XV. évfolyam 2. szám - 2015. február

Helyzetjelentés a vasútról

Júniusban várható a vonatforgalom megindulása a teljes Budapest–Esztergom vonalon. Addigra a tervek szerint elkészülnek az állomásépületek felújításával, júliusra pedig az ürömi körforgalom építésével. A vörösvári kétszintű csomópont szerkezete 90%-ig kész, áprilisban ráterelik a forgalmat. 2015. ősz végéig még a régi menetsűrűséggel fognak járni a vonatok.

Zajlanak a munkálatok a Budapest–Esztergom vasútvonal szakaszain, látjuk és tapasztaljuk nap mint nap. De az eredeti tervekhez képest már többször átütemezték a beruházást, a laikus szemlélő pedig csak a feltűnőbb változásokból próbál találgatni, hogy vajon mikor cserélheti vissza a Bécsi úton araszoló buszt a síneken száguldó vonatra. Loppert Dánieltől, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs vezetőjétől kértünk tájékoztatást arról, hogy jelenleg milyen határidőkkel számolnak, és milyen munkálatok vannak soron.

• Hosszú ideje nem kaptunk semmilyen hírt a beruházásról. Ez azt jelenti, hogy minden rendben halad?

A kivitelezés az aktualizált ütemterv szerint halad.

• Volt-e az utóbbi időszakban valamilyen hátráltató tényező? 

Az építési munkákat a téli időjárás kismértékben visszafogja, de az építésszervezésnél figyelembe vette a vállalkozó, hogy mely munkafolyamatok végezhetők téli, fagyos időjárás során.

• A jelenlegi tervek szerint várható-e, hogy április végén elindulhat a vasútforgalom a teljes vonalon? 

A jelenlegi tervek szerint 2015. június 19-én, a nyári menetrendváltással fog megindulni a vonatforgalom. Addig folyamatban vannak a biztosítóberendezés telepítési és tesztelési munkálatai.

Arra a kérdésre felelve, hogy hol tartanak most a munkálatok, Loppert Dániel elmondta, hogy (2014) december közepén elkészültek a töltésépítéssel, és a vágányokat is lefektették. Jelenleg vízépítési munkák folynak, különböző műtárgyakat építenek, folyamatban van a P+R parkolók építése és az útépítések, illetve még mindig zajlanak közműkiváltások.

Épül a Solymárra vezető bekötőút is, az Auchan áruházhoz közeli körforgalomból jól látszik az épülő felüljáró, ami a jelenlegi, szintbeli csomópontot fogja kiváltani. 

Kevésbé látványos munka, de fontos része a beruházásnak az új biztosítóberendezések kiépítése – itt már a telepítési munkálatoknál tartanak. A Piliscsaba–Pilisvörösvár szakaszon „előrehaladott állapotok” vannak, itt már megkezdődtek a tesztelések és a szükséges vizsgálatok, a Vörösvár és Óbuda közti szakaszon pedig a következő hónapok során telepítik és tesztelik a biztosítóberendezéseket.

Jól halad az állomásépületek felújítása, a beruházó tervei szerint mire a vonatforgalom megindul, addigra az utazóközönség rendelkezésére állnak majd a felújított állomások.

Solymár és a pilisvörösvári állomás között két új megállóhelyet létesítenek. A Vörösvárbánya megállónál már az új átkelőn lehet közlekedni, jelenleg építik a parkolókat és a csatlakozó utakat. Solymáron a Szélhegy megállónál is a P+R parkolók és a csatlakozó utak kivitelezése zajlik.

• Mikor lesz kész a kétszintű csomópont a vörösvári állomás mellett?

Az aluljáró építése terv szerint halad, jelenleg a szerkezet 90%-os készültségen áll. Az aluljáróba történő forgalomtereléshez szükséges szerkezetépítés munkák teljes egészében elkészültek. A tervek szerint legkorábban áprilisban bevezetjük a forgalmat az aluljáró elkészült szakaszába, viszont ekkor a 10-es út egy része még nem a végleges nyomvonalán fog haladni. Ezzel egy időben a gyalogosok részére is már az aluljáró elkészült szakaszán keresztül biztosítunk lehetőséget az áthaladásra. Mindehhez az szükséges, hogy az időjárás lehetővé tegye az útépítési munkák megkezdését, a jelenlegi téli állapotok erre nem alkalmasak.

A mostani terelőút elbontása után, a forgalom átterelésével lehet csak megépíteni a Várkert utcai kihajtót, a 10-es út csatlakozó részét és egy támfalat. A végleges nyomvonal átadása és az utómunkálatok befejezése a nyár folyamán várható.

• Hol tartanak a vasútvonalhoz kapcsolódó úthálózat-korszerűsítések? Az ingázók nagyon várják az ürömi körforgalom megépítését…

A vasútépítéshez kap­­csolódóan két különböző útépítési beruházás van folyamatban, az egyik az ürömi T-csomópont átépítése körforgalommá. A munka a terv szerint halad, elkészült a borosjenői patak átvezetését szolgáló, nagy átmérőjű hullámosított acél lemezhíd útburkolaton kívüli része, valamint a nagytömegű földmunka (töltésépítés) egy része. Ha az időjárás engedi, folytatódik a földmunka, majd az útburkolati rétegek épülnek a körpálya jelenlegi, burkolaton kívüli részén. Addig a munka a Skoda szerviz mögötti út megközelítését szolgáló kishíd építésén folyik. A műszaki átadás záró időpontja ez év július eleje.

Épül továbbá a 10-es számú főút különszintű keresztezése az ürömi csomópont és Kocsis Sándor utca között, valamint folyamatban van az Aranyvölgy utca kiszélesítése.

• Ott még útépítésnek jelenleg nem látszik nyoma. Ez azt jelenti, hogy a vasútforgalom megindulásakor még maradni fog a szintbeli keresztezés? Lehet-e már tudni arról valamit, hogy ez esetben a korábbi járatsűrűséggel fognak-e közlekedni a vonatok, vagy sűrűbben?

A tervezési munkák elkészültek, a közmű-engedélyeztetés zajlik. A kivitelezési munka keretén belül elkészültek a külterületi épületbontások, befejeződött a szükséges fakivágás, lőszermentesítés, valamint a kerítésbontások. A földmunkák a téli időjárás miatt még nem tudtak elindulni. A projekt tervezett befejezése 2015. ősz vége.

2015. ősz végéig a vonatok még a régi sűrűséggel fognak járni. Ez időpontig a Bécsi úti útátjáró ideiglenes jelleggel megmarad.