XVII. évfolyam 1. szám - 2017. október

Tájékoztató

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Pilisvörösvár településen 2017. október 2. és december 15. között a háztartások életkörülményeinek feltárására irányuló, „Miből élünk?” című adatfelvételt végez.

A lakosság kétféle módon válaszolhatja meg a kérdőívet:

Rend a lelke mindennek

Az elmúlt időszakban már több alkalommal írtunk illegális hulladéklerakással kapcsolatos tájékoztatókat, felhívásokat, de sajnos azt tapasztaljuk, hogy még mindig vannak olyan emberek, akik a hulladéktól a természetet károsítva szabadulnak meg, vagy esetenként saját ingatlanaikon halmozzák fel. Természetesen mind a két megoldás szabálytalan, esztétikailag zavaró, valamint környezet- és egészségkárosító hatása van.

Felhívás helyi iparűzési adóbevallási kötelezettségüket nem teljesítőknek

Ezúton hívom fel tisztelt vállalkozóink figyelmét, hogy a hivatal adócsoportja megkezdte a 2016. évi iparűzési adóbevallásukat nem teljesítő adóalanyok felszólítását.

Amennyiben az iparűzési adóbevallás benyújtását 2017. május 31-ig elmulasztották, akkor kérem, hogy azt felszólításunkra az önkormányzat adócsoportja felé mielőbb teljesíteni szíveskedjenek, ellenkező esetben az eredménytelen felszólítás után mulasztási bírság kiszabására kerül sor.

Tájékoztató adófizetésről

Ezúton tájékoztatom tisztelt adózóinkat, hogy a 2017. II. félévi helyi iparűzési adó, magán­személyek kommunális adója és gépjárműadó befizetésének határideje

2017. szeptember 15-én lejárt.

Felhívás adótartozásra indított végrehajtási eljárás lehetőségéről

Felhívom hátralékkal rendelkező adózóink figyelmét, hogy lejárt tartozás esetén az önkormányzati adóhatóság jogosult a tartozás összegére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást, munkabér-, illetve nyugdíjletiltást, gépjármű forgalomból való kivonást, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést indítani.

Tájékoztatom tisztelt adózóinkat, hogy az adócsoport behajtási tevékenységét októberben már a 2017. szeptember 15-i határidős, lejárt fizetési kötelezettségekre is megkezdi.

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző