XVI. évfolyam 12. szám - 2016. december

Tilos a légszennyezés!

A levegő védelméről szóló kormányrendelet: „Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

Egészségünk és környezetünk védelme érdekében a következőkben szeretnénk bemutatni, hogy mely anyagok elégetése tilos a háztartási berendezésekben. 

Napjainkban nagyon sokféle műanyagot használunk, mely jelen van a ruháinkban, a használati és berendezési tárgyainkban, építőanyagokban, és műanyaggal csomagolunk. Ennek következtében a műanyag zacskók, eldobható műanyag palackok képezik a háztartási hulladék egy részét. A műanyagok lassan bomlanak le a természetben, ha pedig elégetjük őket, szennyezik a levegőt és károsíthatják az egészségünket. A hulladékok elégetésére a háztartási tüzelőberendezések alkalmatlanok. A nem megfelelő körülmények között az égetés során keletkező légszennyező anyagok közvetlenül és hosszabb távon közvetve komolyan veszélyeztetik az emberi egészséget. Ezért Magyarországon a hulladékok nyílt téri vagy háztartási tüzelőberendezésben történő égetése több mint 15 éve jogszabályilag tilos.  

A kezeletlen fa és a papír kivételével tilos minden hulladék elégetése, beleértve például az alábbiakat is: 

  • úgynevezett „kezelt” fa, tehát festett, lakkozott (pl. régi ablakkeret, ajtók, raklapok stb.), 
  • rétegelt lemez, bútorlap, 
  • építési fahulladék, 
  • színes, „fényes” papírhulladék, 
  • PET-palack, műanyag hulladék, 
  • autógumi, használt ruha, rongy, 
  • fáradt olaj, üzemanyag.

Az előbb említett anyagok elégetésekor a bennük található vagy a kezelés következtében felhordott, különböző mérgező vegyületek a levegőbe és a hamuba kerülnek, ezáltal szennyezve a környezetet, közvetlenül károsítva az egészségünket. Ezentúl a nem rendeltetésszerű használat miatt a készülék garanciáját is elveszíthetjük.

Ha a tüzelőberendezés működése nem megfelelő, a tökéletlen égés során felszabaduló gázok egy része nem távozik a kéményen keresztül, így a szobában lévők egészségét – különösen a gyermekekét és időskorúakét – közvetlenül károsítja.

Pilisvörösvár Város honlapjának kiemelt részében és a www.futsokosankampany.hu / mit-ne-egessunk#tartalom címen megtalálható a teljes tájékoztató. 

A fentiek figyelembevételével tegyünk együtt a tiszta levegőért.

Dr. Krupp Zsuzsanna
jegyző