XIV. évfolyam 4. szám - 2014. április

„Mindnyájan egyért, egy mindnyájáért” – Önálló önkéntesek

Önálló beavatkozói jogosultságot szerzett a Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az erről szóló igazolás ünnepélyes átadására március 29-én, szombaton került sor a tűzoltószertár előtt, a katasztrófavédelem magas rangú vezetőinek részvételével.

A Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület több mint százéves múltra tekint vissza. Történelmében voltak nehezebb időszakok – háború, anyagi gondok, emberi veszteségek –, kisebb-nagyobb átalakulások és változások, de mindezeken túljutottak, és mindmáig az év 365 napján, napi 24 órában vannak készenlétben. Ellenszolgáltatás nélkül végzik önként vállalt feladatukat: Vörösvár védelmét. Akár tűzeset, akár baleset történik a város területén, rájuk számíthatunk. Rendszerint hamarabb a helyszínen vannak, mint a hivatásos tűzoltók, és oltanak, menekítenek, forgalmat irányítanak, fát metszenek, darázsfészket irtanak – mikor mire van szükség.

2014. március 29-én a PÖTE volt az egyike azon önkéntes tűzoltó egyesületeknek, amelyek elsőként szereztek jogosultságot arra, hogy önállóan is beavatkozhassanak. Március 29-én, szombat délelőtt a városháza udvarán, a tűzoltószertár előtt zajlott az igazolások ünnepélyes átadása. A Katasztrófavédelem részéről jelen volt Bérczi László tűzoltó dandártábornok, az országos tűzoltósági főfelügyelő; Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, a Fővárosi Katasztrófavédelem igazgatója és Branyiczky Márk tűzoltó ezredes, Pest megyei igazgató. A meghívott vendégek között részt vett az ünnepségen Hadházy Sándor országgyűlési képviselő; a Pest megyei kormányhivatal képviseletében Szondyné Sárfy Zsuzsanna, a Pilisvörösvári Járási Hivatal vezetője; Gromon István, Pilisvörösvár polgármestere; Koczka Gábor rendőr alezredes, a Pilisvörösvári Rendőrőrs parancsnoka; dr. Czifra Gábor, a pilisvörösvári mentőállomás vezetője és dr. Mártai István, a Pilisi Medence Egészségügyi Alapítvány titkára, az Országos Mentőszolgálat volt főigazgatója.

A Himnusz után Bérczi László dandártábornok mondott beszédet. „500 egyesület közül az első Vörösvár” – hangsúlyozta. „A mai napon ők az elsők, akik ilyen jogosultságot kapnak. Volt olyan év, amikor kétszáz körüli volt azon riasztások száma, amelyet településük védelme érdekében teljesítettek. Ezt mostantól önállóan tehetik meg, nem kell, hogy a hivatásosok is ott legyenek. Mit jelent ez? Azt, hogy helyben van a segítség.” A főfelügyelő beszélt arról is, hogy minek kellett megfelelni a jogosultság megszerzéséhez. Annak ugyanis, hogy az egyesület önállóan vonulhasson a tűzesetekhez vagy mentéshez, feltételei voltak. 16 tűzoltó tette le sikeresen a rendszerbe állító vizsgát, amelynek alkalmával bebizonyították, hogy technikai ismeretük, elméleti tudásuk alkalmassá teszi őket a feladatra. Álljon itt a nevük is: Pfeiffer Ferenc, Kovács Zsolt, Jekkel János, Krizsán Lajos, Szauter Zsolt, Pfeiffer Zsolt, Lakatos Béla, Konkoly Norbert, Mogyorósi Zoltán, Kucsera Tibor, Schuck Gergő, Török Sándor, Ziegler János, Ziegler István, Ziegler Krisztián és Nagy Zsuzsanna. A minősítő vizsgát évente meg kell ismételniük.

A rendezvénnyel egy időben zajlott hasonló ceremónia három szomszédos településen: Pilisszentiván, Pilisborosjenő és Solymár önkéntes tűzoltó egyesületei is megszerezték az önálló beavatkozói jogosultságot.   Fotó: Milbich Tamás (Solymár)

Fotó: Milbich Tamás (Solymár)

Az elméleti tudás persze nem elég, a jogosultság megszerzésének feltétele volt emellett az is, hogy megfelelő eszközökkel rendelkezzen az egyesület – ez viszont már pénzkérdés. Vörösvár önkormányzata minden évben jelentős támogatást biztosít a tűzoltóságnak. Tavaly 2,4 millió, ebben az évben 2,5 millió forinttal támogatja az egyesületet. Emellé mostantól állami támogatás is társul, ugyanis nem elhanyagolható velejárója az önálló beavatkozói jogosultságnak, hogy állami finanszírozás is jár hozzá: az egyesület az üzemanyagköltséghez és az eszközök karbantartásához kap hozzájárulást havonta 170 000 forint összegben. De az önkéntesek szakmailag sem maradnak magukra: hivatásos mentorok segítik majd őket.

A rendezvénnyel egy időben zajlott hasonló ceremónia három szomszédos  településen: Pilisszentiván, Pilisborosjenő és Solymár önkéntes tűzoltó  egyesületei is megszerezték az önálló beavatkozói jogosultságot.  Fotó: Solymár – Milbich Tamás Szentiván – Hegedűs András

A rendezvénnyel egy időben zajlott hasonló ceremónia három szomszédos településen: Pilisszentiván, Pilisborosjenő és Solymár önkéntes tűzoltó egyesületei is megszerezték az önálló beavatkozói jogosultságot.
Hegedűs András ( Szentiván)

A dandártábornok után a Pest megyei kormányhivatal képviseletében a vörösvári járási hivatal vezetője, Szondyné Sárfy Zsuzsanna mondott beszédet, amelyben elismerő szavakkal szólt az önkéntes tűzoltókról: „Az elmúlt évtizedekben önkéntes tűzoltóink bebizonyították, hogy nincsen olyan kihívás, amely leküzdhetetlen akadályt gördítene az útjukba. Többszörösen bebizonyították rátermettségüket, elszántságukat, elhivatottságukat. Mindennapi feladataikon túl folyamatosan tanúbizonyságot tettek becsülettel arról, hogy szívük a hazáé, karjuk a gyengéké.”

„A büszkeség mellett elsőként a köszönet kell, hogy megszólaljon” – vette át a szót Gromon István polgármester. Köszönetet mondott mindenekelőtt Pfeiffer Ferencnek, a PÖTE elnökének és Kovács Zsolt tűzoltóparancsnoknak, a 16 vizsgát tett tűzoltónak és az egyesület minden tagjának. „A vörösvári önkéntes tűzoltóság több mint száz évének tapasztalatából tudjuk, hogy pótolhatatlanok a város életében” – mondta. Fontos része a megállapodásnak a finanszírozás is – hangsúlyozta, hiszen az önkormányzat évről évre több millió forinttal támogatja az egyesületet, volt olyan év is, amikor 5 millió forint működési támogatást biztosított az önkormányzat az önkéntes tűzoltóknak. Jó irányban halad a katasztrófavédelem átszervezése azzal, hogy az állam az önkéntes tűzoltó egyesületeknek az erkölcsi mellett anyagi támogatást is biztosít. A polgármester azt is megemlítette, hogy az egyesület már kinőtte ezt a szertárat, lehetne egy következő cél, hogy tűzoltóinknak a tehetségükhöz és szorgalmukhoz méltó új laktanyájuk legyen.

Ezután következett az az ünnepélyes pillanat, amelyben Bérczi László dandártábornok átadta az együttműködési megállapodást Pfeiffer Ferenc egyesületi elnöknek és Kovács Zsolt parancsnoknak. A Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait elismerő tapssal jutalmazták a jelenlévők.

Az ünnepségen a zenét a város egy másik nagymúltú önkéntes egyesülete biztosította: az idén 25 éves Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar

Sólyom Ágnes