XVI. évfolyam 2. szám - 2016. február

IV. önkormányzati közlemény – A hulladékszállítási szerződéssel kapcsolatosan

Tisztelt Pilisvörösvári Polgárok!

A 2015. március 16-i, a 2015. április 24-i és 2015. szeptember 16-i közleményünk után most ismét felhívjuk a pilisvörösvári ingatlantulajdonosok figyelmét a Zöld Bicske Nonprofit Kft. és az önkormányzat között a hulladékszállítási közszolgáltatás szerződésszerű teljesítésével kapcsolatos jogértelmezési vita egyik újabb részletére. 

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az önkormányzat álláspontja szerint a Zöld Bicske Kft. által 2016 januárjában kiküldött tájékoztató részben jogellenes, mert olyan szerződésmódosításra szólít fel, amit követelni a Szolgáltatónak nincsen joga. A hulladékgazdálkodásról szóló törvény ugyanis egyértelműen fogalmaz a tekintetben, hogy a hulladékszállítási szolgáltatást végző szolgáltatónak biztosítania kell az ingatlantulajdonosok számára a 80 litert meg nem haladó gyűjtőedény használatának lehetőségét is, vagyis nemcsak a 80 literest, hanem bármilyet, ami annál kisebb. Ez városunk esetében a 60 literes edényzetet jelenti.

Az önkormányzat állásfoglalás-kérésére a Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya a 2016. 01. 18. napján kelt, PEO/001/02896-5/2015 számú határozatában Önkormányzatunknak adott igazat, és kötelezte a Zöld Bicske Kft-t, hogy a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint tegyen eleget közszolgáltatói kötelezettségének, azaz: a fogyasztókkal megkötött egyedi szerződésekben választási lehetőségként egységesen tegye lehetővé a helyi lakosság számára a szabványos 60 literes gyűjtőedény mint lehetséges alternatíva használatát is. A határozat a városi honlapon már megtalálható (bár még nem emelkedett jogerőre). Remélhetőleg ez a határozat elégséges lesz a szolgáltató meggyőzésére, és a Zöld Bicske Kft. eleget tesz a határozatban foglaltaknak. 

Fentiek alapján az önkormányzat álláspontja az, hogy a Zöld Bicske Kft. jogtalanul kéri az egyedül élésről szóló önkormányzati igazolást azoktól, akik 60 literes edényzetet kívánnak használni, de ettől függetlenül, ha az egyedül élők – mint a 60 literes edényzetet leginkább használók – mégis biztonságosabbnak érzik a Zöld Bicske Kft. által kért önkormányzati igazolás beszerzését, úgy ezt az igazolást továbbra is – mint eddig is – be tudják szerezni a Műszaki osztályon (Pilisvörösvár, Fő tér 1.). Az igazoláshoz szükséges formanyomtatvány letölthető a városi honlapról is: www.pilisvorosvar.hu / Polgármesteri Hivatal / Letölthető dokumentumok / Műszaki osztály / Igazolás 60 l-es gyűjtőedény igénybevételére.

Pilisvörösvár, 2016. január 26.

Gromon István
polgármester