XVII. évfolyam 1. szám - 2017. január

Új fogalom az építésügyben

Megszületett egy új törvény 2016 júniusában, amely a településkép védelméről szól (2016. évi LXXIV. törvény). A településkép védelmének törvényi szintű szabályozása egy kétirányú folyamat logikus lépéseként fogható fel. Egyrészről 2012 óta működésbe lépett a településképi véleményezés és bejelentés intézményrendszere, másrészről 2016 elejétől életbe lépett az építésügyi eljárások egyszerűsítése, a helyi építési szabályok figyelembevételének lehatárolása. 

2017. január elsejével változtak az építésügyi jogszabályok. 

Egyszerű bejelentés alapján végezhető 2017. január 1-től nemcsak a 300 m2-nél kisebb hasznos alapterületű új lakóépület építése, hanem a meglévő lakóépületek bővítése is, amennyiben az alábbi feltételek együttesen teljesülnek. A lakóépület bővítése akkor végezhető egyszerű bejelentés alapján, ha a lakóépület jogszerű fennállása igazolt (az épület rendelkezik használatbavételi vagy fennmaradási engedéllyel) és a lakóépület műemléki védelemmel nem érintett; a bővítést követően a lakóépület összes hasznos alapterülete nem lesz nagyobb 300 négyzetméternél, illetve ha az épület nem zártsorúan vagy ikresen csatlakozó.