XV. évfolyam 8. szám - 2015. augusztus

A Vörösvári Napok megnyitója

A vendégek a Betelepülési emlékmű fotómontázsával

Augusztus 14-én, pénteken este hat órakor a Művészetek Háza színháztermében Gromon István polgármester ünnepélyesen megnyitotta a XXIV. Vörösvári Napok ünnepségsorozatát. Városunk idei ünnepnapjait a betelepülési szoborcsoport átadása tette különlegessé. Ez mind a polgármester úr, mind a testvérvárosi delegációk vezetőinek beszédét, mondanivalóját áthatotta.

Nem véletlenül választottuk a szoboravatásra ezt az időpontot – emelte ki köszöntőjében Gromon István polgármester. „A betelepülésre való emlékezés ugyanis nagyon jól illik a Vörösvári Napok hangulatába, eszmeiségébe, programjába, hiszen a Vörösvári Napok középpontja Nagyboldogasszony ünnepe, azaz templomunk védőszentjének ünnepe, templomunk búcsúnapja. A templom búcsúnapja pedig a templom felépítésére és felszentelésére emlékeztet bennünket, ami visszavezet bennünket lényegében a betelepüléshez. A Vörösvári Napok gondolatvilágában és programjaiban kezdetektől fogva szervesen összekapcsolódott a vallási és a nemzetiségi elem.  Ezért része kezdetektől a Vörösvári Napok programjának az ünnepi búcsúmise, a fúvószene, a Schwabenfest, és az utóbbi években a tutajhúzó verseny is. Logikus volt tehát, hogy a Betelepülési emlékmű felavatását a templombúcsú napjára tegyük. Logikus volt az is, hogy az ünnepre hívjuk meg testvérvárosaink minél nagyobb delegációit, hogy ők is együtt ünnepeljenek velünk.”

A jeles eseményre nagy létszámú küldöttség érkezett városunkba: Gerstettenből Roland Polaschek polgármester vezetésével 15-en, Wehrheimből Gregor Sommer polgármesterrel az élen 11-en, Borszékről Monseag Ilona önkormányzati képviselő vezetésével 6-an. A legtöbb vendégünk Gröbenzellből látogatott el hozzánk: a 21 fős delegációt Ludwig Nádasi, a Gröbenzelli Német–Magyar Egyesület elnöke vezette, a testvérváros ünnepi üzenetét Michael Leonbacher, a gröbenzelli önkormányzat partnerkapcsolati referense tolmácsolta. 

vorosvari-ujsag-2015-08-00027

Gromon István és Roland Polaschek az Ulmer Schachtellel

A vendégek üdvözlő beszédeit is a másnapi szoboravató jelentősége, jelképszerűsége hatotta át, ugyanakkor megfogalmazták a legújabb politikai változások miatt az Európai Unió jövőjéért, a közös Európa sorsáért érzett aggodalmukat is. 

„Az Európai Unió épületén, melynek mindannyian lakói vagyunk, az utóbbi hetekben félelmetes repedések keletkeztek. A közös fizetőeszköz, az Euró használatával korábban az egységet akarták erősíteni, ám manapság inkább betegítő baktériumként gondolunk rá. Az aktuális európai gazdaságpolitika támogatói és ellenzői kölcsönösen támadják egymást, a régi ellenérzések ismét a felszínre törtek. Felelős polgárként nem hagyhatjuk, hogy a népek közötti megértésnek a 2. világháború után született gyönge növénykéje, mely a hidegháború lezárulta után tekintélyes fává növekedett, károkat szenvedjen” – fejezte ki aggodalmát jelképek sorával Roland Polaschek, majd így folytatta köszöntőjét: „A nagypolitikában aligha hallatszik a hangunk. Éppen ezért most mindennél fontosabb, hogy testvérvárosi kapcsolatainkkal, a személyesen ápolt új barátságokkal, fiataljaink közös munkálkodásával élő bizonyítékát adjuk annak, hogy Európa népei számára mennyire fontos, hogy békés és tiszteletteljes kapcsolatban éljenek egymással. Nem a közös fizetőeszköz vagy a nagy brüsszeli beszédek tartják össze az Európai Uniót, hanem az egyes emberek elkötelezettségén, a közösség megélésén áll vagy bukik az egység.”

Michael Leonbacher hasonlóképpen fogalmazta meg gondolatait Európáról és a békés egymás mellett élésről: „A mai békés Európában, melynek a vasfüggöny megszűnése óta mindnyájan tagjai lehetünk, időszerűbb, mint valaha, hogy kölcsönösen megismerjük és megértsük egymást. Európa nem lehet egy kizárólag gazdasági és politikai erők által meghatározott szövetség, nem szorítkozhatunk csupán ezekre a szempontokra. Földrészünk további békéje szempontjából sokkal fontosabb, hogy tudatában legyünk saját történelmi gyökereinknek, s az emberi kapcsolatok ápolása és egymás kultúrájának megismerése által kölcsönös legyen az elfogadás és a bizalom. Pilisvörösvár partnervárosi kapcsolatainak ápolásával szép példáját adja az európaiság megélésének. Mindannyiunknak – vezetőknek, egyesületeknek és magánszemélyeknek – feladata, hogy a jövőben is ápoljuk és erősítsük a meglévő kapcsolatokat, s akkor nem kell aggódnunk kontinensünk jövőéért sem nekünk, sem pedig az utánunk jövő generációnak.”

A küldöttségek vezetői ajándékokkal is emlékezetesebbé tették az újbóli találkozást. Roland Polaschek egy Ulmer Schachtel-makettet, Michel Leonbacher egy nagyméretű bajor zászlót adott át Gromon István polgármesternek. Bár a németországi partnertelepülések mindegyike hozzájárult anyagilag a Betelepülési szoborcsoporthoz, az adományt leglátványosabban Gregor Sommer nyújtotta át egy 1000 euróról szóló hatalmas, jelképes csekkel, hozzátéve, hogy a pénzt már átutalták a vörösvári önkormányzatnak. Gromon István a szoborcsoportról készült fotómontázzsal kedveskedett vendégeinek.

Az est ünnepélyességét a Pachelbel Vonós Kamarazenekar tette teljessé. Műsorukban Bach és Vivaldi műveit szólaltatták meg nagy művészi erővel.

Az ünnepélyes megnyitó után Gromon István polgármester a Művészetek Háza udvarán rendezett állófogadáson vendégelte meg a külföldi és helybéli polgárokat.

Fogarasy Attila