XV. évfolyam 11. szám - 2015. november

25 éves az önkormányzatiság

Október 25-én vasárnap ünnepi képviselőtestületi ülést tartottak a Városháza dísztermében. Az ülésen ezúttal két testület tagjai vettek részt: azok, akik 25 évvel ezelőtt az első önkormányzat tagjai voltak, valamint azok, akik a mostani képviselőtestület tagjai.

Az 1990-ben megalakult
első vörösvári
képviselőtestület
tagjai:

Árvai György (MDF)

Botzheim István (MDF)

Dr. Baska Ferenc (KDNP)

Dr. Gál Tibor (független)

Dr. Havasi Lászlóné (MDF)

Gromon István (KDNP)

Keszléri József (Német független lista)

Krupp László (KDNP)

Manhertz Zoltán (MDF)

Margittai László (MDF)

Mészáros János (SZDSZ)

Nick János (FIDESZ)

Pándi József (MDF)

Rásonyi Győzőné (MDF)

Réfi József (MDF)

Sörös János (SZDSZ)

Szöllősi János (KDNP)

Szuhay Sándor (MDF)

Tácsik Géza (MDF)

Temesi Ágoston (KDNP)

Huszonöt évvel ezelőtt, éppen ezen a napon, október 25-én tartotta alakuló ülését Pilisvörösváron az első szabadon választott önkormányzati képviselőtestület. Ebből az alkalomból Gromon István polgármester ünnepi emlékülést szervezett a 25 évvel ezelőtti és a mai képviselők részvételével. Sajnos három egykori képviselő – Árvai György, dr. Havasi Lászlóné és Temesi Ágoston – már meghalt, rájuk fél perces néma csönddel, gyászkeretes fényképükkel és virággal emlékeztek. A többi tizenhét egykori képviselő közül majdnem mindenki eljött (egyetlen hiányzó volt csak). Az ülés első felében ők foglaltak helyet a tárgyalóasztalnál, míg a jelenlegi képviselők a vendégek helyén ültek.

Az ülést Gromon István polgármester nyitotta meg, aki összekötő kapocs a 25 évvel ezelőtti és a mostani testület között, mert a 25 évvel ezelőtti testületnek is tagja volt, és a mostani testületnek is tagja. 

A polgármester beszédében visszaemlékezett az 1990-es rendszerváltozást megelőző eseményekre, folyamatokra. „Baráti társaságokban vitattuk a hazai és a külföldi politikai eseményeket, latolgattuk az esélyeket, tervezgettük a jövőt. Tüntetni jártunk a román falurombolás ellen, a bős-nagymarosi vízlépcső ellen, figyeltük az írott és a nyomtatott sajtóban a híreket. Helyi újságot alapítottunk, és megteremtettük a helyi közbeszédet. Meghívtuk és meghallgattuk az újonnan alakult pártok országos szervező szónokait, fontolgattuk, hogy melyik párt a legjobb, melyik lenne az igazi. Aztán döntöttünk, pártot választottunk – ki-ki a meggyőződése szerint –, majd létrehoztuk a helyi pártszervezeteket. Lázasan kampányoltunk pártjainknak az 1990. március 25-i első szabad többpárti parlamenti választások előtt, majd euforikus hangulatban ünnepeltük a rendszerváltó pártok választási győzelmét.” 

A parlamenti választások után megkezdődött az első önkormányzati választási kampány. Az önkormányzati választás első fordulója 1990. szeptember 30-án, a második pedig október 14-én volt. A rendszerváltoztató pártok jelöltjei itt helyben is elsöprő győzelmet arattak: a 20 fős testületben az MDF 10, a KDNP 5, az SZDSZ 2, a FIDESZ 1 mandátumot szerzett. (1 képviselő függetlenként, 1 képviselő pedig a nemzetiségi listáról került be a testületbe). 

Az első képviselőtestület alakuló ülése 1990. október 25-én volt. Négy napirendet tárgyalt a képviselőtestület: 1. A polgármester megválasztása, 2. Alpolgármester-választás, 3. A Pest Megyei Önkormányzatban delegált küldött megválasztása, 4. Jegyzői pályázat kiírása. A tárgyalt napirendek többségében azonban nem sikerült érdemi határozatot hozni. Hogy miért nem? – többek között erről is szólt a Himnusz közös eléneklése utáni beszélgetés.

Az ünnepi ülés ezen részét Botzheim István korábbi polgármester vezette, aki felidézte a 25 évvel ezelőtti alakuló üléssel kapcsolatos emlékeit. Elmondta, hogy akkor még nem közvetlenül a nép választotta a polgármestert, hanem a képviselőtestület tagjai. A jelölések alapján ketten voltak versenyben a polgármesteri székért, ő és Gromon István. A titkos szavazáson azonban mindketten 10-10 szavazatot kaptak, így ekkor, ott ez a kérdés nem dőlt el. No­vember 5-én megismételték a szavazást, az eredmény ismét 10-10 lett.  Ekkor úgy határoztak, hogy a harmadik szavazást már a választópolgárok jelenlétében, a Kultúrházban tartják meg, november 12-én. Úgy is lett. A harmadik szavazás előtt azonban a két tábor nevében a két polgármesterjelölt egyeztetett egymással, s egy kompromisszumos megoldás keretében Gromon István visszalépett a jelöltségtől, így Botzheim István lett a polgármester. (Cserébe a másik tábor adta a két alpolgármestert és a megyei közgyűlésbe delegált tagot.) 

Botzheim István rövid beszéde után megtekinthettük az első ülésről készült videofelvételnek egy 15 perces részletét, majd a jelen lévő korábbi képviselők egyenként elmondták, hogy hogyan is emlékeznek a 25 évvel ezelőtti eseményekre: a délután 4 órakor elkezdett, mégis gyakran hajnalba nyúló testületi ülésekre, az olykor körömszakadtáig zajló vitákra. Arra, hogy előre pontosan nem is tudták, hogy mit vállaltak, s arra, hogy egy dologban egyformán éreztek: abban, hogy a diktatúra évtizedeinek túlélése után eljött az ideje a cselekvésnek, itt a lehetőség, hogy tegyenek valamit a település érdekében.

Réfi József egy régi zászlót hozott el az emlékülésre, melyet a következő szavakkal adott át Gromon Istvánnak: Engedjék meg, hogy a magam nevében köszönetet mondjak az ötlet gazdájának a 25 évvel ezelőtt történtekről való megemlékezés céljából tartott jubileumi ünnepségért. A fentiekkel kapcsolatban birtokomban van egy „ereklye”, ami 1989-90-ben „közszereplő” volt. Ez pedig nem más, mint a koronás-címeres Nemzeti Zászló! E zászló alatt vívtuk meg Pilisvörösváron a rendszerváltozással kapcsolatos csatáinkat. Az idős koromra való tekintettel úgy határoztam, hogy Pilisvörösvár város polgárainak és önkormányzatának adományozom a fent nevezett nemzeti ereklyénket. E zászló sorsát a mindenkori önkormányzatra bízom.

A zászlót Botzheim István korábbi és Gromon István jelenlegi polgármesterek közösen vették át, és a terem végében lévő zászlótartóba helyezték, a magyar nemzeti lobogó és Pilisvörösvár hivatalos zászlaja mellé. Az ülés végén a zászlót minden egykori képviselő aláírásával látta el, s ezt a szöveget írták rá: A RENDSZERVÁLTOZÁS 25. ÉVFORDULÓJA EMLÉKÉRE. 

Miután a 25 évvel ezelőtti testület tagjai befejezték visszaemlékezésüket, átadták helyüket a tárgyalóasztalnál a jelenlegi testület tagjainak, akik a 25 évvel ezelőtt megkezdett munka mai folytatóiként elmondták gondolataikat az elhangzottakról: hogy milyen érdekes volt számukra ez a történelmi visszapillantás, és hogy mennyire más körülmények között dolgoznak a mai képviselők, de ugyanazokért a célokért: városunk fejlődésért, mindannyiunk közös javáért.

A jelenlegi képviselők reflexiói után a képviselőtestület nevében Gromon István polgármester és Kimmelné Sziva Mária alpolgármester a 25 évvel ezelőtti testület minden tagjának egy emlékoklevelet adott át dísztokban, „az önkormányzatiság 25. évfordulója alkalmából, Pilisvörösvár város érdekében végzett munkájának elismeréséül”. 

Az ünnepi ülés Gromon István polgármester rövid zárszavával ért véget, majd az ülést pezsgős koccintás és fogadás követte. Az estébe nyúló délután a korábbi és a jelenlegi képviselők vidám, kötetlen, jó hangulatú beszélgetésével zárult.

Palkovics Mária