XVI. évfolyam 4. szám - 2016. április

Induljon-e angolos első osztály?

Beszámoló a 2016. április 7-ei rendkívüli képviselőtestületi ülésről

Angolos osztály a Templom téri iskolában

Rendkívüli ülést tartott a képviselőtestület április hetedik napján este hat órakor. Az első napirendi pont a Templom téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola profilbővítési szándékának véleményezése volt. 

Az intézmény vezetése a szülői közösség kérelmének hatására kezdeményezte a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pilisvörösvári Tankerületénél (KLIK) mint fenntartónál, hogy a nemzetiségi nyelvoktató, illetve a nemzetiségi kéttannyelvű oktatási forma mellett olyan általános tantervre épülő osztályt indíthasson, amelyben első osztálytól oktatják az angolt mint idegen nyelvet. (A német nyelvet ez az osztály csak felső tagozatban, heti két órában tanulná.)

vorosvari-ujsag-2016-04-00056

Breierné Kalmár Éva a Templom téri iskola igazgatója

Ez több okból is jelentős változás lenne az eddigiekhez képest, mert a német nemzetiségi kerettantervben szereplő emelt óraszámhoz képest a gyerekeknek kevesebb időt kellene a padban tölteniük, továbbá egy olyan idegen nyelvvel ismerkedhetnének meg már kis korban, amely napjaink világnyelvévé vált, s így akár a továbbtanulásban, akár a nagybetűs életben való boldoguláshoz elengedhetetlen.

Ahhoz, hogy ez a változás megvalósulhasson, az intézmény alapdokumentumának módosítására van szükség, amelyhez a megfelelő kérelmet Breierné Kalmár Éva igazgató asszony benyújtotta az iskola fenntartójának. A KLIK-nek a döntés meghozatala előtt be kell szereznie az önkormányzatnak mint az iskola működtetőjének a véleményét. (A képviselőtestület véleményezési joga mellett a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzatnak (PNNÖ) egyetértési joga van az ügyben, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy akár meg is vétózhatják a változást. A PNNÖ azonban szintén kíváncsi volt a város képviselőinek véleményére, így később tárgyalja az ügyet. Lapzártánkig még nem hozott döntést a kérelemmel kapcsolatban.)

A napirendi pont tárgyalása közben a képviselők egyetértettek abban, hogy az angolra igen nagy szükség van a mai világban, és abban is, hogy a mai gyerekek általánosságban nézve túl vannak terhelve az iskolákban. Több képviselő a saját, illetőleg gyermekei példájával állt elő. Gromon István polgármester jelezte, hogy a maga részéről „fájdalommal, de a nép akaratát tudomásul véve” ítéli meg a kérdést, tiszteletben tartja, és nem vitatja a szülők kérésének jogosságát. Véleménye szerint ez a téma egy ízig-vérig vörösvári ember számára kardinális, hiszen a közösség identitását, azonosságtudatát érinti. Ezen a gondolaton többen osztoztak, s felvetették a lehetőségét annak, hogy a város lakói előbb vagy utóbb több hasonló osztály indítását fogják igényelni, ami hozzájárulhat a német nyelv és a német nemzetiségi identitás kikopásához – azon a településen, amely a második legnagyobb létszámú német nemzetiségi közösséget foglalja magában az országban. vorosvari-ujsag-2016-04-00054

A képviselőtestület számára azért is bizonyult nehéz döntésnek a szóban forgó napirendi pont, mert – mint ismeretes – napjainkban a magyar oktatási rendszer éppen átalakulóban van, és a döntés során figyelembe kellett venni, hogy a mostani döntésnek a bizonytalan jövőben is meg kell állnia majd a helyét.

A tárgyaláson a PNNÖ részéről Szabóné Bogár Erika képviselő és Sax Ibolya elnökhelyettes volt jelen. Ők szintén elmondták, hogy a szóban forgó kérelemmel kapcsolatos kérdés igen nehéz számukra, hiszen az elfogadással a nemzetiségi önkormányzat ellentmond saját magának, az elutasítással pedig szembemegy a lakosok akaratával. Hozzátették: a korábbi években gyakorolt vétót évről évre egyre nehezebb megvédeni. Hangsúlyozták, hogy az igényt teljes mértékben megértik, de egy ilyen kezdeményezésre a PNNÖ részéről igent mondani szinte lehetetlen. Döntésüket csak a képviselőtestület véleménye után hozzák majd meg. 

Mivel nyilvános ülésről volt szó, ezért a Vásár téri Német Nemzetiségi Általános Iskola munkatársai is jelen lehettek. Szontág Nándor igazgató-helyettes szót is kért, amelyet a képviselők egyöntetűen megszavaztak a számára. Az igazgató-helyettes elmondta, hogy az angol nyelv iránti igény a társadalom tagjainak egy jogos elvárása. Felhívta a figyelmet arra, hogy az angol nyelvet már nem kell bevezetni, hiszen mindenhol, a Templom téren és a Vásár téren is tanítják. Felhívta a jelenlévők figyelmét a túljelentkezés veszélyére, illetőleg a körzetekkel kapcsolatos problémákra, hiszen egy Vásár téri körzetbe tartozó diák, ha nem fér bele a Templom téri angolos osztályba, akkor csak a lakhelyéhez tartozó intézményben tud elhelyezkedni, ez a negatív élmény pedig káros is lehet a tanulmányai tekintetében. 

vorosvari-ujsag-2016-04-00058Természetesen az ülés során a kezdeményező, Breierné Kalmár Éva igazgató asszony is felszólalt, aki még egyszer nyomatékosította, hogy nem angol tagozatos osztály indításáról van szó – hiszen akkor nem tudnák a gyerekeket tehermentesíteni – hanem olyan általános tantervű osztályról, amelyben az első osztálytól angol nyelvet oktatnak.

A képviselőtestület két óra tárgyalás után végül 12 igen egyhangú szavazattal támogatta a kezdeményezést. (65/2016. – 12 igen)

Bányatelepi fasorok gondozása

vorosvari-ujsag-2016-04-00068

Szabóné Bogár Erika a PNNÖ képviselője, balra: Ságiné Sebők Magdolna, a KLIK Pilisvörösvári Tankerületének képviselője

Az előzetes meghívón meghirdetetthez képest még egy második napirendi pontot is tárgyalásra tűzött a testület. A Bányatelepen található védett fasorok ügyéről volt szó, amely 38 fa gallyazását és 26 fa kivágását foglalta magában. A beteg fák kivágásának problematikája az önkormányzat által a szóban forgó fasorral kapcsolatban márciusban elvégzett karbantartási munka során merült fel. A kivitelező javaslatára FAKOPP-os műszeres vizsgálattal felmérették a szóban forgó 64 fa állapotát, s a műszeres vizsgálat során kiderült, hogy 26 fa kivágását kellene a képviselőtestületnek engedélyeznie, lévén hogy ezek a lakók testi épségére, illetőleg vagyontárgyaikra is potenciális veszélyt jelenthetnek. 

Gromon István polgármester az ülésen hangsúlyozta, hogy a szakértői véleményre azért is szükség volt, mert az önkormányzat nem akar indokolatlan természetkárosításban részt venni, a lehető legtöbb fát meg akarták menteni a kivágástól. A testület végül egyhangúlag, 12 igennel áldását adta az említett fák kivágására, illetőleg a gallyazási munkák elkezdésére. (A döntést azért kellett sürgősen meghozni, mert az igazi tavasz beköszöntével már nagyon kevés idő van az ilyen jellegű tevékenységre.)

A napirendi pont tárgyalása során több kérdés felmerült, így a kivágott fák után hátramaradt tuskók ügye, illetőleg az eltávolított fák pótlása is. Előbbi probléma orvoslása céljából az önkormányzat megvizsgálja a környéken található lehetőségeket (akár helyi vállalkozásokkal karöltve), lévén hogy egy költséges procedúráról lenne szó. Az utóbbi témát, azaz a fák pótlását a faültetéshez legalkalmasabb időben, ősszel kívánja elvégeztetni a testület. Addig eldől majd, hogy mily fajtájú fákat és merre fognak ültetni. A most kivágandó fákat önkormányzati telephelyre szállítják, ahol tűzifa készül belőlük, amelyet ősszel a rászorulók számára juttatnak el. (66/2016. – 12 igen)

Kókai Márton