XVII. évfolyam 6. szám - 2017. június

Felhívás idegenforgalmi adó bevallási és befizetési határidőre

Felhívom tisztelt szálláshely-szolgáltatóink figyelmét, hogy 2017-től az adóbeszedést követő hónap 15. napjáig kötelesek az önkormányzati adóhatósághoz adóbevallást benyújtani és az idegenforgalmi adót megfizetni.

A május havi idegenforgalmi adó bevallásának és befizetésének határideje: 

Nyári diákmunka program a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalban

A Nemzetgazdasági Minisztérium idén is meghirdette a „Nyári diákmunka” programot. A programban azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik a program kezdő időpontjában, tehát 2017. július 1-jén már betöltötték a 16. életévüket, és a program befejezésekor, 2017. augusztus 31-én pedig még nem múltak el 25 évesek, és közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket a járási hivatal foglalkoztatási osztályán. A program keretében maximum 2 hónap időtartamra, maximum napi 6 órás foglalkoztatás támogatható.

A temetőbe gépjárművel történő behajtás szabályairól

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a helyi temetőrendelet 10. § (1) bekezdés e) pontja értelmében, a temető rendjének, csendjének, nyugalmának megóvása érdekében:

Felhívás parlagfű-mentesítési feladatok ellátására

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint: „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.” A gyommentesítés elmaradása esetén növényvédelmi bírság szabható ki.

A fentiek alapján felkérem a lakosságot, hogy parlagfűirtási kötelezettségüknek tegyenek eleget.

Felhívás iparűzési adó bevallási és befizetési határidőre

Felhívom tisztelt vállalkozóink figyelmét, hogy a 2016. évi iparűzési adó bevallás benyújtásának, illetve a 2016-os évben megfizetett adóelőleg és a 2016-os évre megállapított tényleges adó különbözetének befizetési határideje

2017. május 31-én lejárt.

Felhívás talajterhelési díj bevallási és befizetési határidőre 

A talajterhelési díj bevallásával és befizetésével kapcsolatban felhívom tisztelt ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a bevallás benyújtásának, illetve a talajterhelési díj befizetésének határideje

2017. március 31-én lejárt.

Fenti határidőig, a 2016-os évet érintően, a türelmi idő lejártát követő 2016. 11. 01-től 2016. 12. 31-ig tartó időszakra vonatkozóan kellett bevallást benyújtani az önkormányzat adócsoportjához. A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a városi honlap Polgármesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok menüpont alól letölthető, illetve a hivatal adócsoportjánál vagy ügyfélszolgálatán is beszerezhető. A bevalláshoz kérjük, hogy a bevallott vízfogyasztást alátámasztó − DMRV Zrt. által rendelkezésre álló − számlarészletező másolatát mellékelni szíveskedjenek. 

Felhívás Pilisvörösvár Város Díszpolgára és Pilisvörösvárért emlékérem adományozásával kapcsolatos javaslattételre

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a város lakosságáért példamutatóan munkálkodó polgárok tevékenységének elismerésére a Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993. (III. 4.) önkormányzati rendelete alapján

„Pilisvörösvár Város Díszpolgára” címet és „Pilisvörösvárért” emlékérmet adományoz.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata pályázatot írt ki Pilisvörösvár II. számú fogorvosi körzete praxisjogának 2017. szeptember 1-jei hatállyal történő megszerzésére. A pályázati kiírás megtalálható az önkormányzat honlapján (www.pilisvorosvar.hu) és Facebook-oldalán, a polgármesteri hivatal hirdetőjén, valamint a www.dental.hu  internetes oldalon.

Gromon István
polgármester

Pilisvörösvár Város Önkormányzata felvételre keres határozatlan időre fizikai, városgondnoksági feladatok ellátására 1 fő munkatársat

Feladatok: a Pilisvörösvár Város Önkormányzatának telephelyein keletkező fizikai, városgondnoksági jellegű teendők ellátása. Elvárások: legalább 8 osztályos általános iskolai végzettség megléte és szakiskolában / szakmunkásképzőben szerzett szakmai végzettség. Előny: B kategóriás jogosítvány