XVII. évfolyam 5. szám - 2017. május

Azt gondolhatná az ember, hogy mindenkinek fontos lakóhelyének környezete, és ami otthon elromlott, feleslegessé, szemétté vált, attól intelligens módon, vagyis az erre vonatkozó szabályok betartásával próbál „megszabadulni”. 

Minden szabálykövető, jóérzésű lakos így cselekszik, de sajnos vannak olyanok, akik az illegális hulladéklerakásból már-már sportot űznek.  A polgármesteri hivatal ezért kénytelen folyamatos harcot vívni az illegális hulladéklerakás ellen.

Tájékoztató  a központi címregiszter létrehozásával kapcsolatos ­ lakosságot érintő – folyamatról

Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét tartalmazó címadatbázissal. Ez nagyon sok problémát okozott a lakosság számára a lakcímügyintézések során, az igazgatási szerveknek (tűzoltók, rendőrség, mentő stb.) a közigazgatási feladatok ellátásakor, valamint a közszolgáltatóknak feladatuk teljesítése közben. Ennek a problémának a megoldásaképp a jelenleg különböző hatóságoknál párhuzamosan nyilvántartott címadatoknak egyetlen nyilvántartásba történő egyesítésével a Központi Címregiszter (a továbbiakban: KCR) létrehozásáról döntöttek.

Az Építési törvény legújabb módosításai 2017. április 27-én léptek hatályba, az új rendelkezések talán legfontosabb eleme, hogy az egyszerű bejelentéssel építhető lakóépületek köre tovább bővült.

Jelenleg már a 300 négyzetméter hasznos alapterületet meghaladó új lakóépület is létesíthető egyszerű bejelentéssel, de az építtető ebben az esetben csak természetes személy lehet, aki kizárólag saját lakhatás biztosítása céljából építkezik, az új lakóépület pedig nem tartalmazhat egy lakásnál többet. További feltétel az is, hogy a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület rendeltetése az elkészülte után 5 évig nem változtatható meg akkor sem, ha egyébként a rendeltetés megváltoztatásának egyéb jogszabályi feltételei fennállnak.

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. egy 2017. április 12. napján kelt levélben tájékoztatta a Zöld Bicske Nonprofit Kft.-vel szerződésben álló valamennyi önkormányzatot arról, hogy a Zöld Bicske Nonprofit Kft. tevékenysége nem felel meg az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv előírásainak, az általa nyújtott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nem alkalmas az OHKT-ban foglalt célok elérésére, követelmények teljesítésére, és felhívta az érintett önkormányzatokat, hogy a Szolgáltatóval mondják fel a szolgáltatási szerződést. Mivel a közbeszereztetett szerződések felmondása Képviselő-testületi hatáskör, a kérdést Gromon István polgármester a 2017. április 27-i ülésen a Képviselő-testület elé terjesztette. A Képviselő-testület körbejárta a problémát, mérlegelte a szolgáltató nélkül maradás kockázatát, és úgy döntött, hogy mielőtt felmondaná a szerződést, a vitában felmerült kérdések ügyében állásfoglalást kér a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-től, a Pest Megyei Kormányhivataltól és a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. Az NHKV által írt levél és az NHKV-nak elküldött állásfoglalás-kérés az alábbiakban olvasható.

Dr. Fekete Sándort dr. Szender Ildikó váltja júniustól a rendelőben. Most egy rövid bemutatkozásra kértük a doktornőt, egy későbbi számban pedig beszélgetést is olvashatnak majd vele.