XVI. évfolyam 8. szám - 2016. augusztus

Éljen Pilisvörösvár – es lebe Gerstetten!

20 éves partnerkapcsolat Gerstettennel

Július utolsó szombatján sokak számára kedves ünnepségnek, a gerstetteni testvérkapcsolat huszadik évfordulója alkalmából megrendezett partnerkapcsolati ünnepségnek adott otthont a Művészetek Háza.

Az eseményen Gerstetten és Vörös­vár önkormányzatának elöljárói, Gröbenzell és Cebazat delegációjának tagjai, továbbá mintegy ötven gerstetteni és sok-sok pilisvörösvári polgár vett részt. Az ünnepségnek német és magyar nyelven Szabóné Bogár Erika igazgató asszony adott keretet. A német és a magyar himnusz közös eléneklése után Vörösvár város nevében külön köszöntötte az ünnepség középpontjában álló Gerstetten település polgármesterét, Roland Polascheket, Franz Neradot, Gerstetten Partnerkapcsolati Bizottságának elnökét, Elisabeth Gilitzert, a Pilisvörösvár és Gerstetten közötti partnerkapcsolat gerstetteni alapítójának, Eduard Gilitzernek a feleségét és Schäffer Lőrincet, a partnerkapcsolat vörösvári alapítóját. A köszöntőt követően került sor a polgármesterek ünnepi beszédeire. 

Gromon István polgármester úr megemlékezett arról, hogy a partnerkapcsolati oklevelet 20 évvel ezelőtt Roland Polaschek úr és Grószné Krupp Erzsébet polgármester asszony írta alá. Az akkor aláírt oklevélben foglalt nemes célokat, azaz a szoros városi, egyesületi és privát baráti kapcsolatok kialakítását, egytől egyig sikerült megvalósítani. A célok eléréséhez számos gerstetteni és vörösvári ember jóindulatára, segítőkészségére, nyitottságára és vendégszeretetére volt szükség, akiket Gromon István beszédében név szerint is méltatott.

Roland Polaschek polgármester úr kitért arra, hogy a második világháború után a budai régióból elűzött németajkúak közül sokan Heidenheim járásban, Gerstetten környékén találtak új otthonra. A hidegháború és a vasfüggöny ellenére fennmaradtak a rokoni és baráti kapcsolatok, amelyeknek hivatalos formát végül két évtizeddel ezelőtt, a testvérvárosi megállapodás aláírásával sikerült találni. Nagy öröm, hogy Gerstetten által Vörösvár Cébazattal is kapcsolatba került, így Vörösvárnak még a magyar uniós tagság létrejötte előtt sikerült megvalósítania a határok nélküli Európa ideáját. Polaschek úr megköszönte Vörösvár városnak a Trina-Orchestra mindenkori támogatását, ami nagy dolog volt, különösen az anyagilag nehezebb években. Mindenki tudatában van annak, hogy az egyesült Európa jövője csak békében és szabadságban képzelhető el. Ennek alapját a hétköznapok partnerségi viszonyai képezik, olyan gyümölcsöző baráti kapcsolatok, mint amilyenek Gerstetten és Vörösvár között fennállnak, ezért a jövőben is „éljen Pilisvörösvár – es lebe Gerstetten”!

Franz Nerad, a partnerkapcsolati bizottsági elnöke kiemelte, hogy a 2011 óta futó nemzetközi Trina-Orchestra-projekt minőségében és volumenében olyan jelentőségű, hogy a résztvevőknél jóval nagyobb településeknek és partnerkapcsolatoknak is a becsületére válna. A Trina-projekt is jól mutatja, hogy Európa tud úgy közös otthonná válni, hogy egymás sajátosságait, identitását elfogadva egy cél vezesse több nemzet fiataljait.

Sax László, a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a gerstetteni vendégek gondolataihoz hozzáfűzte, hogy a Trina-projekt a két település kapcsolatában kiemelt jelentőséggel bír. Mint ahogy maga a muzsika is, mert a két települést a hivatalos kapcsolaton kívül a muzsika szeretete is összeköti. Hiszen a partnerkapcsolat a muzsikával – a gerstetteni és a vörösvári fúvószenekar barátságával – kezdődött, majd a muzsikán túl kiterjedt a kultúra és Vörösvár város egyéb (önkormányzati és gazdasági) területeire is. 

Gerstetten és Vörösvár elöljáróinak ünnepi beszédeit követően a Gromon István polgármester úr által összeállított fotósorozat segítségével az elmúlt húsz év legemlékezetesebb pillanatai lettek felidézve, amelyet a jubileumi oklevél ünnepélyes aláírása követett. 

Az eseményhez és a résztvevők számához méltó nagyságú ünnepi tortát a két város polgárai nevében Roland Polaschek és Gromon István közösen vágta fel. Az ünnepséget követő vidám fogadáson pezsgővel lehetett az elmúlt 20 év eredményeire és a jövőre koccintani, és mindenki megkóstolhatta a születésnapi tortát. 

Az ünnepséget Marlok Katalin cselló- és Takács Botond trombitajátéka (zongorán kísért: Berchy József) tette még színesebbé és emlékezetesebbé.

Müller Márta

 

A jubileumi oklevél szövege

„Ezen oklevelet a partnerkapcsolat 20. jubileuma alkalmából írjuk alá, a Gerstetten és Pilisvörösvár polgárai, egyesületei és közösségei között két évtizede fennálló barátság emlékére, azzal a szándékkal, hogy a jövőben is mindent megteszünk a településeink közötti barátság fejlődésért, erősödéséért.”

 

Gerstetten Baden-Württemberg tartomány keleti részén, a bajor tartományi határtól nem messze található. A területe valószínűleg már a Meroving-korban (Kr. u. 5-8. sz.) lakott volt, a település nevében a Gero személynév lelhető fel, ami a „ger” alakból származik és az ófelnémetben gerelyt, lándzsát jelentett. A város címerében egy zöld hármashegy felett szálló vörös ölyv látható. 1971 és 1974 között több szomszédos falu beolvadt Gerstettenbe, aminek köszönhetően mára megduplázódott a lakosainak a száma. A lakosság túlnyomó része evangélikus. Gerstetten település képviselő-testülete 25 főből áll, a 2014-es helyhatósági választások során a képviselői helyek felét a Freie Wählervereinigung (Szabad Választók Egyesülete) jelöltjei szerezték meg.