XVII. évfolyam 12. szám - 2017. december

Még meg sem száradt az aszfalt a Báthory utcai új úton, még le sem vonultak a gépek, de a Facebookon egyesek máris elkezdték a gúnyolódást, az élcelődést, az önkormányzat kicsúfolását abban a szent meggyőződésben, hogy az önkormányzati képviselő-testület tagjai és a polgármesteri hivatal dolgozói mind eszement idióták.

A képviselő-testület 2017 márciusában döntött a Báthory utcai út szilárd burkolatának megépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról. A közbeszerzési eljárás nyertesével kötött vállalkozási szerződés eredetileg 501 méternyi útszakasz megépítésére vonatkozott, de a szerződést 2017. szeptember 28-án módosítani kellett, mivel az út megépítéséhez szükséges területet néhány tulajdonos a kivitelezés megkezdéséig nem adta le. A tervezett útnak így most a Nagy Imre utcától a 3583 hrsz.-ú ingatlanig tartó 300 méteres szakasza, valamint a 3583 hrsz.-ú ingatlantól a 3573/2 hrsz.-ú ingatlanig terjedő 85 méteres szakasza épülhetett meg, a kimaradt szakaszok megépítése a szükséges jogi rendezések után válik lehetségessé. A kivitelezés 2017. szeptember 27-én kezdődött és november 10-én fejeződött be. A műszaki átadás november 15-én volt. Az utómunkálatok keretében az útra kikerültek a kiegészítő forgalomtechnikai táblák, a lassító szigetekbe pedig a kertészeti csoport fákat ültetett. Az új, összesen 385 méteres útszakasz bruttó 44 965 893 Ft-ba került, a kivitelezést a NADI Építő és Szolgáltató Kft. végezte. Az útépítés az önkormányzat beruházásában valósult meg, teljes egészében saját forrásból.

Tájékoztatásul a 12. oldalon teljes terjedelemben közöljük Polgármester Úrnak a városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu), illetve a Vörösvári Hírek (www.vorosvarihirek.hu) c. városi hírportálon 2017. november 10-én közzétett közleményét az útépítéssel kapcsolatban.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2016. június 28-án pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz a Szakorvosi Rendelőintézet épületének energetikai korszerűsítésére, s a pályázaton 100%-os támogatást nyert.

A Fő utca 188. szám alatti, hozzávetőleg 450 négyzetméter alapterületű épület (3 szint plusz beépített tetőtér) energiahatékonysági felújítása mind a három szintet és a beépített tetőteret is érintette. A korszerűsítés keretében az épület régi, elhasználódott, rosszul záródó és nem energiatakarékos, fémszerkezetű nyílászáróit műanyag nyílászárókra cserélték, a homlokzat és a tető teljes hőszigetelést kapott, s végül az épületet klinkertéglával díszített vakolattal látták el. A kivitelezést végző Épkomplex Kft. június 8-án kezdte meg a munkálatokat, s november végére készült el a felújítással. A műszaki átadás november 30-án megkezdődött. A szakrendelő energetikai felújításának bruttó költsége 46,6 millió forint volt, melyet teljes egészében a KEHOP-pályázati támogatás biztosított.

A Kálvária utcai és a Báthory utcai útépítés után november végére elkészült a Lahner György utca (szentiváni nevén Határ utca) szilárd burkolata is. A közbeszerzési pályázaton nyertes kivitelező, a Stone Dekor Kft. szeptember 23-án kezdte meg a munkálatokat, és a környéken lakók nagy örömére november 29-re teljesen elkészült az összességében 622 méternyi új út. Mivel az út fele részben Pilisvörösvár közigazgatási területéhez, fele részben pedig Pilisszentivánhoz tartozik, az útépítés során felmerülő összes költséget – a tervezés, az engedélyeztetés, az eljárási költségek és hatósági díjak, valamint a kivitelezés együttes költségét –, összesen bruttó 76 500 200 Ft-ot a két település önkormányzatai közösen finanszírozták.

Az önkormányzat tavaly szeptemberben VEKOP-pályázatot nyújtott be a „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” c. pályázati kiírásra, a Német Nemzetiségi Óvoda és tagóvodái szolgáltatásainak, berendezéseinek fejlesztése támogatására. A pályázaton elnyert összesen 16 739 593 Ft támogatásból valósulhatott meg előbb a Rákóczi utcai óvoda KRESZ-tanpályájának felújítása, majd most a Széchenyi utcai tagóvoda udvarának felújítása. A kivitelezést végző Manhercz-Bau Kft. a munkálatokat október 19-én kezdte meg és november 15-én fejezte be. A felújítás során az óvodaudvar régi, rossz, csúnya és balesteveszélyes burkolatait elbontották, s az udvart sötétvörös gumilappal, valamint szürke viacolor térkőburkolattal látták el. A pályázati projekt következő eleme a Rákóczi utcai óvoda kerítésfelújítása lesz.