XVII. évfolyam 12. szám - 2017. december

• November közepén elkészült a Báthory utcai szilárd burkolatú út két új szakasza, ami az országos média érdeklődését is kiváltotta. Mi volt az oka ennek az érdeklődésnek?

A Báthory utca a város szélén, a külterület és a belterület határán húzódik, ahol eredetileg egy csupán 3 méter széles földút volt. Ahhoz, hogy az út déli oldalán lévő, a Szent Erzsébet utcáról nyíló hosszú telkek megoszthatók legyenek és a Báthory utca felől is közterület-kapcsolatot kapjanak – mégpedig olyan széleset, amely útnak is megfelelő –, le kellett adniuk a Szabályozási Tervben lévő szabályozási vonal alapján az út kiszélesítéséhez szükséges területet. Az ingatlantulajdonosok döntő többsége ezt meg is tette, az utca déli oldala fokozatosan beépült, a széles út kialakult.

November 7. rendkívüli ülés

Orvosi ügyelet

Pilisvörösváron és környékén egy 1996-ban kötött együttműködési megállapodás alapján több mint húsz éve az Országos Mentőszolgálat látja el az orvosi ügyeleti feladatokat. A megállapodást eredetileg Pilisvörösvár, Solymár, Pilisszentiván, Pilisszántó, Piliscsaba, Pilisjászfalu és Tinnye települések kötötték, majd 2010-ben az együttműködésből kivált Piliscsaba, Pilisjászfalu és Tinnye. A megállapodás alapján a díjat lakosságszám alapján fizetik a települések az OMSZ-nek. Októberben az OMSZ vezetése jelezte a települések önkormányzatainak, hogy az eddig nyújtott finanszírozás már nem elegendő a feladatok ellátására, az orvosoknak adott bruttó 2050 forintos órabér már nem versenyképes. Amennyiben az önkormányzatok nem emelik meg a díjat, decembertől az OMSZ nem tudja biztosítani az orvosi ügyeletet, ami az ünnepi időszakban különösen nagy nehézségeket okozna. A cél bruttó 3000 forintos órabér lenne az orvosoknak. A képviselő-testület megszavazta a Vörösvárra eső részt az ügyeleti díj megemeléséhez. (188/2017. határozat – 9 igen)