XV. évfolyam 1. szám - 2015. január

Vörösvári népi jellegű lakóépületek (sváb parasztházak)

6. Lábazat

Karakter

A hagyományos, sváb népi jellegű lakóépületek általában terméskő alapozással épültek, amire kő-, tégla-, vályog- vagy vegyes teherhordó falazat készült. Ezt a falazatot teljes egészében mészhabarccsal vakolták be, majd fehérre meszelték. A lábazat eleinte nem különült el a homlokzat többi részétől, később cementszürkére színezték.

A vakolatkeret megjelenésével egy időben a homlokzat is különböző színeket kapott. A lábazatot a homlokzat alapszínétől eltérő színűre festették, általában szürkére. Később az alaptest folytatásaként a lábazati falat is terméskőből építették, és divatos lett a szépen rakott köveket szabadon hagyni. Találunk példát arra is, hogy a terméskő- vagy tégla-lábazatot egy sor élére állított téglasáv választja el a teherhordó fal felületétől.

A főhomlokzaton alkalmazott lábazat megnyújtott ereszes épület esetében az ereszkinyúlás felőli oldal kivételével körbefutott az épületen. Tornácos ház esetében a lábazat a tornác alapjául szolgál. 

Kerülendő

Kerülendő minden olyan változtatás, amely jellegében változtatja meg az épületet, ami ezáltal elveszti karakterét. A lábazat esetében tehát a következő megoldások kerülendők:

  • a lábazaton kőlap, greslap vagy bármilyen más burkolat alkalmazása,
  • a lábazat vakolása műgyantakötésű lábazati vakolatokkal,
  • a terméskő lábazat elburkolása, akár hőszigeteléssel is,
  • a terméskő lábazat színre festése,
  • túl magas vagy túl alacsony lábazat, esetleg „hullámos” lábazat készítése,
  • a hagyományostól eltérő színre festett vakolt lábazat.

Szintén kerülendő a fent említett, a karakter megőrzését biztosító részletek túlzó, kirívó vagy a hagyományostól eltérő alkalmazása.

Javasolt megoldás

A lábazat esetében a karakter megőrzését biztosító részletek:

  • a lábazat méretei (50- 80 cm között a terep függvényében),
  • a látszó terméskő lábazat, esetleg tégla vagy terméskő lábazat élére állított téglasorral a tetején, elválasztó sávot képezve a teherhordó faltól,
  • a vakolt lábazat festése (szürke).

Meglévő épületen újonnan kialakított lábazat esetén, például régi lábazatburkolat eltávolításakor javasolt a hagyományos vakolt és festett lábazat készítése. Ha a burkolat alatt terméskő található, és annak állapota lehetővé teszi, akkor letisztítva, kezelve hagyjuk szabadon. Minden esetben javasolt a megfelelő és ízléses lábazat fentiek szerinti kialakítása.

Karaktervédelmi területen belül épült új épület esetén megengedhető a ragasztott kőburkolat használata, amennyiben a rakott kő lábazathoz leginkább hasonlító lábazatot képez.