XV. évfolyam 1. szám - 2015. január

Próbaüzemre kész a szennyvíztelep

Aki veszi a fáradságot, és ebben az esős időben elgyalogol a szennyvíztelephez, láthatja, hogy egy-két hónap leforgása alatt egy hatalmas, több emelet magas csarnok nőtt ki a földből. Már csak napok kérdése, és a betonfalak határolta medencébe a város szennyvize fog csordogálni.

Hosszú évek problémája oldódik meg a korszerű és kibővített szennyvíztelep megépülésével. A 2008 óta tartó projekt mérföldkövéhez érkezett azzal, hogy elindulhat a próbaüzem a telep új műtárgyával. Hogy pontosan mi épült meg, miben áll a változás a telepen, és jelenleg hol tartanak a munkálatok, arról Katona Tibort, a kivitelező konzorcium vezető képviselőjét, a Penta Kft. termelési főmérnökét kérdeztük:

2013. július 30-án írtuk alá a vállalkozási szerződést a megbízóval, Pilisvörösvár Önkormányzatával. A mi feladatunk volt a szennyvíztisztító telep tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése. Ez ütemterv szerint haladt folyamatosan, a mai nap értünk el abba a stádiumba, hogy indítható a telep próbaüzeme. 

• Mi ez a nagy épület, ami a korábbi medence helyén épült?

Megépült az úgynevezett „biocos” műtárgy, egy vasbetonmedence. Ebben fog lejátszódni – egy egységben, de különböző térrészekben – a biológiai tisztítás, a foszfor és a nitrogén eltávolítása, ezen kívül az első lépés, a mechanikai tisztítás is. 

• Pontosan mit jelent a biológiai tisztítás?

Ez annyit tesz, hogy a szennyvizet egy olyan ideális állapotba hozzuk, amelyben felgyorsulnak a biológiai folyamatok. A biológiai tisztítást a mikroorganizmusok, baktériumok végzik el.

• Mennyiben új, modern a telep?

Újdonság, hogy már az előmechanikai tisztításban is történik zsírfogás – a régi műtárgyaknál nem volt homokfogó – és az is új, hogy a biocos műtárgyban megtörténik a nitrogén- és foszfor-eltávolítás.

• Most itt beszélgetünk a medence fölött, amelyben egyelőre nincsen szennyvíz, de úgy hallottam, különlegesség, hogy egyáltalán feljöhetünk ide, a tetőre.

Így van, Magyarországon a szennyvíztisztító telepek 99%-a nincs lefedve. Itt – mivel közel vagyunk a lakott területhez – lefedtük a telepet, és a lefedés alól kivezetett levegőt egy biofilteren keresztül megszűrve engedjük ki a természetbe. Így a közelben sem kell tartani a szaghatásoktól.

• A telep készen áll, de a csatornázás még nincs kész, nem lehet rákötni a csatornahálózatra. Mégis akkor miben áll a hamarosan induló próbaüzem?

A próbaüzem kezdetétől az új medencébe érkezik a szennyvíz. Az ezt követő 6 hónap alatt a technikai beszabályozás történik meg, a lakosságot ez nem fogja érinteni. De a plusz rákötések elvileg elindulhatnak a városban – azokon a részeken, ahol megvan a csatornahálózat műszaki átadás-átvétele. Ezen kívül a próbaüzem ideje alatt fog megtörténni a meglévő régi műtárgyak bontása és az új iszapvonal kialakítása.

• A telepnek megnő a kapacitása, ezt ki tudják-e próbálni?

A telep kapacitása nem egyszerűen megnő, hanem többszörösére növekszik. A régi telep kapacitása ugyanis elméletileg 1900 m3/nap volt, de a tényleges engedélyezett teljesítménye csak 500 m3/nap. Mostantól viszont 2100 m3/napos kapacitással tudunk dolgozni. Ezt egyelőre még nem tudjuk kipróbálni, csak akkor, ha kiépül majd az új hálózat, és megtörténnek a rákötések.

• Mikor mondhatjuk, hogy teljesen kész a telep?

2015. július 30-án.

A szennyvíztelep tervezésére és kivitelezésére tehát 2013-ban kötött szerződést az önkormányzat a PSZ Pilisvörösvár Konzorciummal, melynek két tagja a PENTA Általános Építőipari Kft. és a  SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt. 2014. március elejére jutott el a projekt arra a pontra, hogy megtörténhessen a kivitelező számára a munkaterület átadása. A kivitelezés eddig az ütemterv szerint haladt. Ez azonban csak a nagy szennyvíz-projekt egyik része. Ugyanennek az európai uniós pályázatnak a keretében, de külön beruházásban zajlik a szennyvízcsatorna-hálózat bővítése, ami sajnos korántsem halad ilyen jó ütemben. Ezért noha a telep be tudná fogadni a szennyvizet, még mindig nem történhetnek meg az újonnan csatornázandó területeken a rákötések, mert a csatornahálózat új szakasza még nem épült meg. Erről Gromon István polgármestert kérdeztük:

Fontos, hogy tisztázzuk: a két különböző beruházást két különböző kivitelező, két különböző szerződés alapján végzi. A telep kivitelezője a Penta-Szabadics Konzorcium, akik nagyon jó munkát végeztek, és ütemterv szerint haladtak. Meg is ragadom az alkalmat, hogy megköszönjem nekik ezt a fegyelmezett munkát. Egyúttal a partnereiket is szeretném megdicsérni, például a Pureco Kft-t. Az új telep építése közben a kivitelezőknek úgy kellett dolgozniuk, hogy közben a régi telepnek üzemelnie kellett. Hogy ez zökkenőmentesen sikerült, az az eddigieken kívül az üzemeltetőt, a DMRV-t is dicséri, mivel kiváló volt a kivitelezővel az együttműködésük. Elégedettek lehetünk a mérnökszervezet, a COMPUTERV GM Kft. munkájával is, aki felügyelte a kivitelezést: konstruktívan és az önkormányzat érdekeit szigorúan képviselve, de mégis rugalmasan, nagyon jól vezényelte a kivitelezést. Solti Kinga kolleganő, a műszaki osztály munkatársa is kimagasló munkát végzett ezen a területen. 

Ami viszont a kivitelezés szempontjából a lakosokat a hétköznapokban jobban érinti, az a csatornahálózat bővítése, ami éppen itt, a telep közelében, a tavak környékén folyik. Ennek a résznek a kivitelezője, a Hajdú és Társai Építőipari és Szolgáltató Kft. sajnos nem végez ilyen jó munkát, a munkálatok nem haladnak a megfelelő ütemben.

• A telephez jövet láttuk, hogy nagyon rossz állapotban vannak az utak… 

A kivitelezés érdemi része sajnos az őszre és a téli hónapokra csúszott, s az esős, csapadékos időben nagyon sok problémát okoz az, hogy a kivitelező egy-egy utcában nem végez időben a munkálatokkal. A földutakat felbontják, az eső szétmossa a kitermelt földet, így sár keletkezik, s az utak járhatatlanná válnak, ami megkeseríti az itt lakók életét. Egy-egy utcában a csatorna kiépítését a szakmai átlag szerint két hét alatt be lehetne fejezni, ehelyett van, ahol már három hónapja fel van bontva az út.

• Mit tett, mit tehet az önkormányzat a megoldás érdekében?

Mivel a kivitelező ismétlődően nem végezte el a feltúrt földutak karbantartását, elhúzta egy-egy utcában a munkálatokat, és folyamatosan kaptuk a lakossági panaszokat, decemberben kénytelen voltam ideiglenesen leállítani a csatornahálózat kivitelezését. Tárgyaltunk a kivitelezőkkel és a mérnökszervezettel arról, hogyan lehetne új alapokra helyezni a kivitelezést, mert ez így nem mehetett tovább. Az ünnepek után, januárban újraindult a munka, nagyobb sebességre kapcsolt a kivitelező is, de nagyon aggódom még most is, hogy az eddigi időveszteségek után a kivitelező teljesíteni tudja-e a véghatáridőre a munkáit. De azért reménykedem abban, hogy mire a teljes projektet le kell zárni – tehát valamikor a nyár elejéig –, addig képes lesz a kivitelező megépíteni az új csatornaszakaszokat, az átemelőt, valamint a rekonstrukciós feladatokat, és az utolsó pillanatban bár, de átadhatjuk az egész beruházást.

• Ha az ember elégedetlen egy vállalkozóval, és nem talál megoldást a problémára, akkor felbontja a szerződést, és mást bíz meg a feladattal. Az önkormányzat nem tudja lecserélni a kivitelezőt?

Ebben az esetben nem, mert ez a projekt teljes ellehetetlenedését és az európai uniós támogatás elvesztését vonná maga után. Mire ugyanis egy új közbeszerzésen új kivitelezőt választanánk, s mire az befejezné a munkát, addig régen lejárna a pályázat elszámolásának határideje. A kivitelezőnek sem érdeke egyébként egy ilyen helyzet, úgyhogy biztosra veszem, hogy végül egy módosított, de még a pályázat szempontjából elfogadható határidőre befejezi majd a kivitelezést. De azt a sok bosszúságot és kellemetlenséget, amit az érintett utcák lakóinak és az önkormányzatnak okozott, azt sajnos valószínűleg nem fogja már jóvátenni senki. A kivitelező a sebeket egy dologgal gyógyíthatja majd: ha a legvégén tisztességesen, jó minőségben helyreállítja az utakat. Erre látok esélyt, s az önkormányzat részéről mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez így legyen.

Sólyom Ágnes

Az interjúk elkészítése után érkezett a hír, hogy az áramszolgáltató a szükséges szerelési munkát elvégezte, így 2015. január 20-án (kedden) megkezdődhet a próbaüzem.