XIV. évfolyam 3. szám - 2014. március

Pályázati felhívás

A Pilisvörösvárra 325 évvel ezelőtt történt betelepülés emlékére köztéri képzőművészeti alkotás elkészítésére (28/2014. (III. 06.) Kt. sz. határozat alapján)

„BETELEPÜLÉSI EMLÉKMŰ”

I. A pályázat témája:

Betelepülési emlékmű megtervezése (grafikán és plasztikus formában) és elkészítése az első német telepesek Vörösvár (nemzetiségi nevén Werischwar, 1901-től hivatalosan Pilisvörösvár) községbe való megérkezésének, azaz a város megalapításának 325. évfordulója alkalmából a Városháza előtti Fő térre vagy a Templom térre.

II. A pályázat kiírója:

Pilisvörösvár Város Önkormányzata (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.)

III. A pályázat jellege:

nyilvános pályázat

IV. A pályázat célja:

A betelepülés Pilisvörösvár történelmében meghatározó mozzanat. A betelepülés 325. évfordulójára a kiíró egy olyan műalkotást kíván elhelyezni a Templom téren vagy a Fő téren, amely méltó emléket állít a XVII. századvégi német betelepülőknek, akik a települést alapították, s akiktől a település jelenlegi lakosságának többsége származik. A kiíró olyan műalkotást kíván elhelyezni a város szívében, amely magas művészi színvonalon ábrázolja a betelepülés történelmi pillanatait, emeli környezetének fényét, és a település önazonosságának jelképévé válhat.

V. A képzőművészeti alkotásra vonatkozó útmutató:

Helyszín: Pilisvörösvár, Fő tér vagy Templom tér
Méret: legalább 1 méter × 2,5 méter befoglalású
Anyag: bronz, kő
Előállítási költség: a pályázó ajánlatában adja meg, hogy az általa megtervezett emlékmű elkészítését mennyiért vállalja, beleértve a felállítás és az elhelyezés költségeit és az alkotás helyszínre szállításának költségét is.
Az alkotáson írásban is meg kell jeleníteni, hogy a Pilisvörösvárra történő német betelepülés 325. évfordulójának állít emléket.
A pályázattal kapcsolatban további információt Gromon István polgármestertől (Tel: 06-26-330-410), illetve Kálmán Kinga főépítésztől (Mb: +36 (30) 2280264) lehet kérni.
A pályázati felhívás teljes szövege megtalálható a városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu) az Aktuális menüpontban az Ajánlatkérések között.