XIV. évfolyam 9. szám - 2014. szeptember

4 év krónikája

Önkormányzati döntések, közéleti események 2010 októbere és 2014 szeptembere között

2010

október

– aggasztó hírek érkeznek a vasútról: a beruházó NIF szintbeli kereszteződést terveztetett a 10-es út és a vasút találkozásánál; a polgármester tiltakozik, mivel ez a járatok sűrítése esetén ellehetetlenítené a közlekedést a Fő utcán

14. – az új képviselőtestület megtartja alakuló ülését, megválasztják a társadalmi megbízatású alpolgármestereket, a bizottsági tagokat és elnököket

– megalakul a Német Nemzetiségi Önkormányzat is

21. – újjáalakul a Kistérségi Társulási Tanács

23. – posztumusz Pilisvörösvárért Emlékéremben részesül Draxler Éva, Pilisvörösvárért Emlékérmet kap a Német Nemzetiségi Vegyeskórus

november

11. – a Béke utca folytatásának megnyitása a sportpálya és Postakert utca közötti szakaszon; az út murvázása, vízelvezető árok építése

december

1. – átadják a jelzőlámpás csomópontot a Szabadság utca–Fő utca kereszteződésében

9. – tulajdonosi hozzájárulás a szelektív hulladékudvar építéséhez a Fácán u. 44. sz. alatt

18. – ünnepélyes keretek között átadják a megújult Fő teret és Fő utcát

2011

január

12. – újabb egyeztető tárgyalás a vasútról – mégis lesz kétszintű csomópont

27. – pályázat három sárgán villogó lámpás gyalogátkelőhely építésére a Fő utcán

– nyílt egyszerű közbeszerzési eljárás indítása a szennyvíziszap rekultivációjára a volt szeméttelepen

február

23. – beszélő rendszer távirányítókkal a Szabadság utcai gyalogátkelőhöz a látássérültek részére

március

31. – pályázat a szakorvosi rendelőintézet teljes akadálymentesítésére

– az ivóvízhálózat rekonstrukciója a köztemetőben

április

– megszűnnek a műanyag- és papírgyűjtő szelektív szigetek, helyettük házhoz menő szelektív gyűjtés indul

28. Dr. Surjánné dr. Tóth Margit lesz a szakorvosi rendelő igazgatója

május

26. – döntés a 2. fordulós pályázat beadásáról a szennyvíztisztító telep és a csatornahálózat felújítására és bővítésére

– döntés a Templom téri iskola plébánia felőli szárnyának tető-felújításáról

29. – átadják a „Lahmkruam” Helytörténeti Emlékparkban a helytörténeti táblákat

június

13. – a Kápolna utcai felújított kút felszentelése

30. – Juhászné Ligeti Katalin megbízása a Német Nemzetiségi Óvoda vezetésével

július

1. – megalakul a Gazdasági Ellátó Szervezet az önkormányzati intézmények gazdálkodásának segítésére

9. – az újonnan kialakított Szent János tér és a közterületre újra kihelyezett Szent János-szobor  ünnepélyes felavatása

augusztus

– Schäffer Lőrincné megbízása a Vásár téri iskola igazgatásával

– a Filmkovács Bt. megbízása a Vörösvári Újság felelős szerkesztői feladatával

– murvás parkolók kialakítása a Templom téri iskolánál és a Hunyadi utcai játszótérnél

4. – a Manhertz Erzsébet tér elnevezése

12. – a Fő utca program zárása: az új Városi Díszterem átadó ünnepsége

szeptember

3. – az első esküvő az új városi díszteremben

12. – megkezdi működését a Városi Ügyfélszolgálat a Fő u. 66. alatt

15. – a felújított Városi Könyvtár ünnepélyes átadása

október

23. – Pilisvörösvárért Emlékérmet kap Feld­hoffer János és a Kertbarát Kör

27. – a Városfejlesztő Kft. megszüntetése

– új rendelet a közterületek használatáról

november

24. – döntés a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről

december

– pályázati pénzből elszállítják a szennyvíziszapot a volt hulladéktelepről

2012

február

9. – a csökkenő bevételek és növekvő terhek miatt kiadáscsökkentésekről és néhány díjemelésről dönt a képviselőtestület a költségvetésben

április

2. – megérkezik a hír a szennyvíztisztító telep és a csatornahálózat korszerűsítésének egymilliárd forintos pályázati támogatásáról

május

– elkészülnek az új gyalogátkelőhelyek a Fő utcán (a Hősök terénél, az Angeli köznél és a Fő térnél)

17. – elkezdődik a vasútfelújítás a Budapest–Esztergom szakaszon, leállítják a vasúti forgalmat

31. – döntés a zeneiskola kiválásáról a Művészetek Háza többcélú intézményből

– marad a légkábel-létesítés tilalma a városban

– emelik a sírhelymegváltási díjakat

június

28. – pályázat benyújtása önkormányzati fenntartású családi napközi létrehozására

– felújítják a faépületet a termelői piacon, és a továbbiakban őstermelői piacként üzemeltetik

július

– megszűnik a város felnőtt futballcsapata, a PLSE

augusztus

– kiállítás és ünnepség a Művészetek Háza Színháztermében Vörösvár várossá válásának 15. évfordulója alkalmából

3.  – elhunyt Oberle János önkormányzati képviselő

15. – olimpikonjaink ünneplése a Városháza előtt: Benkó Barbara díszoklevelet, Fazekas Krisztina olimpiai bajnok Pilisvörösvár Város Díszpolgára címet kap

szeptember

3. – az önkormányzat és a német nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére a két általános iskolában elindul a kéttannyelvű német nemzetiségi oktatás

6. – leteszi esküjét Kiss István György, az Oberle János helyére kerülő új képviselő

– törvényességi észrevétel érkezik a kormányhivataltól, amiért a város nem működtet bölcsődét, a testület 3 év haladékot kér

– közbeszerzés kiírása a kommunális hulladékszállításra

10. – új, egységes helyiségnévtáblák kihelyezése a város határaiban

október

5. – dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott és Gromon István polgármester ünnepélyesen aláírják a megállapodást a Járási Hivatal kialakításáról a Fő u. 66. sz. alatt

23. – posztumusz díszpolgári cím Ohmüllner Márton egykori plébánosnak, Pilisvörösvárért emlékérmet kap Zelenai István nyugalmazott bányamérnök és Neubrandt Ferenc és felesége, Piroska

25. – döntés a zeneiskola visszaköltözéséről a Szabadság u. 21-be

– döntés a Templom téri iskola tetőjavításáról a középső épületszárnyon

november

27. – lakossági fórumon jelentik be, hogy már 2013 januárjában megkezdik a kétszintű csomópont építését, hogy nem lesz teljes útzár az építkezés alatt a 10-es úton, és hogy a vasútberuházáshoz kapcsolódóan az ürömi körforgalmat is megépítik

29. – eredményt hirdet a testület a hulladékszállítás közbeszerzésében (Saubermacher-Bicske Kft.)

– változik a temetőrendelet

december

4. – Pilisvörösvár kitüntetést kap Pest megyétől a tavaly felújított Fő utcáért

20. – visszakerül az önkormányzat SZMSZ-ébe a képviselői hozzászólások időkorlátja

31. – év végével jogutód nélkül megszűnik a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás

2013

január

1. – megalakulnak a járások, Pilisvörösvár járásközpont lesz, a Járási Hivatal vezetője Szondyné Sárfy Zsuzsanna

– megkezdi működését a járási építéshatóság a Puskin u. 8-ban, vezetője Szondi Zsuzsanna

– állami fenntartásba kerül a két általános iskola és a zeneiskola, az iskolák működtetője az önkormányzat marad; a KLIK járási tankerületének vezetője Fogarasy Attiláné

– változik a hulladékgyűjtés rendszere – új szerződés lép életbe a Saubermacher Bicske Kft-vel, a nyertes ajánlat alapján emelkednek a 12 éve változatlan díjak

15. – az önkormányzat úgy dönt, hogy nem adja állami fenntartásba a szakorvosi rendelőt

február

– elutasítják a családi napközi létesítésére beadott pályázatot

7. – 152,6 millió forintos állami elvonással küzd meg az önkormányzat a költségvetés összeállításánál

– kérelmezi a képviselőtestület az állami adósságkonszolidáció arányának megemelését a hitelállomány 50%-áról minimum 60%-ra

– döntés a településrendezési eszközök felülvizsgálatáról

– pályázik az önkormányzat a közvilágítás energiatakarékos átalakítására

26. – bírósági tárgyalás a bölcsőde hiányának ügyében

27. – elutasítják az adósságkonszolidáció aránynövelésére beadott kérelmet, még aznap aláírják a megállapodást az adósság 50%-os átvállalásáról

március

7. – egy sportcsarnok építéséhez kér támogatást a kézilabda egyesület; az önkormányzat vállalja az ingatlan biztosítását önrészként a beadandó pályázathoz, és a Búcsú teret jelöli ki a célra

29. – beköltözik a Fő u. 104. felújított épületébe a Járási Tankerület

április

– aláírásgyűjtés zajlik az esetleges sportcsarnoképítés Búcsú téri helyszíne ellen, illetve mellett

– kormányhivatali felhívásra hatályon kívül helyezi a testület a légkábelek létesítését tiltó rendeletet, ugyanakkor április 11-én életbe lép a villamosenergiáról szóló törvény módosítása, amely belterületen szintén tiltja a légkábelt

25. – pályázat beadása a Zrínyi utcai óvoda fűtésének korszerűsítésére, villámvédelmére és a csapadékvíz elvezetésére

május

24. – forráshiány miatt elutasítják az óvodák felújítására 2012 júliusában benyújtott pályázatokat

június

17. – megnyílik a Sváb Sarok a Fő u. 104-ben

27. – a szennyvíztelep üzemeltetője, a Fővárosi Vízművek átadja az önkormányzat tulajdonába a közmű-vagyonelemeket, az új szolgáltató a DMRV Zrt. lesz

– elfogadják a településképi véleményezési eljárásról, valamint a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló rendeleteket

július

– megkezdődik a hulladéktelep teljes rekultivációja

– a Saubermacher-Bicske Kft. a törvényi díjszabás miatt felmondja a hulladékszállítási szerződést (november 30-i hatállyal)

1. – állami döntés folytán 7 dohánybolt nyílik Vörösváron

10. – a szennyvíztelep kivitelezőjének kiválasztása

augusztus

– új közbeszerzést ír ki az önkormányzat a hulladékszállításra

– előkészületek a második körös adósságkonszolidációra

szeptember

2. – megkezdi működését az önkormányzati főzőkonyha

12. – kiegészítő működési támogatást igényel az önkormányzat az államtól

– önkormányzati működtetésbe kerül a Nevelési Tanácsadó

október

– az önkormányzat a KLIK kérésére nyilatkozik arról, hogy az iskolaépületek kapacitása megfelelő, de felújításra, korszerűsítésre és a tornatermi kapacitás növelésére szükség van

– nem érkezett ajánlat a hulladékszállításra, ezért ismét új eljárást indít a testület

– terveket készíttetnek a Szent István utcai volt óvodaépület bölcsőde célú felújítására

23. – Pilisvörösvárért emlékérmet kap Sax László és Bányai József, posztumusz díszpolgári címet kap Geiger Jakab esperes plébános, díszpolgári címet kap dr. Hidas István háziorvos

december

– forráshiány miatt elutasítják az Zrínyi utcai óvoda felújítására benyújtott pályázatot

– elkészülnek a felújítások a szakorvosi rendelő udvarán

1. – a katasztrófavédelmi igazgatóság szolgáltató hiányában kényszerszolgáltatót jelöl ki a hulladék elszállítására

15. – ismét megindul a vasúti forgalom Esztergom és Pilisvörösvár között

2014

január

– rendkívüli testületi ülések az adósságkonszolidáció második körével kapcsolatban

február

5. – elfogadják a 2014-es költségvetést: a 107 milliós állami támogatásnövekedésnek és a saját bevételek számottevő növekedésének köszönhetően nagyszabású fejlesztési tervet fogad el az önkormányzat

– támogatja az önkormányzat a városban működő családi napköziket

– pályázat a Zrínyi utcai óvoda felújítására

19. – pályázat az I. világháborús emlékmű felújítására

március

– 40 méter hosszú új járdaszakasz épül a Görgey utcában

– megkezdődnek a szennyvíztelep-felújítás és -bővítés kivitelezési munkái

6. – pályázat kiírása egy betelepülési emlékmű megtervezésére és kivitelezésére a betelepülés 325 éves évfordulója alkalmából

13. – a csatornahálózat bővítésére, felújítására írt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése

– pályázó hiányában ismét eredménytelen a hulladékszállításra kiírt közbeszerzés

április

– felújítják a Vásár térről a Kápolna utca felé vezető járdaszakaszt

9. – elfogadják a város építészeti örökségének védelméről szóló helyi értékvédelmi rendeletet

24. – koncepcióterv készíttetése a Templom tér fejlesztésére

május

– pályázati pénz segítségével felújítják az I. világháborús emlékművet a Hősök terén

– új parkolók és új járda készül a Vásár téren

– tetőfelújítás és udvarburkolás a Sváb Sarokban

20. – elfogadják a végleges településrendezési és -fejlesztési eszközöket

– újabb közbeszerzés megindítása a hulladékszállításra

június

– hatályba lép az új Helyi Építési Szabályzat

10. – pályázat a Rákóczi utcai óvoda bővítésére

26. – másodszor sem nyer támogatást a Zrínyi utcai óvoda felújítására benyújtott pályázat, ezért a csapadékvíz-elvezetésre és a villámvédelemre saját forrást biztosít a testület

– 10%-kal csökkenti az önkormányzat az óvodákban és az általános iskolákban az étkezési díjakat

augusztus

– támogatást nyer a Rákóczi utcai óvoda bővítésére benyújtott pályázat

– kiválasztják a betelepülési emlékműpályázatra érkezett 5 legjobb alkotást

– a temetőben új burkolatot kap három belső út

– a sporttelep bevezető útját leburkolják

16. – betelepülési ünnepség a 325 éves évforduló alkalmából

szeptember

– megkezdődnek a csatornahálózat bővítési munkálatai

– 5. – átadják a liftet a szakorvosi rendelőintézetben

– járda- és parkolóépítés folyik a Templom téri iskolánál

– újabb parkolók épülnek a Vásár tér mögött

Összeállította: