XVII. évfolyam 3. szám - 2017. március

Fórum Pilisvörösvár településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete elkészítésének megindításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 30/2017. (II. 23.) Kt. sz. határozatával döntött arról, hogy a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítését, valamint a helyi építési szabályzat ehhez kapcsolódó módosítását megindítja.

ADÓFIZETÉSI HATÁRIDŐ! 

Ezúton tájékoztatom tisztelt adózóinkat, hogy a 2017. I. félévi helyi iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó befizetésének határideje:

2017. március 16.

A befizetéshez szükséges postai készpénz-átutalási megbízásokat az adóívvel együtt március hónap elején kézbesítettük Önöknek.

Közfoglalkoztatás 

Február végével véget ért az az egyéves közfoglalkoztatási program, melyre 2016. március 16-tól 2017. február 28-ig állt szerződésben Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatalával. 

Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos bejelentési kötelezettségek

A magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatban felhívom figyelmüket, hogy amennyiben a kommunális adófizetési kötelezettség alá tartozó ingatlan eladásra, vételre, öröklésre, ajándékozásra, kisajátításra, telekalakításra, összevonásra kerül, úgy azt a polgármesteri hivatal adócsoportjához magánszemélyek kommunális adóbevallási nyomtatványon be kell jelenteni.

Cím Ajánlati ár (Ft) Ajánlati  biztosíték (1%) Műszaki jellemzők
Szent Erzsébet u. 170. 6 900 000 Ft 69 000 Ft 500 m2 alapterületű belterületi, üres, építési telek. Közművek az ingatlan előtt megtalálhatók.
Cím Alsó limit bérleti díj Ajánlati biztosíték (1%) A területrész műszaki jellemzői
Pilisvörösvár, Fő u. 77.   1800 Ft/hó/m2 (367 200 Ft/hó) 100 000 Ft 204 m2 alapterületű, földszin­tes épület, mely a városköz­pontban, a Fő utcán, frek­ventált helyen fekszik. A bérlemény korábban bankfiókként üzemelt, a belső kialakítása ennek megfelelően ügyféltérből, irodákból, valamint kiszolgáló helyiségekből áll.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: főiskolai végzettség (német nemzetiségi óvodapedagógus), felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP.

Elvárt kompetenciák: jó szintű együttműködő készség, tolerancia, közösségi munkára való alkalmasság.

A pályázatot 2017. március 31-ig lehet benyújtani Lovász Ferencné részére e-mailen (ligetovi@ligeticseperedoovoda.hu) vagy személyesen (2085 Pilisvörösvár, Zrínyi u. 48.).

További információ: www.ligeticseperedoovoda.hu

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: főiskolai végzettség, felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP.

Elvárt kompetenciák:
jó szintű együttműködő készség, tolerancia, közösségi munkára való alkalmasság.

A pályázatot 2017. március 31-ig lehet benyújtani Lovász Ferencné részére e-mailen (ligetovi@ligeticseperedoovoda.hu) vagy személyesen (2085 Pilisvörösvár, Zrínyi u. 48.).

További információ: www.ligeticseperedoovoda.hu

Változtak a tűzgyújtásra vonatkozó helyi szabályok

Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az avar és a kerti zöldhulladék égetésével kapcsolatos előírások a képviselő-testület döntése alapján 2017. március 1. napjától az alábbiak szerint módosultak:

Avart és a kerti hulladékot csak október 1. és november 30. között, valamint március 1. és május 15 között, pénteki napokon, 12.00 órától 20.00 óráig, jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.