XIV. évfolyam 9. szám - 2014. szeptember

Nemzetiségi közmeghallgatás

2014. szeptember 10-én került sor a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat (NNÖ) képviselőtestületének közmeghallgatására a Városháza dísztermében, amelyen nagy számban jelentek meg a város intézményeinek és egyesületeinek képviselői, valamint civil érdeklődők.

A tájékozatót, ami az informatív kivetített adatoknak és a kiosztásra került fénymásolt anyagoknak köszönhetően mindenki számára jól követhető volt, Sax László elnök és Sax Ibolya alelnök tartotta.

Elsőként az elmúlt egy év munkáját vázolták fel, amely során hangsúlyos szerepet kapott a német nemzetiséghez kapcsolódó oktatás-nevelés fejlesztésének a segítése, így pl. a nemzetiségi óvónők képzésének, mindkét pilisvörösvári általános iskola kétnyelvű oktatásának, valamint a Vásár téri Német Nemzetiségi Általános Iskola nyári táborának támogatása, a német nemzetiségi területen kiemelkedő tevékenységet végzett tanulók könyvekkel való jutalmazása.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat határozott a város egyesületeinek éves támogatásáról is. A fúvószenekar és a tánccsoport egyenként 460.000 + 150.000, a vegyeskórus 380.000, a Gradus Egyesület 135.000 forint támogatásban részesült. A Helytörténeti Gyűjtemény gondozására (leltári jegyzék elkészítésére) az NNÖ 250.000 Ft-ot biztosított, a Művészetek Házán keresztül.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat legfontosabb feladatai közé tartozik a nemzetiségi hagyományok és a kultúra ápolása, hiszen csak így biztosítható a helyi német kultúra átörökítése a következő generációra. Ennek érdekében a pilisvörösvári NNÖ szorosan együttműködik a különböző intézményekkel és egyesületekkel. Egyetértési és véleményezési jogát gyakorolja az óvodák és iskolák egyes kérdéseiben (alapító okirat és SZMSZ módosításában, óvodai beiratkozási időszak meghatározásában, valamint az intézményi éves munkaterv jóváhagyásában, az iskolai felvételi körzethatárokkal kapcsolatos egyetértési jog gyakorlásában). Az NNÖ a városi nemzetiségi egyesületeket a már említett anyagi segítségen túl pályázatok benyújtásában támogatja, és hogy a tevékenységük erkölcsi megbecsülésben is részesüljön, különböző díjakra terjeszti fel. Így például támogatta a Német Nemzetiségi Fúvószenekar hangszer beszerzésére benyújtott pályázatát, és a Német Nemzetiségi Táncegyüttest felterjesztette az ÉMNÖSZ által alapított „Für das Ungarndeutschtum der Region Nord” díjra.

Az NNÖ szorosan együttműködik a Művészetek Házával. A 2013. évi beszámoló valamint a 2014. évi munkaterv jóváhagyásán és az alapító okirat módosításán túl új feladatkörként a helytörténeti gyűjtemény gondozása és az „Ausstattung von Jugendbegegnungsstätten” pályázat támogatása jelenik meg.

Természetesen a sikeres nemzetiségi-oktatási-kulturális munka egyik alapfeltétele a települési önkormányzattal való gördülékeny együttműködés, amire a vörösvári nemzetiségi és helyi önkormányzat egymás munkáját segítő összefogása szép példa. A városi önkormányzat az erkölcsi és emberi segítségen túl 4.000.000 forint támogatást nyújtott az NNÖ számára, amelyet az NNÖ munkájában és céljai elérésében jól tudott használni.

A nemzetiségi közmeghallgatáson fontos téma volt még a 2014/2015-re tervezett rendezvényeken és partnerkapcsolati eseményeken túl a 2014. évi nemzetiségi önkormányzati választás. A beszámoló napjáig Pilisvörösváron 676 választópolgár kérte felvételét a német nemzetiségi névjegyzékbe. Ez a szám jelentősen elmarad a 2010-es választások adatai mögött, amikor 872-en szerepeltek Pilisvörösváron a német nemzetiségi névjegyzékben. Ha pedig a 2011-es népszámlálási adatok nézzük, az eltérés még nagyobb, akkor ugyanis 3.661-en vallották magukat a német nemzetiséghez tartozónak.

Az NNÖ munkáját és a pilisvörösvári német nemzetiség érdekeinek jobb képviseletét nagymértékben segítené, ha a nemzetiséghez tartozók közül minél többen regisztráltatnák magukat a névjegyzékben. Az új NNÖ megválasztására 2014. október 12-én kerül sor – hangzott el a közmeghallgatáson. A nemzetiségi választás helyszíne a Városi Könyvtár, a nemzetiségi választójoggal rendelkező személyek a jelöltek közül 4 képviselőt választhatnak. A pilisvörösvári német nemzetiség jelöltjei a következő személyek: Feldhoffer János, Sax Ibolya, Sax László, Siklósi Krisztián, Szabóné Bogár Erika és dr. Váradi Monika Mária.

Dr. Kerekes Gábor