XVI. évfolyam 2. szám - 2016. február

Megszépül a tavak környéke

Az idei télen egy évtizedek óta elhanyagolt, de igen jelentős munkát kezdtek el az újdonsült Városgondnoksági osztály munkatársai, mégpedig a tavak (Slötyi) környékének rendezését. 

Az öt tavunk környékén az elmúlt évtizedek során elburjánzott az aljnövényzet, sok fa elöregedett, ágaik letöredeztek. Az elhanyagolt környezet valósággal kínálja magát az illegális szemétlerakók számára.

A jobb sorsra érdemes városrész rendbetételének első lépésére még tavaly ősszel került sor, amikor is megtörtént a Nagy-tó és a Kornéli-tó közötti elnádasodott, elgazosodott terület megtisztítása. Itt tavasszal tereprendezésre is sor kerül majd.

Az idei év elején a volt Muttnyánszky Ádám Szakképző Iskola mögötti terület megtisztításával folytatódott a munka. A sűrű aljnövényzetből egy konténernyi illegálisan elhagyott szemetet szedtünk össze és szállítottunk el, majd egy kb. 60 méteres szakaszon kitisztítottuk a cserjeszintet. A munkák eredményeképpen most egy átlátható területtel, rendezett látvánnyal találkozhat, aki arra veszi útját.

A Muttnyánszky melletti terület után a Kacsa-tó partjának az aszfaltos focipálya melletti része került sorra, ahol szintén egy alapos szemétszedés után a sok évtized óta elburjánzott aljnövényzettől lett megtisztítva a terület. Óriási változást tapasztalhat itt is, aki ismerte a területet a munka megkezdése előtt, és most újra megnézi.

A munka következő állomása a Nagy-tó mellett a Bányató utca–Horgász sor sarok és a Horgász sor itt kezdődő szakasza melletti terület volt. Itt is az aljnövényzet és a kidőlt fák, leszakadt ágak eltávolítása tette ki a feladat nagyobb részét. Ma már a fák alatt szép kilátás nyílik a tóra.

Újabb lépésként a Nagy-tónak az öböl-környéki részére is sor került, ahol a volt büfé elhanyagolt környékének, a Harcsa utcai árok környékének és a Harcsa utca első háza és a Nagy-tó között elterülő elhanyagolt területnek a rendbetétele hozott nagy változást.

A munkát  folytatni kívánjuk: terveink szerint még az idei télen megtisztítjuk a Horgászsor felső (a Táncsics utcánál kezdő) teljes szakaszát, majd a következő években – telente – a többi tó környékét is.

A növényzet megtisztításával párhuzamosan az Önkormányzat geodéziai felmérést készíttet az öt tónak és környékének teljes területéről, majd terveink szerint pályázat útján kiválasztunk egy tájépítész irodát a tavak környezeti fejlesztési koncepciójának  megtervezéséhez. A tervnek többek között a majdani városligetnek mint rekreációs és rendezvényterületnek a kialakítására, valamint a Nagy-tó körüli sétálóútnak a nyomvonalára kell javaslatot tennie. A koncepcióterv elkészülte után a fokozatos kialakítás lesz a következő cél.

Pándi Gábor
alpolgármester