XIV. évfolyam 7. szám - 2014. július

Csökkennek az étkezési térítési díjak

Pilisvörösvár Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2014. június 26-i rendes ülésén úgy döntött, hogy az általános iskolai és óvodai étkezési térítési díjakat 10%-kal csökkenti. A díjcsökkenés hatását az étkezők már július hónapban érzékelik.

A díjcsökkenésre az adott lehetőséget, hogy a főzőkonyha a korábbi tízéves kiszervezés után 2013. szeptember 1-jétől újra az önkormányzat saját üzemeltetésében működik, s a közétkezte-tésnek ez a formája a korábbi – kiszervezett – formánál sokkal hatékonyabb és gazdagosabb. Az önkormányzat egy olyan heti ajánlatkérésen alapuló nyersanyag-beszerzési rendszert alakított ki, amelynek keretein belül helyi és környékbeli vállalkozók versenyeznek, jó minőségű termékekkel.

A jogszabályok szerint az önkormányzat által fenntartott iskolákban és óvodákban az étkezési térítési díjakat önköltségszámítással kell alátámasztani. Az önköltségszámítást az idei első negyedéves eredményekkel és az étkeztetési programból nyert számításokkal támasztottunk alá. A díjak megállapításánál figyelembe vettük azt is, hogy szeptembertől hatályba lép a közétkeztetésben eddig csak ajánlásként kezelt táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. ( IV.30.) EMMI rendelet, amely az étlapok összeállításánál még nagyobb változásokat hoz majd, de sajnos félő, hogy nem a gyermekek ízlésének megfelelőt.

Kevesen tudják, hogy a jogszabályok szerint az iskolai, óvodai étkezési térítési díjakkal az önkormányzat kizárólag az étkezés nyersanyagköltségét fizetteti meg az étkeztetést igénybe vevőkkel. A korábbi, vállalkozó által biztosított közétkeztetési konstrukcióban az étkezési térítési díjak minden évben az ágazati inflációval emelkedtek.  Az önkormányzati főzőkonyha létrehozásának köszönhetően 2014. év elején a Képviselő-testületnek nem kellett díjemelésről döntenie (a 2013. évi díjak maradtak érvényben), most pedig, július 1-től a díjak még csökkennek is, a következők szerint:

A Képviselő-testület és a magam nevében ezúton is szeretnék köszönetet mondani Karácsony Lajosné élelmezésvezetőnek, a főzőkonyhában és tálalókonyhákban dolgozó munkatársaknak és az intézményekben a gyermekétkeztetés területén dolgozó közalkalmazottaknak, valamint dr. Krupp Zsuzsanna jegyzőnek és a Polgármesteri Hivatalban a közétkeztetéssel foglalkozó köztisztviselőknek, akiknek együttes munkája eredményeként lehetővé vált a díjcsökkenés. Köszönöm továbbá a szolgáltatásokat igénybe vevő gyermekek és szülők jobbító észrevételeit, amelyekkel hozzájárulnak az önkormányzati főzőkonyha sikeres működéséhez. Egyben kérem is a gyermekeket, diákokat és szülőket, hogy a szeptembertől kötelezően hatályba lépő EMMI rendelet új előírásait türelemmel és megértéssel fogadják. Az önkormányzat arra törekszik majd, hogy a jogszabályok adta kereteken belül az önkormányzati főzőkonyha gyermekeink számára minél egészségesebb, a modern kor előírásainak megfelelő, s egyben finom, ízletes ételeket készítsen.

Gromon István
polgármester

Étkezés megnevezése Régi térítési díj Új térítési íj

Óvoda tízórai

78 Ft

71 Ft

Óvoda uzsonna

78 Ft

71 Ft

Óvoda ebéd

294 Ft

263 Ft

Óvoda összesen

450 Ft

405 Ft

Iskolai ebéd

355 Ft

320 Ft