XVI. évfolyam 12. szám - 2016. december

IDEGENFORGALMI ADÓ, ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT, ÉVÉRTÉKELÉS – Interjú Gromon István polgármesterrel

• Elfogadta a képviselőtestület a 2017-es év költségvetési koncepcióját. Ugyan ez még nem tartalmaz konkrét számokat, de nagy vonalakban már látni belőle a jövő évi gazdálkodás kereteit, irányait. Melyek ezek?

A költségvetési koncepció (amit egyébként már két éve nem kötelező elkészíteni, így Vörösváron csak önszorgalomból fogadjuk el) igazából nem más, mint egy összefoglaló iránymutatás a polgármesteri hivatal számára, arra vonatkozóan, hogy a költségvetés tervezetét milyen alapelvek, szabályok szerint állítsa össze. A koncepcióban a képviselőtestület meghatározza a személyi juttatásokkal, a létszámkeretekkel, a dologi kiadásokkal, a szociálpolitikai és egyéb juttatásokkal, a civil szervezetek támogatásával és a tartalékképzéssel kapcsolatos főbb alapelveket, szabályokat, s ezen iránymutatások alapján készülnek el először az intézmények költségvetései, majd a város összesített költségvetésének tervezete.

Az elfogadott 2017. évi költségvetési koncepció nem tartalmaz nagy meglepetéseket. Fő célunk a jövő évben is az intézményeink színvonalas működéséhez szükséges anyagi és tárgyi feltételek biztosítása, a színvonalas városüzemeltetéshez szükséges források biztosítása és a lehető legtöbb forrás biztosítása a város fejlődését célzó beruházásokhoz. Ezeknek az alapcéloknak a mentén állítjuk majd össze a költségvetés tervezetét, amit aztán megtárgyalnak a bizottságok és a képviselőtestület is, s így alakul ki végül a jövő évi részletes költségvetés.

• A költségvetési koncepció elfogadása után egy új adónem bevezetéséről is döntöttek, mégpedig az idegenforgalmi adóéról. Miért született ez a döntés?

Az önkormányzatoknak 2003 óta van lehetőségük idegenforgalmi adó kivetésére. A környező települések többségükben többségében már évekkel ezelőtt bevezették az idegenforgalmi adót, mi most tettük meg ezt a lépést. Az idegenforgalmi adó bevezetésének célja az, hogy a hozzánk látogató turisták is járuljanak hozzá a város fejlesztési kiadásaihoz, hiszen döntő többségben az önkormányzat költségén valósulnak meg azok a fejlesztések, amelyek turisztikai szempontból vonzóvá teszik településünket.

Az idegenforgalmiadó-fizetési kötelezettség a pilisvörösvári lakosokra nem vonatkozik. Az elfogadott rendelet értelmében idegenforgalmi adót azoknak a városunk területén, nem állandó lakosként, legalább egy vendégéjszakát eltöltő magánszemélyeknek kell megfizetniük, akik valamilyen nyilvántartásba vett szálláshely-üzemeltetőnél (panzió, kollégium stb.) szállnak meg. Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 forint. 

• Kb. hány szállásadót érint ez az adónem a városban?

A polgármesteri hivatal igazgatási osztályának szálláshely-szolgáltatókra vonatkozó nyilvántartása szerint Pilisvörösváron – a szálláshely-szolgáltatási tevé­kenységet folytatók bejelentése alapján – öt szálláshely-szolgáltató van, ezek közül egy szálláshely-szolgáltató három szálláshelyet is üzemeltet. A szállásadókat külön polgármesteri levélben értesítjük az adónem bevezetéséről. Az idegenforgalmi adót nekik kell beszedniük a turistáktól, szállóvendégektől, s a beszedett adót legkésőbb a következő hónap 15. napjáig be kell fizetniük az önkormányzat számlájára.

• Mit remélnek az idegenforgalmi adó bevezetésétől?

Az előzetes becslések szerint az idegenforgalmi adóból származó bevétel nagyságrendileg másfél millió forint lesz. Ez nem egy döntő összeg városunk költségvetésében, de azért ez is pénz. Az állami költségvetés további egy forintot ad minden beszedett idegenforgalmi adóforint után, s így a kettő együtt azért már komolyabb összeg. 

Emellett az adó bevezetése nemcsak bevételnövelési, hanem igazságossági kérdés is. Mi, pilisvörösvári polgárok, bárhova megyünk az országban, minden szállodában, panzióban, vendégházban megfizetjük a 300-400-500 forint idegenforgalmi adót.  Úgy igazságos, hogy ha mások jönnek hozzánk, akkor ők is fizessék ezt meg. Járuljanak hozzá ezzel a környezetünk szépítésével, fejlesztésével kapcsolatos beruházásokhoz, melyekkel számukra is vonzóbbá tesszük városunkat.

• Elbírálták a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra érkezett jelentkezéseket. Hányan részesülnek támogatásban?

A Bursa Hungarica szociális ösztöndíjpályázatot októberben hirdettük meg a szociálisan rászoruló, pilisvörösvári állandó lakóhellyel rendelkező, felsőoktatásban tanuló, nappali tagozatos egyetemi vagy főiskolai hallgatóknak, illetve az idei tanévben érettségiző, a felsőoktatásban nappali tagozaton továbbtanulni szándékozó diákoknak. 

A korábbi évekhez képest az idén kevesebben jelentkeztek, pedig a pályázatot a városi honlapon és Vörösvári Újságon kívül a Facebookon is közzétettük, és az eredeti benyújtási határidőt az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében nyolc nappal meg is hosszabbítottuk. Összesen három pályázat érkezett, mindegyikük nappali tagozatos, pilisvörösvári egyetemi, illetve főiskolai hallgató. 

A benyújtott pályázatok és igazolások, valamint az elvégzett környezettanulmányok alapján a képviselőtestület mindhárom pályázó részére megítélte a havonta maximálisan adható (havi ötezer forintos) támogatást. Ehhez a minisztérium hozzáad még ugyanennyit, és a Pest megyei önkormányzat is vélhetően ad hozzá valamennyi támogatást. A három tétel együtt már jelentős segítséget jelenthet egy egyetemi vagy főiskolai hallgató számára.

• Így év végén érdemes kicsit visszatekinteni az elmúlt egy évre. Hogyan látja, milyennek mondható a 2016-os év a város szempontjából?

Úgy érzem, kiemelkedően sikeres évet zárunk. Mind az infrastrukturális fejlesztések, mind a közösségépítés területén sikerült sok fontos célt megvalósítanunk. Huszonnyolc nagyobb léptékű és további huszonhét kisebb (de igen fontos) fejlesztést valósítottunk meg, összesen 358 000 000 forint értékben. A nagy fejlesztések közül kiemelném a Ponty utca – Harcsa utca – Amur utcai útépítést, a Lőcsei utca – Szikla utcai útépítést, a Tompa Mihály utca – Szent János utca összekötését (összesen 70 278 952 Ft), a Rákóczi utcai új járdát a páratlan oldalon a Széchenyi utcai piactól a Bányató utcáig (4 446 652 Ft), illetve a páros oldalon a Bányász Emlékpark melletti szakaszon
(3 336 214 Ft), a Széchenyi téri piachoz vezető járdák és lépcsők elkészítését
(2 345 298 Ft), az önkormányzati főzőkonyha felújítását (69 648 664 Ft), a villámvédelmi rendszer felújítását a két általános iskolában (6 433 750 Ft), a három új viacoloros út elkészítését a temetőben
(8 826 116 Ft), az Északi lakókörzet közvilágítás-fejlesztését (9 870 590 Ft) és a Fizikoterápiás rendelő kialakítását a Fő u. 122-ben (47 409 139  Ft – megnyitását január második felében tervezzük).

A fejlesztések és beruházások mellett a Művészetek Háza megújult, és jelentősen bővült programkínálata segítségével új lendületet vittünk városunk közösségi életébe. Kiemelkedő pillanata volt az idei évnek a XXV. (Jubileumi) Vörösvári Napok rendezvénysorozata, ami az új helyszínen igazi közösségi ünnepi hangulatot hozott a városba.

• Van-e olyan, ami esetleg nem sikerült vagy nem úgy sikerült, ahogy tervezték?

Nagyon sok munkával, nagyon sok pályázaton indultunk, de csak egyetlen pályázaton nyertünk támogatást (Napos Oldal Szociális Otthon Főépületének és Gondozóházának felújítása). A többin (Templom Téri Iskola sportudvar – Szabadság utcai járdafelújítás – Báthory és Szent István utca felújítása) tartaléklistára kerültünk. Ez azt jelenti, hogy nem a pályázat hiányossága, hanem a szűkre szabott pályázati keretek miatt nem kaptunk támogatást. Vannak továbbá olyan pályázataink is, amelyeket mostanáig nem bíráltak el (a Fő utca bányatelepi szakaszán járdák felújítása, kerékpárút és zárt csapadékcsatorna kiépítése – Szakorvosi Rendelő és az Egészségház épületének energetikai felújítása – a Német Nemzetiségi Óvoda szolgáltatásainak, berendezéseinek fejlesztése – a Ligeti Cseperedő Nemzetiségi Óvoda fejlesztése), ezek közül, reményeim szerint, még befuthat valamelyik. 

• Mit tart az év legnagyobb eredményének?

Az év legnagyobb eredménye számomra a Vörösvári Napok sikere volt, s az az öröm, amit a rendezvényeken az emberek arcán láttam.

Palkovics Mária

 

Helyreigazítás

A Vörösvári Újság 2016. októberi számában megjelent polgármesteri interjúban a Pilisvörösvár díszpolgára címmel kitüntetett dr. Vachaja József titulusainak felsorolásakor részlegvezető főorvos helyett tévesen osztályvezető főorvost mondtam. Vachaja doktor úr titulusai helyesen a következők: belgyógyász, klinikai farmakológus, honvéd- és katasztrófaorvos, klinikai onkológus, részlegvezető főorvos. A hibáért elnézést kérek.

Gromon István
polgármester