XV. évfolyam 6. szám - 2015. június

100 éves a védőnői szolgálat

A védőnők korunk „őrzőangyalai”. Magyarországon idén ünnepli ez a különleges hivatás fennállásának 100. évfordulóját. E jeles dátum apropóján számba vettük, mit is takar ez a foglalkozás, mik azok a részben láthatatlan, ám mégis nélkülözhetetlen feladatok, melyeket a védőnők látnak el nap mint nap.

Hazánkban a feladatuk jóval széles- körűbb, képzettségük pedig diplomához kötött, magasabb, mint a többi államban, ahol vagy a szülésznő, vagy szociális munkások végzik ezt a tevékenységet.

De pontosan mi a védőnők feladatköre országunkban?

Megkülönböztetünk területi és ifjúsági védőnőt. Az előbbi feladata a nővédelem, vagyis tanácsadás a családtervezéssel kapcsolatban, segítség az anyaságra való felkészülésben és az aktív részvétel a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében. Ezen túl a várandós anyák ápolása, illetve a szülés után tanácsadás, segítségnyújtás, a csecsemőgondozással kapcsolatos kérdések megválaszolása. Szintén a kötelezettségei közé tartozik a születéstől 6 éves korig a körzetéhez tartozó gyermekek gondozása, a helyi óvodákban is ezen feladatok ellátása, a családgondozás, valamint az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok szervezésében, lebonyolításában való részvétel.

A területi védőnő egy adott körzetben dolgozik, míg az ifjúsági védőnőkre általános iskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák vannak bízva. Ők, vagyis az iskolai védőnők a 6 évesnél idősebb gyermekekkel foglalkoznak, közegészségügyi feladatokat látnak el, felmérik a tanulók egészségi állapotát, alkalmassági és szűrővizsgálatokat végeznek. A fokozott gondozást igénylők nyilvántartása, támogatása, illetve az elsősegélynyújtás szintén a szerepkörükbe tartozik. Az adott iskola orvosával és a pedagógusokkal együttműködve ellenőrzik az iskola helyiségeit és az étkeztetést, hogy megfelelnek-e a higiéniás előírásoknak.

Összefoglalva tehát napjainkban a védőnőknek korszerű egészségügyi ismereteket kell átadniuk, segíteniük kell a szülőket eligazodni az információrengetegben, biztosítani a csecsemőknek az egészséges életkezdetet, illetve elősegíteni a családok és a fiatalok bio- és pszichoszociális jóllétét.

A védőnői hálózat kialakulásának rövid története

100 évvel ezelőtt, a századforduló után jelentősen csökkent a születések száma, társadalmi, gazdasági, demográfiai és népmozgalmi változások következtek be, ezek együttesen hívták életre a védőnői hivatást az újszülöttek és a családok védelmében. Ekkortájt egyszerre növekedett meg a gyermekek társadalmi jelentősége, illetve jelent meg az a típusú nevelés, melyben előtérbe került a sport és az aktív életmód. Ezek által új irány jelent meg e téren, új elvek és módszerek.

1915-ben Budapesten megszületett az „Országos Stefánia Szövetség az Anyák és Csecsemők Védelmére”, ezen belül pedig a Védőnői Szolgálat, mely két célt szolgált: a csecsemőhalandóság csökkentését és a magyarok számának növelését. Ettől az évtől kezdve tehát elindult a védőnők működése Magyarországon. Természetesen részben alakult, modernizálódott az évek múlásával, a kezdeti törekvések és a jól szervezett szakmai munka eredményeként és elismeréseként a hálózatot fokozatosan és folyamatosan bővítették, ám a célkitűzés a mai napig ugyanaz.

Szűcs Emese

 

vorosvari-ujsag-2015-06-00029Tauffer Vilmos szülész, nőgyó­gyász, egyetemi tanár a következőképpen foglalta össze a védőnői hivatás lényegét: „Minekünk be kell hatolni a nép közé, hajlékában kell felkeresni őt, be kell férkőznünk bizalmába, le kell küzdenünk előítéletét az új iránt, és ki kell ragadnunk a rossz szokások és babonák karmaiból, ha arra várunk, hogy ő jöjjön hozzánk tanács- és segélyért: ügyünk veszve van… Ehhez a munkához a társadalom saját gyermeke szükséges, aki többé- kevésbé bizalmasa a szülőanyának és a családnak. Az anyát otthonában felkeresni és bizalmát megnyerni, nevelve vezetni csecsemője szoptatása és egészségben való felnevelése érdekében. A védőnő körzetében lehetőleg már a terhesség alatt és a szülés közeledtével puhatolóddzék az érdekelteknél, vajon lehet-e segítségére higiénés szempontokból, szociális támogatásával, vagy anyagi szükség esetén…”

Pilisvörösváron négy körzeti és két iskolai védőnő tevékenykedik a vá- randósok, a családanyák és 0-18 éves gyerekek segítésére, ápolására. Az ő munkájukról következő számunkban olvashatnak majd.