XVII. évfolyam 9. szám - 2017. szeptember

A szép német szó: Kindergärtnerin, találóan fejezi ki óvónői, pedagógusi hivatásunk lényegét. Bimbódzó, nyiladozó kis emberi palántákat gondozni, nevelni felelősségteljes, csodálatos dolog.

Szeptemberben elkezdődik ismét egy nevelési-oktatási év új feladatokkal, kihívásokkal, folytonos külső és belső megújulással, akárcsak az élet körforgása… Emberi mivoltunkban a természet része vagyunk, így hát alkalmazkodnunk kell törvényeihez (ezt napjainkban a klímaváltozás kapcsán különösen érezzük), együtt kell és jól kell élnünk a természeti környezetünk adta lehetőségeinkkel. Az életmódunkat érintő jövőbeni kihívásokra idejekorán fel kell készíteni a következő nemzedékeket. A környezetkultúra alapozása, fejlesztése az oktatás minden szintjén fontos feladatként kell, hogy megjelenjen gyermekintézményeinkben.