XVII. évfolyam 7. szám - 2017. július

Igazgatási szünet a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban

2017. augusztus 14. (búcsúhétfő)

Ezúton tájékoztatom Pilisvörösvár Város polgárait és minden kedves ügyfelünket, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pilisvörösvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 38/2017. (II. 23.) Kt. sz. határozata alapján a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkarendjében 2017. augusztus 14. (búcsúhétfő) napjára igazgatási szünetet rendelt el.

Pilisvörösvár, 2017. július 3.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző

Nyári ítélkezési szünet

A Budakörnyéki Járásbíróság (1146 Budapest, Thököly u. 97−101.) 2017. július 17. napjától 2017. augusztus 18. napjáig ítélkezési szünetet tart. 

Felhívás parlagfű-mentesítési feladatok ellátására

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint: „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.” A gyommentesítés elmaradása esetén növényvédelmi bírság szabható ki.

A temetőbe gépjárművel történő behajtás szabályairól

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a helyi temetőrendelet 10. § (1) bekezdés e) pontja értelmében, a temető rendjének, csendjének, nyugalmának megóvása érdekében:

Hirdetmény az Erzsébet-utalványok osztásának időpontjáról

Tájékoztatjuk Pilisvörösvár Város lakosságát, hogy azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult személyek, akiknek a kedvezményük 2017. augusztus 1-én fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel Erzsébet-utalvány formájában természetbeni támogatásban részesülnek.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete felvételre keres intézményi karbantartót határozatlan idejű, teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyba.

A munkaköréhez tartozó feladatok:  az intézmény és telephelyei területén kisebb karbantartási munkák elvégzése, eszközök karbantartása, javítása, a kert és az utcai területek takarítása, gondozása, fűnyírás, locsolás, hóeltakarítás, síkosságmentesítés, kézbesítési feladatok ellátása az intézményi személygépkocsival. 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 2017. július 1-től a hatályos területi felosztás alapján Pilisvörösvár lakosságának tüdőszűrését az Óbudai Tüdőgondozó és Tüdőszűrő Állomás látja el a 1033 Budapest, Laktanya utca 4. szám alatt.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata felvételre keres határozatlan időre fizikai, városgondnoksági feladatok ellátására 1 fő munkatársat

Feladatok: a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának telephelyein keletkező fizikai, városgondnoksági jellegű teendők ellátása.