XIV. évfolyam 1. szám - 2014. október

VÍZRENDEZÉS, ASZFALTOZÁS, ÉPÜLET-FELÚJÍTÁSOK

Az önkormányzat 2014. szeptember 25-i rendes ülése

Új fogorvos

Dr. Pető Erika fogszakorvos átadja a fogorvosi praxisjogát dr. Kövesdi Katalinnak. Pető Erika 2000 júniusa óta állt szerződésben az önkormányzattal, a területi ellátási kötelezettség mellett óvodai és iskolai csoportok is tartoztak az ellátási körzetébe. A praxisjog átadásához a képviselőtestület hozzájárulására is szükség van. A testület tudomásul vette a praxisjog eladását, és felhatalmazta a polgármestert, hogy kössön szerződést dr. Kövesdi Katalin fogszakorvossal a területi ellátási kötelezettséggel működő fogászati alapellátásról és az iskolafogászati körzet további ellátásáról. Dr. Kövesdi Katalin a Fő u. 69./a szám alatti, általa bérelt és berendezett rendelőben látja el a feladatát. (123/2014. határozat – 11 igen, egyhangú).

HÉSZ és SZT-módosítás

Az új Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és melléklete, a Szabályozási Terv (SZT) hatályba lépése óta felmerült néhány változtatásnak a szükségessége. Az egyik a vasút-korszerűsítéssel kapcsolatos: ahhoz, hogy a Görgey utcából a vasútállomásra vezető felüljárót megközelítő gyalogút babakocsival és biciklivel is járható legyen, nagyobb területre van szükség, mint amennyit a hatályos Szabályozási Terv kijelöl. Ezen kívül kisebb szövegezési vagy elírásból fakadó hibák is előkerültek. A testület határozott a módosításhoz szükséges egyeztetési anyagok elkészíttetéséről és az eljárások megindításáról. (124/2014. határozat – 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

Dr. Pető Erika átadja a fogorvosi praxist dr. Kövesdi Katalinnak

Dr. Pető Erika átadja a fogorvosi
praxist dr. Kövesdi Katalinnak

Változik a szükséges dokumentáció

Módosították a településképi véleményezési eljárásról szóló rendeletet és a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló rendelet. A két jogszabályt tavaly fogadta el az önkormányzat, de a Pest Megyei Kormányhivatal idén augusztusban jelezte, hogy a rendeletek néhány pontban ellenkeznek a magasabb szintű jogszabállyal, ezért azokat módosítani kell. A testület mindkét rendeletben elfogadta a szükséges módosításokat, amelyek elsősorban a benyújtandó dokumentáció tartalmára vonatkoznak. (23, 24/2014. (IX. 29.) rendelet)

Vízrendezési terv

A város területén a csapadékvíz rengeteg panaszt és kárt okoz, ezért az önkormányzat 2014 júliusában árajánlatot kért négy szakirányú tervező cégtől egy, az egész város területére kiterjedő Felszíni vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési tanulmányterv elkészítésére. A felhívásra csak egy árajánlat érkezett, de az érvényesnek bizonyult, így a képviselőtestület döntött a tervek elkészíttetéséről 2,2 millió Ft + áfa díjért.

Az elkövetkező pályázati időszakban várhatóan lesz kiírás vízrendezésre, amihez szükség lesz a készülő tanulmánytervre. (125/2014. határozat – 9 igen, 2 tartózkodás)

Hibák a szabadságligeti megálló környékén

Elutasította a képviselőtestület a MÁV megállapodás-tervezetét a szabadságligeti parkoló, gyalogos aluljáró és peron üzemeltetéséről. Több olyan megoldatlan probléma is van ugyanis, ami ellehetetleníti az üzemeltetést. Ilyen például, hogy a gyalogos aluljáró melletti rézsűről a csapadékvíz hordalékot visz a vízelvezető rendszerbe, és eltömíti azt. Nagyobb esőnél (például 2014. szeptember 12-én délelőtt) az aluljáróban 20 cm magasan állt a víz, a gyalogos közlekedést teljesen ellehetetlenítve. A vasúti rézsűről az eső több helyen hordalékot mos be a parkolóba. A parkolóban lévő út és járda több helyen megsüllyedt, ezeken a helyeken a víz megáll, nehezíti a gyalogos közlekedést, és télen felfagyást okozhat. Ha a felmerült hibákat kijavítják, az önkormányzat vállalja az üzemeltetést – határozott a testület. (126/2014. határozat – 10 igen, 1 tartózkodás)vorosvari-ujsag-2014-10-023

Aszfaltozás a Tó dűlőben

A Tó dűlő elején (a Kápolna utcai elágazásnál) intenzív esőzések után rendszeresen jelentős vízátmosások keletkeznek, melyek újból és újból szinte járhatatlanná teszik az utat. A hirtelen lezúduló csapadék az út vízszintes részén lerakja a kimosott hordalékot, majd a víz és a hordalék egy része bezúdul az út melletti ingatlanokra, jelentős károkat okozva a tulajdonosoknak. E problémák megoldása érdekében arról döntött az önkormányzat, hogy a Tó dűlő belterületi szakaszát 170 méter hosszon szilárd (aszfaltos) burkolattal látja el. A kivitelezést a legkedvezőbb ajánlatot adó Nadi Építő Kft. fogja elvégezni, bruttó 6.159.525 forintért. (127/2014. határozat – 11 igen, egyhangú)

Intézményépületek felújítása

Az ülésen több intézmény – iskola- és óvodaépület – bizonyos részeinek felújításáról született döntés. Így például kijavíttatják a Rákóczi utcai óvoda épületének és a Gradus tagóvoda önkormányzati tulajdonú épületrészének tetőzetét – legkésőbb 2014. december 31-ig. (128/2014. határozat – 11 igen, egyhangú). Közbeszerzési eljárást indítanak a Vásár téri iskola palatetős részének cseréjére, a Templom téri iskola kis épületén (volt óvoda) a régi cserépfedés lecserélésére és a Gradus tagóvoda zsindelyfedésének cseréjére. Ez utóbbi három beruházás várhatóan összesen kb. 28 millió forintba fog kerülni. A képviselőtestület felkérte a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a Gradus Egyesülettel az ő tulajdonrészükre eső tetőrész (Gradus-terem) javítási költségeinek viseléséről. (129/2014. határozat – 11 igen, egyhangú).

Városi és megyei kitüntető díjak

Zárt ülésen döntött a testület az idei kitüntető címek odaítéléséről. Pilisvörösvár Város Díszpolgára címet adományoztak Albel Attiláné nyugalmazott tanítónak (132/2014. határozat – 8 igen). Posztumusz díszpolgári címet adományoztak Nemess Rózsának, a Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola egykori igazgatójának (136/2014. – 10 igen, 1 nem). Pilisvörösvárért emlékérmet kap az „A Tempo” Koncertfúvós Zenekar (133/2014. határozat – 9 igen), valamint a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes, Wenczl József táncos-koreográfussal közösen, megosztott díjként (134,135/2014. határozat – 8 igen). A díjak átadására az október 23-i városi ünnepség keretében kerül sor.

A Pest Megye Közgyűlése által alapított Nemzetiségekért Díj adományozására terjesztették fel Sax Lászlót, a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét (137/2014. határozat – 10 igen, 1 nem). A Pest Megye Közbiztonságáért Díjra Steckl Mátyás polgárőrt javasolta a testület (138/2014. határozat – 9 igen, 2 tartózkodás), az Év Sportolója Díj – Pest megye legjobb általános iskolás diáksportolója díjra pedig Fetter Erik hegyikerékpáros versenyzőt terjesztették fel (139/2014. határozat – 11 igen, egyhangú).

 

Rendeletek

23/2014. (IX. 29.) – a településképi véleményezési eljárásról szóló 22/2013. (VI. 28.) rendelet módosítására
24/2014. (IX. 29.) – a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 23/2013. (VI. 28.) rendelet módosítására
25/2014. (IX. 29.) – a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 6/2014. (II. 10.) rendelet módosítására
26/2014. (IX. 29.) – a közterület- és városrésznevek, valamint a házszámozás megállapításáról, illetve azok jelöléséről szóló 8/2003. (IV. 1.) rendelet módosítására

A képviselőtestület által hozott határozatok és rendeletek megtalálhatók a városi honlapon (www.pilisvorosvar.hu / Vörösvári vagyok / Önkormányzat / Önkormányzati dokumentumok).