XIV. évfolyam 12. szám - 2014. december

Megoldott a síkosságmentesítés a télre

Önkormányzati ülés 2014. november 27-én

Új jegyzőkönyvező és szavazatszámláló gép

A 15 éves, 1999-ben beszerzett jegyzőkönyvező és szavazatszámláló konferenciarendszerrel évek óta sok a probléma. Bíró Botond, a Polgármesteri Hivatal informatikusa elmondta, hogy minden ülés előtt alapos próbára és javítgatásra van szükség ahhoz, hogy egyáltalán működjön a rendszer. A képviselőtestület októberi, alakuló ülésén a gép a gondos előkészítés és előzetes próba ellenére felmondta a szolgálatot, és kézi szavazással kellett folytatni a tanácskozást. A rendszer hardver része 1997-es, és már nem javítható. Mindezek miatt a testület egy új konferenciarendszer beszerzése mellett döntött. A beérkezett árajánlatok közül a legolcsóbbat, a Globomax Zrt. MikroVoks rendszerét választották, amelynek eredeti, több mint 4 és fél millió forintos árát sikerült lealkudni, így bruttó 4 millió forintba kerül. (153/2014. határozat – 12 igen, egyhangú) A rendszer egyébként nemcsak a szavazatok számolását és összesítését végzi, hanem a hozzászólások időtartamát és számát is méri, összekapcsolható a teremhangosítással, hangfelvételt készít, a jegyzőkönyvezést segíti, és különféle kimutatások, statisztikák készítésére is alkalmas. Fentieken túl az új konferenciarendszer nagy előnye, hogy a digitális kijelzőnek köszönhetően nemcsak a képviselőtestületi üléseken, hanem a bizottsági üléseken és a nemzetiségi önkormányzatok ülésein is használható lesz, ami nagyban megkönnyíti majd a jegyzőkönyvvezetők dolgát.

Költségvetés

Elfogadta a testület a 2014-es költségvetési rendelet ötödik módosítását, amelyben a június 30. után meghozott határozatok átvezetése szerepel. (29/2014. (XII. 01.) rendeletmódosítás) Ezután a jövő évi költségvetési koncepció került napirendre. Ennek elkészítését most már – a korábbiakkal ellentétben – nem teszi kötelezővé a törvény, a főbb tervezési elveket azonban mégis meghatározta a testület, hogy a költségvetés készítésekor a Polgármesteri Hivatalnak legyen mihez igazodnia. (155/2014. határozat – 11 igen, 1 nem)

Belső ellenőrzési terv

Elfogadták a jövő évi belső ellenőrzési tervet. A 2015-ös ellenőrzési feladatok e szerint a következők lesznek: gyermekétkeztetés, szociális feladatellátás, önkormányzati ingatlanok, építéshatósági eljárások, a polgármesteri hivatal működése és gazdálkodása, leltárazás, gépjármű üzemeltetés. A belső ellenőrzés azt vizsgálja, hogy ezeken a területeken a működés, gazdálkodás megfelel-e a jogszabályoknak és a szabályzatoknak. (156/2014. határozat – 12 igen, egyhangú)

vorosvari-ujsag-2014-12-00014Átütemezést kért a PUFC

Mint már arról korábban beszámoltunk, részben ugyan, de támogatást nyert a PUFC pályázata a sporttelepen lévő öltöző felújítására. A PUFC a pályázathoz szükséges önrészt egyrészt az önkormányzat által erre a célra nyújtott hozzájárulásból, másrészt az önkormányzattól kapott 2014. évi működési támogatásból finanszírozza. A 2014. évi működési támogatás felhasználásával év végéig kell elszámolniuk a pilisvörösvári civil szervezeteknek, de Bilau Csaba, a PUFC elnöke jelezte, hogy még nem érkezett meg a TAO pályázaton megnyert összeg, ezért kérte az önkormányzatot, hogy az önkormányzati támogatással való elszámolást elhalaszthassák a felhasználás utánra. A testület jóváhagyta az átütemezést. (157/2014. határozat – 12 igen, egyhangú)

Intézményi tanácstagok

Az új önkormányzati ciklusban újra kellett választani az iskolák intézményi tanácsaiba delegált önkormányzati tagokat. Az intézményi tanácsok véleményt nyilváníthatnak az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. A testület a korábban delegált tagokat választotta újra: Schellerné Mikulán Anetta a Vásár téri, Kimmelné Sziva Mária a Templom téri és a Palánta iskola, dr. Kutas Gyula a zeneiskola intézményi tanácsának lesz tagja a továbbiakban is. (158/2014. határozat – 11 igen, 1 tartózkodás)

Együttműködés a nemzetiségekkel

A törvényi előírásnak megfelelően felülvizsgálták a német nemzetiségi önkormányzattal érvényben lévő együttműködési megállapodást, és aktualizálták azt. Az önkormányzat neve módosult: (Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat helyett) Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata (PNNÖ) lett, mivel ez szerepel a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában. (159/2014. határozat – 12 igen, egyhangú) A következő napirendben pedig elfogadták a Pilisvörösvár Roma Nemzetiségi Önkormányzatával (PRNÖ) kötendő együttműködési megállapodást is. Ennek mintája a PNNÖ-vel meglévő megállapodás volt. (160/2014. határozat – 12 igen, egyhangú)

Szivattyúcsere jóváhagyása

Szeptemberben elromlott a Zrínyi utcai óvoda fűtési rendszerének keringető szivattyúja. Az óvoda kicseréltette a szivattyút annak a 7 millió forintnak a maradványából, amelyet a nyáron biztosított az önkormányzat az óvoda villámvédelmének kiépítésére és az udvari csapadékelvezető rendszer kialakítására. A testület utólag engedélyezte az átcsoportosítást. A 7 millió forintból 3,8 millióba kerültek a tervezett munkálatok, 600 ezer volt a szivattyú, a maradék 2,5 millió forint az önkormányzat általános tartalékkeretébe került. (161/2014. határozat – 12 igen, egyhangú)

Belterületbe vonások

Ingatlantulajdonosi kérésre két olyan Kápolna utcai ingatlan belterületbe vonásáról döntött a képviselőtestület, amelyek belterületbe vonását a hatályos Szabályozási Terv és HÉSZ tartalmazza (Lke-2 jelű kertvárosias lakóterület). Az engedélykérelmet az önkormányzat nyújtja be a Budakörnyéki Járási Hivatalhoz. A költségek az ingatlantulajdonosokat terhelik, és 4 éven belül fel kell használniuk az ingatlant a meghatározott célra, azaz be kell építeniük. (163, 164/2014. határozat – 12 igen, egyhangú)

Hóeltakarítási szerződés

A város önkormányzat által kezelt közútjain a síkosságmentesítési és hóeltakarítási feladatokat 2004 óta tíz éven át a Saubermacher-Bicske Kft. végezte, határozott idejű szolgáltatási szerződés keretében. A szerződés lejárta után, 2014. augusztus 4-én az önkormányzat nyílt közbeszerzési pályázatot írt ki a feladat elvégzésére, ötéves, 2018. március 31-ig tartó időtartamra. Az eljárás eredménytelenül zárult, mivel nem volt ajánlattevő. Az új közbeszerzési eljárásnak – amelyet időközben elindított az önkormányzat – legkorábban 2015 áprilisában lesz eredménye. A feladat azonban addig sem maradhat ellátatlanul, ezért októberben két cégtől kért ajánlatot az önkormányzat az idei télre: a pilisvörösvári székhelyű Pilis-Logistic Kft.-től és a pilisjászfalui székhelyű Scarabona Trans-Sped Kft.-től. Mindkét cég érvényes ajánlatot adott, a kedvezőbb a Pilis-Logistic Kft. ajánlata volt, a testület ezért úgy döntött, hogy vele kötnek szerződést a 2014-15-ös tél síkosságmentesítési és hóeltakarítási feladatainak elvégzésére. (165/2014. határozat – 12 igen, egyhangú)<

Egyéb határozatok:

154/2014. – a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás működéséről szóló polgármesteri beszámoló elfogadásáról

162/2014. – a 2014. évi közbeszerzési terv 2. sz. módosításának elfogadásáról 166/2014. – a Dr. Palátsikné Dr. Kövesdi Katalin fogszakorvossal kötött Egészségügyi ellátási szerződés módosításáról

Rendeletek:

29/2014. (XII. 01.) – Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

A képviselőtestület által hozott határozatok és rendeletek megtalálhatók a városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu / Vörösvári vagyok / Önkormányzat / Önkormányzati dokumentumok).