XVII. évfolyam 1. szám - 2017. január

Lejáró diákigazolványok

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye alapján annak a diáknak, akinek a diákigazolványa 2016. október végén lejárt, és nem tanul tovább, illetve nem helyezkedett el, be kell jelentkeznie a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, és 2016. december 16-tól egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. A tanulói, hallgatói jogviszony megszűnése után még 2016. október 31-ig érvényes azoknak a diákigazolványuk, akik 2016 nyarának elején fejezték be a tanulmányaikat. Ha a volt diák nem tanul tovább, illetve nem helyezkedett el – és más jogcímen sem jogosult az egészségügyi szolgáltatásra –, akkor 2016. december 16-tól (a diákigazolvány lejártát követő 46. naptól) egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. Ez havonta 7050 forint, naponta pedig 235 forint.

Tájékoztató a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó bevezetéséről

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár polgárait, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a 2016. november 24-én megtartott ülésén úgy döntött, hogy a helyi adókról szóló 23/2008. (XI.26.) önkormányzati rendeletének módosításával 2017. január 1. napjától bevezeti Pilisvörösváron a tartózkodás utáni idegenforgalmi adót, amely a nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltöltő magánszemélyekre 300 Ft/fő/vendégéjszaka adóterhet jelent.

Felhívás a hóeltakarítással kapcsolatos szabályok betartására

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelete értelmében az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

Feladatok: a Főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15) Korm. rendelet 8. §-ban meghatározott főépítészi feladatokhoz kapcsolódó asszisztensi feladatok ellátása (előterjesztések előkészítése, részvétel az ügyfélfogadásban, a főépítészhez érkező beadványok, levelek, kérelmek kezelése, döntésre előkészítése, települési vélemények előkészítése stb.) 

Tájékoztató a kéményseprőipari sormunka elvégzésének időpontjáról

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ mint kéményseprőipari szerv tájékoztatója szerint elkészültek a 2017. évi kéményseprőipari sormunka megyei ütemtervei.

A Pest megyei ütemterv szerint Pilisvörösváron 2017. október 1. és 2017. október 30. között fogják vizsgálni a lakossági kéményeket.

További információk a kéményseprésről a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu oldalon érhetők el.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Feladatok: a jogszabályokban meghatározott esetekben az építési munka engedélyezése, egyszerű bejelentés elbírálása, épület, építmény bontásának elrendelése, építésügyi hatósági eljárások lefolytatása. 

Elvárások: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki végzettség.