XIV. évfolyam 3. szám - 2014. március

Megkezdődtek a szennyvíztelep kivitelezési munkái

Mintegy 6 évi előkészítő munkát követően végre a tényleges kivitelezés szakaszába érkezett a szennyvízberuházás!

A 2013. augusztus vége óta eltelt fél évben is jelentős munka folyt a háttérben, ez azonban a lakosság számára nem volt érzékelhető: sárgakönyves beruházásról lévén szó, a közbeszerzési pályázaton győztes kivitelezőnek kellett elkészítenie a teljes kiviteli tervdokumentációt, ezzel telt az elmúlt fél év. Tovább bonyolította a helyzetet, hogy 2013 nyarán üzemeltetőváltás történt a szennyvíztelepen, a Fővárosi Vízművek Zrt. helyét a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. vette át. Az új üzemeltető változtatásokat kért a projekt műszaki tartalmában, elsősorban az iszapkezelési technológiában. A javasolt technológia jelentősen javítaná a telep üzemeltetésének hatékonyságát, üzembiztonságát, továbbá gazdaságosságát. Az Önkormányzat jóváhagyását követően  a Kivitelező a módosított technológiának megfelelően készítette ela vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációt, majd ez alapján a kiviteli terveket. Végül pedig a műszaki tartalom változtatását jóvá kellett hagyatni a támogatóval, és átvezettetni a Támogatási Szerződés megfelelő mellékletein.

Ez a folyamat mintegy fél évet vett igénybe. 2014. március elejére jutott el a projekt arra a pontra, hogy megtörténhessen a kivitelező számára a munkaterület átadása – immár az építési és vízjogi engedélyekhez kötött tevékenységekre vonatkozóan is. 2014. március 3-án a Polgármesteri Hivatal épületében Pilisvörösvár Város Önkormányzata, mint beruházó átadta a pilisvörösvári szennyvíztelep területét a kivitelező Penta Kft. és Szabadics Zrt. által alkotott konzorcium számára. A telepen a kivitelezési munkák márciustól várhatóan november végéig tartanak.  Ezt követően indul meg a próbaüzem, ami 6 hónap időtartamú. A kivitelezőnek a telep működőképességének folyamatos biztosítása mellett kell elvégeznie az építési és korszerűsítési munkákat.

Közben a projekttel kapcsolatos másik két közbeszerzés is jelentősen előrehaladt. A csatornázást végző kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés is igen sokáig tartott, de most úgy tűnik, hogy már a vége felé jár. A közbeszerzés eredményhirdetése előtt a Közreműködő Szervezet többször is további információkat és nyilatkozatokat kéretett be az önkormányzattal az ajánlattevő vállalkozásoktól, ami miatt a döntési folyamat jelentősen meghosszabbodott. Várhatóan azonban március közepén már ki lehet hirdetni a közbeszerzés eredményét, és a hónap végén szerződést lehet kötni a nyertes vállalkozással. Ez azt jelenti, hogy a csatornaépítés is megkezdődhet április elején, és ősz végére ez a munka is befejeződhet. A projekt keretében sor kerül még egy csatornatisztító jármű beszerzésére is, amelynek közbeszerzése szintén lezárulhat 2014 áprilisában.

A projekt tehát végre a tényleges kivitelezés szakaszába érkezett, és a tervek szerint 2015. július 1-től egy, a jogszabályi követelményeknek maximálisan megfelelő, korszerű szennyvíztisztító telep fogja ellátni Pilisvörösváron a szennyvíz biztonságos kezelését. Az új telep megnövekedett kapacitása, illetve a csatornahálózat bővítése az elkövetkező 30 évre megoldja Pilisvörösvár szennyvíztisztítási problémáit, és lehetővé teszi az eddig csatornával nem rendelkező ingatlanok rákötését is a hálózatra.

Gromon István
polgármester