XV. évfolyam 6. szám - 2015. június

Útkarbantartás a Fő utcán

Pilisvörösvár város közigazgatási területén belül a 10-es számú főközlekedési út (Fő utca), a Szabadság utca, a Kisfaludy utca és a Csobánkai utca nem az önkormányzat, hanem a Magyar Közút Nonprofit Zrt. fenntartási kötelezettségébe tartozik. Ez azt jelenti, hogy ezekben az utcákban a Magyar Közút feladata az utak kátyúzása, a padkák és az út melletti árkok karbantartása, az út mentén a szemét rendszeres összeszedése, az útszelvényhez közeli növényzet kaszálása, gallyazása.

Az önkormányzat az elmúlt évek során számtalan alkalommal fordult panasszal a közútkezelőhöz az útkarbantartás hiányosságai miatt, de az esetek döntő többségében eredménytelenül, mert a válasz szinte mindig az volt, hogy „nincs rá pénz”.

Az idei év azonban váratlan fordulatot hozott. Március végén a műszaki osztály munkatársaival és egy önkéntes segítővel, Ziegler István mezőgazdasági vállalkozóval végigjártuk a Magyar Közút hatáskörébe tartozó útszakaszokat, s közben fényképeket készítettünk, amelyeken jól látszottak az évtizedes elhanyagoltság nyomai: az útpadkán felhalmozódott jelentős mennyiségű hordalék, a folyókák tetejéig hordalékkal megtelt árkok, az elmosott, meggyengült útpadka, a gondozatlan út menti bokrok és fák, az árkokban és az út mellett felhalmozódott hatalmas mennyiségű szemét.

vorosvari-ujsag-2015-06-00021A képeket Gromon István polgármester úr egy részletes panaszlevél kíséretében elküldte Magyari László Endrének, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatósága megyei igazgatójának, s levelének végén egy közös megbeszélésre és helyszíni bejárásra invitálta az igazgatót.

Magyari László igazgató úr elfogadta a meghívást, és május első napjaiban két munkatársával együtt ellátogatott Vörösvárra, és megbeszélést folytatott Gromon István polgármester úrral. A megbeszélésen egyezség született arról, hogy a Magyar Közút Szentendrei Kirendeltségének vezetője, Vas László úr, valamint jómagam végigjárjuk a kritikus helyeket, s a Magyar Közút a szűkös költségvetési keretek ellenére májusban célgépeket és teherautókat vezényel a legkritikusabb szakaszokra, az önkormányzat pedig közmunkásokat ad a karbantartási feladatok segítésére.

Így is lett. Május 11-étől több napon át nagy erővel dolgoztak a Magyar Közút célgépei Pilisvörösváron. Először a Hősök terétől a körforgalomig padkáztak: egy ún. rézsűkanállal legyalulták, majd teherautókkal elszállították az elmúlt évtizedek alatt lerakódott, helyenként 20-30 centiméter vastag hordalékot, amely nemcsak csúnya látványt nyújtott, hanem ráadásul meggátolta a víz bejutását az útról az árokba.

A padkázás után került sor magának az úttestnek a megtisztítására. Először az önkormányzat által segítőként kiküldött közmunkások lapáttal fellazították a szegélykő mellett felgyülemlett és megkeményedett hordalékot, majd azt a Magyar Közút söprőautója felsöpörte és elszállította. Ilyesmire évtizedek óta nem volt példa Vörösváron!

Kis lépések ezek, és messze nem elegendőek, de mégis javítják közérzetünket. Szükség lenne például az árkok kitisztítására és a gyakoribb szemétszedésre is, de sajnos a Magyar Közútnak jelenleg nincsenek megfelelő létszámban kézi munkásai az ilyen jellegű feladatok elvégzéséhez.

Addig is, míg ez megoldódik, örüljünk annak, hogy az útkarbantartás ügyében tett erőfeszítéseinket most legalább részsiker koronázta.

Pándi Gábor
alpolgármester