta le. A tervezett útnak így most a Nagy Imre utcától a 3583 hrsz.-ú ingatlanig tartó 300 méteres szakasza, valamint a 3583 hrsz.-ú ingatlantól a 3573/2 hrsz.-ú ingatlanig terjedő 85 méteres szakasza épülhetett meg, a kimaradt szakaszok megépítése a szükséges jogi rendezések után válik lehetségessé. A kivitelezés 2017. szeptember 27-én kezdődött és november 10-én fejeződött be. A műszaki átadás november 15-én volt. Az utómunkálatok keretében az útra kikerültek a kiegészítő forgalomtechnikai táblák, a lassító szigetekbe pedig a kertészeti csoport fákat ültetett. Az új, összesen 385 méteres útszakasz bruttó 44 965 893 Ft-ba került, a kivitelezést a NADI Építő és Szolgáltató Kft. végezte. Az útépítés az önkormányzat beruházásában valósult meg, teljes egészében saját forrásból.

Tájékoztatásul a 12. oldalon teljes terjedelemben közöljük Polgármester Úrnak a városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu), illetve a Vörösvári Hírek (www.vorosvarihirek.hu) c. városi hírportálon 2017. november 10-én közzétett közleményét az útépítéssel kapcsolatban.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2016. június 28-án pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz a Szakorvosi Rendelőintézet épületének energetikai korszerűsítésére, s a pályázaton 100%-os támogatást nyert.

A Fő utca 188. szám alatti, hozzávetőleg 450 négyzetméter alapterületű épület (3 szint plusz beépített tetőtér) energiahatékonysági felújítása mind a három szintet és a beépített tetőteret is érintette. A korszerűsítés keretében az épület régi, elhasználódott, rosszul záródó és nem energiatakarékos, fémszerkezetű nyílászáróit műanyag nyílászárókra cserélték, a homlokzat és a tető teljes hőszigetelést kapott, s végül az épületet klinkertéglával díszített vakolattal látták el. A kivitelezést végző Épkomplex Kft. június 8-án kezdte meg a munkálatokat, s november végére készült el a felújítással. A műszaki átadás november 30-án megkezdődött. A szakrendelő energetikai felújításának bruttó költsége 46,6 millió forint volt, melyet teljes egészében a KEHOP-pályázati támogatás biztosított.

A Kálvária utcai és a Báthory utcai útépítés után november végére elkészült a Lahner György utca (szentiváni nevén Határ utca) szilárd burkolata is. A közbeszerzési pályázaton nyertes kivitelező, a Stone Dekor Kft. szeptember 23-án kezdte meg a munkálatokat, és a környéken lakók nagy örömére november 29-re teljesen elkészült az összességében 622 méternyi új út. Mivel az út fele részben Pilisvörösvár közigazgatási területéhez, fele részben pedig Pilisszentivánhoz tartozik, az útépítés során felmerülő összes költséget – a tervezés, az engedélyeztetés, az eljárási költségek és hatósági díjak, valamint a kivitelezés együttes költségét –, összesen bruttó 76 500 200 Ft-ot a két település önkormányzatai közösen finanszírozták.

Az önkormányzat tavaly szeptemberben VEKOP-pályázatot nyújtott be a „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” c. pályázati kiírásra, a Német Nemzetiségi Óvoda és tagóvodái szolgáltatásainak, berendezéseinek fejlesztése támogatására. A pályázaton elnyert összesen 16 739 593 Ft támogatásból valósulhatott meg előbb a Rákóczi utcai óvoda KRESZ-tanpályájának felújítása, majd most a Széchenyi utcai tagóvoda udvarának felújítása. A kivitelezést végző Manhercz-Bau Kft. a munkálatokat október 19-én kezdte meg és november 15-én fejezte be. A felújítás során az óvodaudvar régi, rossz, csúnya és balesteveszélyes burkolatait elbontották, s az udvart sötétvörös gumilappal, valamint szürke viacolor térkőburkolattal látták el. A pályázati projekt következő eleme a Rákóczi utcai óvoda kerítésfelújítása lesz.

2017. október 13-án szakmai nap keretében tantestületünk ellátogatott a győri Audi-iskolába (Audi Hungaria Schule Győr). Az ehhez hasonló szakmai kirándulások tapasztalatcserék – mint például a 2016-os látogatás a bajai nemzetiségi iskolakomplexumba –, nemcsak gazdagítják pedagógusaink oktatási módszereit, szélesítik ismereteit, de csapatépítő értékük is jelentős. Kollégáink visszajelzése alapján ennek a mostani útnak is hasonlóan gazdag a szakmai és közösségi hozadéka.

Am Sonntag, dem 19. November 2017 war es wieder soweit: die Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung von Werischwar lud erneut zu dem von ihr jährlich veranstalteten Nationalitätennachmittag in den Festsaal des Hauses der Künste, um die einkehrenden Gäste mit einem abwechslungsreichen Programm zu unterhalten, das dieses Jahr allerdings nicht örtliche Gruppen präsentierten, sondern Gäste aus der Branau, die Mitglieder der „Branauer Stimmungsparade“, die aus verschiedensten Städten und Siedlungen der Region stammen wie Ratzpeter (Újpetre), Nimmersch (Hímesháza), Maisch (Majs), Bawarz (Babarc) und Mohatsch (Mohács) und als Solisten, Duos, Chöre, Musikkapellen und Tanzgruppen ihr Repertoire vorstellten.

November 6. és 10. között a Rákóczi utcai Német Nemzetiségi Óvodában nemzetiségi hetet tartottak. A programhét keretében minden napra jutott valami izgalmas élmény, ami kapcsolódik a nemzetiségi kultúrához, valamint az aktuális hagyományhoz, a Márton-naphoz. Az ovi előterében nemzetiségi ruházatot s néhány régi eszközt, bútort állítottak ki a lelkes óvó nénik. A gyerekek a nemzetségi hét hétfő délelőttjén a Sváb sarokba látogattak, kedden és csütörtökön az ügyes kezecskék Márton-napi kiflit készítettek, melyet annak elkészülte után megosztottak a barátaikkal. A kézműves foglalkozáson előkerültek az ollók, ragasztók, s a munka eredményeként az aranyos kis papírlibák végül dekorációként az ablakokra kerültek. Szerdán Tóth Krisztina kétnyelvű meseelőadásán szórakozhattak az apróságok, pénteken pedig Milbich Edit nemzetiségi táncházzá varázsolta a tornatermet. Pénteken este a hagyományos Márton-napi lampionos felvonulással, majd az ovi udvarán egy kis enni- és innivaló közös elfogyasztásával zárták le a nemzetiségi hetet. Az ovi két jeles látogatót is vendégül látott az elmúlt hét élménydús napjain, ugyanis két igazi liba élvezhette az óvoda hangulatos belső udvarát a gyerekek nagy-nagy örömére.

November 14-én este alakreform edzést tartott Rubint Réka, az ismert személyi edző a Művészetek Házában, amely szó szerint sok érdeklődőt mozgatott meg. A „fitneszguru”, akit a világhírű Forbes üzleti magazin 2017-ben a 10. legbefolyásosabb magyar nőnek választott a hazai médiában, így nyilatkozott Facebook-oldalán az edzés után:

Bár a táplálkozástudomány képviselőitől több fórumon olvasható, hogy a különféle olajok nem feltétlenül egészségesek, hiszen hevítés hatására könnyen elveszíthetik hasznos tápanyag-összetevőiket, mégis a legtöbb háziasszony konyhájában ilyen vagy olyan típusuk megtalálható, hiszen a főzés elengedhetetlen összetevőiről van szó. Ebben a cikkünkben a különféle olajfajtákat mutatjuk be.

Október 15. a nemzetközi fehér bot napja, s ez alkalomból 13-án, pénteken az egyesületünk egy „szemléletformáló” programot szervezett a Schiller gimnázium tanulói számára. Szabóné Bogár Erika igazgatónő készségesen állt mellénk e program megvalósulása érdekében. Az alábbi cikk megírására a rendezvényen megismert kedves diákot kértem meg, aki készségesen elfogadta a megbízásomat.

Nézegettem a legújabb kutatási adatokat, amely kutatások középpontjában az a kérdés állt, hogy mitől jó egy óvoda. Vizsgálják gyermekszemmel, fenntartói oldalról, pedagógiai szakértők nyilatkozataiból és a szülők visszajelzéseiből. Érdekes nézni a különböző szempontokat és a következtetéseket, de amiben egyetértés van, az az, hogy az óvoda JÓ minősítése attól függ, mit mondanak a szülők a játszótéren és a Facebookon. Ma reggel kollégáim egy ilyen levelezést mutattak. A kérdező megkérdezte, melyik a legjobb óvoda? A Facebookon pillanatokon belül elindult az óvodák pontozása: még egy pont a … óvodának. A szülők akkor foglalkoznak leginkább ezzel a kérdéssel, ha óvodát választanak. Úgy gondolom, hogy nincs tökéletes és ideális óvoda. Sokfélék és különbözőek vagyunk, ezért az elvárásaink is változóak. Ami az egyik szülőnek erény, lehet, hogy a másiknak kevésbé. Azért vannak mégis olyan tényezők, amelyekben a legtöbb szülő azonosan vélekedik. A szülőnek az a legfontosabb, hogy biztonságban és jó kezekben tudja gyermekét. Az optimális helyzet az, ha a családok igénye és az óvoda elképzelései és törekvései összhangra találnak. Óvodánkban valljuk, hogy a szülők elismerésének kiérdemlése nem könnyű feladat, sok munka áll amögött, hogy a bizalom kialakuljon. Ezért tartjuk fontosnak azokat a rendezvényeket, ahol kinyitjuk az óvoda kapuját és közös családi eseményekre, élményekre hívjuk az óvodásainkat szüleikkel. Az élmény, az egymásra fordított tartalmas idő meghozza gyümölcsét és talán egy életen át elkíséri a családokat. Ősszel ilyen program volt óvodánkban a Herbstfest, az őszi börze vagy a „Tökjó” tökfaragás játszódélutánja és a Szent Márton-napi lampionos felvonulás ünnepi délutánja. A rendszeresen biztosított találkozások párbeszédeket, kapcsolatokat indítanak el a szülők között, valamint a szülők és az óvoda között, amitől egy közösség pozitívan formálódhat. Hasonló rendezvényeket minden óvoda biztosít. Akkor hol lehet a titok a szülői bizalom elnyerésében? Talán a „hogyanokban”, a minőségben, az apró részletekben? Azt hiszem, igen.

Somlai Nikolett

ich will euch nun erzählen
von einem Volk die Mär
das runter ist gefahren
die Donau bis zum Meer

Tájékoztató a 2018. évi tüdőszűrésről

Ezúton értesítem Pilisvörösvár Város polgárait, hogy Pilisvörösváron a 2018. évi tüdőszűrést 2018. január 2-től január 25-ig rendezzük meg.

A tüdőszűrés helye: Városi Díszterem (Pilisvörösvár, Fő utca 66.)

Az elmúlt hónapokban többször jelent meg cikkünk az újraindult vörösvári fociról. A bajnokság derekánál járva úgy gondoltuk, hogy mindenképpen meg kell szólaltatnunk a fiúk „karmesterét”, Bakti József edzőt.

Tisztújító közgyűlés

Egyesületünk november 25-én tartotta meg tisztújító közgyűlését, amelynek összehívására a jelenlegi vezetőség mandátumának lejárta miatt került sor. A PÖTE tagsága egyhangú szavazással újabb 5 évre újraválasztotta az egyesület vezetőségét:

elnök: Pfeiffer Ferenc, alelnök: Kovács Zsolt József, gazdasági vezető: Kucsera Tibor.

Tod Goldberg: Gengszterváros


Egy regény, ahol ügynökök, zsaruk, keresztapák és maffiózók vívják véres harcukat, és ahol a pénz szava mindennél erősebb.

Több szempontból érdekes számomra a mai éjszaka. Ritkán sétálok vasárnap hajnalban Vörösvár utcáin egymagam, sehol egy lélek vagy egy részeg.

Apropó, fontos megjegyeznem, hogy teljesen józanon!!!

Köszönjük mindenkinek, aki aláírásával támogatta a kézilabda-sportcsarnok megépülését a Báthory utcai uszoda mellett, és egyben áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk a pilisvörösváriaknak!

FIDESZ-KDNP