XVI. évfolyam 1. szám - 2016. január

A 2015-ÖS ÉV A NYUGODT ALKOTÁS ÉS A GYARAPODÁS ÉVE VOLT – Újévi interjú Gromon István polgármesterrel

• A tavalyi év eleji interjút visszaolvasva az akkor kitűzött célokból a legtöbb megvalósult. Hogyan értékeli a 2015-ös esztendőt?

Igen, azt mondhatom, hogy a tavaly év elején kitűzött célokból gyakorlatilag minden megvalósult, sőt még annál több is. 

Ötéves előkészítő munka és kétéves kivitelezés után augusztusban sikeresen befejeződött a szennyvízprojekt: megkezdte működését az új, nagy kapacitású, korszerű szennyvíztisztító telep, kiépült a halas-madaras utcákban a szennyvízcsatorna-hálózat, s megtörtént az utak helyreállítása is – megítélésem szerint nagyon jó minőségben. 

Az év első felében megtörtént a Szent István utcai volt óvodaépület átalakítása és felújítása, majd a második félévben a bölcsődének mint intézménynek létrehozása, végül karácsony előtt néhány nappal sor kerülhetett a bölcsőde ünnepélyes felavatása. 

Közben több más intézményépületben is jelentős felújítási munkák történtek: új csoportszobával és tornateremmel gazdagodott a Rákóczi utcai óvoda, megtörtént a Templom téri kisiskola, a Gradus óvoda és a Vásár téri iskola régóta esedékes tetőfelújítása, új vizesblokkot kapott a Napos Oldal Szociális Központban az Idősek átmeneti gondozóháza, jelentős felújítás történt a Nevelési Tanácsadó épületében és a temetőgondnoki lakásban.

A betelepülés eredeti helyszínén még a tavasz folyamán elkészült a Betelepülés tere, majd augusztusra jelentős lakossági támogatással sikerült felállítani az első német telepesek Vörösvárra érkezésének emléket állító Betelepülési emlékművet. 

A Budapest-Esztergom vasútvonal-korszerűsítés keretében a negyedik negyedévre elkészült az összes vörösvári létesítmény (10-es úti kétszintű csomópont, P+R parkolók, Görgey utca gyalogos felüljáró és lépcső stb.), s a felújított, kétvégányúsított vonalon újraindulhatott Budapest felé is a vasúti közlekedés. 

A kedvező időjárást kihasználva, az év végén sikerült megépíteni a bányatavaktól a Vörösvárbánya megállóhoz vezető új aszfaltútnak csaknem a teljes szakaszát. Ez az út  nemcsak az új Vörösvárbánya vasúti megállóhelyre igyekvőket szolgálja majd ki, hanem egyben új közúti kapcsolatot is teremt a Szentiváni-hegy nevű városrésszel.

A beruházások bonyolítása közben sikerült felállítani és beindítani a Városgondnokságot, valamint újra felépíteni a Művészetek Háza közművelődési stábját és az intézmény közművelődési munkáját. Mindezek mellett jónéhány emlékezetes, szép és örömteli közösségi rendezvényt is sikerült megszervezni és lebonyolítani a tavalyi évben, például Zs. Dobozy Erzsébet Tuti néni könyvbemutatóját, a testvérvárosok delegációinak és nagyszámú pilisvörösvári polgár jelenlétében megtartott Betelepülési szoboravatást, az október 23-i városi ünnepséget vagy a karácsony előtti napokban megtartott bölcsődeátadási ünnepséget…

Fentiek alapján örömmel mondhatom, hogy a 2015-ös év egy rendkívül sikeres és termékeny év volt, a nyugodt alkotás, a gyarapodás éve.

• Mik lesznek a 2016-os év legfontosabb feladatai, célkitűzései?

A képviselőtestület várhatóan február első hetében tárgyalja majd a 2016. évi költségvetési tervezetet, akkor kerül majd sor az idei tervek átfogó megfogalmazására. De természetesen vannak olyan, már az előző évben elhatározott és előkészített projektjeink, amelyeket a célkitűzések között említhetünk. Ilyen például a Ponty utcai útépítés befejezése, a Karátsonyi-ligeti vasúti megállót a Szabadság utcával összekötő út megépítése (Szikla u.), valamint a Szent János utca, a Tó utca és a Tompa Mihály utca végének összekötése.

Már zajlik a kiviteli közbeszerzése a Bányatelepi járdaépítéseknek: szeretnénk felújítani az évtizedek során teljesen tönkrement járdát a Széchenyi utcai piactól kifelé, majdnem a volt Muttnyánszky Szakiskoláig: a Solymári utcában a Széchenyi utcától kifelé a Vájár utcáig (páros oldal), majd folytatva a Rákóczi utcában a Vájár utcától egészen a Bányató utcáig (páros oldal). Emellett szeretnénk elkészíteni a piachoz való becsatlakozó járdákat is, mind a Solymári utca felől, mind a CBA felől. 

Szeretnénk az idén megvalósítani a gyalogátkelőt a Kisfaludy utcában és a Csobánkai utcában, valamint a közvilágítás-fejlesztést az Északi lakókörzetben. Nyertes pályázatunknak köszönhetően várhatóan áprilisban megkezdjük az önkormányzati főzőkonyha teljes felújítását és bővítését a Schiller Gimnáziumban. Remélem, belefér majd a költségvetésbe és az időbe az is, hogy folytassuk Fő utca-felújítást legalább egy kis szakaszon – terveim szerint a Hősök terétől CBA-ig (árokbefedés, parkolók és járda építése). Sok más fejlesztés is tervbe van véve, de még nem tudom, hogy ezek közül mi fér majd be a költségvetésbe ill. az időbe. A terveztetések, engedélyeztetések és közbeszereztetések ugyanis nagyon időigényes, sokszor 6-8 hónapot is igénybe vevő folyamatok.

A beruházások mellett az év jelentős önkormányzati lépése lesz, hogy a sportpálya-, a főzőkonyha- és a temetőüzemeltetés – úgy érzem, sikeres – visszavétele után ebben az évben saját kézbe vesszük a közterületeken a zöldfelületek gondozását is. Ez igen nagy kihívást jelent mind az önkormányzat, mind a Polgármesteri Hivatal számára, de ha sikerül, akkor ezzel egy újabb jelentős lépést tehetünk a költséghatékonyabb és színvonalasabb feladatellátás irányában.

• Lehet-e idén uniós pályázatokra számítani? Ha igen, tervezi-e az önkormányzat, hogy indul ilyenen?

Az új, 2014-2020-as európai uniós ciklusban Magyarország összességében 20 %-kal kevesebb fejlesztési forrást kap az Európai Uniótól, mint az előző, 2007-2013-as időszakban.  A mi térségünkben, a Közép-Magyarországi régióban még ennél is rosszabb a helyzet: ez a régió – mivel fejlettebb, mint az ország többi része – a következő években a korábbi támogatásának már csak alig 20 %-át kapja. Ebből a kevés pénzből a kormány elsősorban a kis- és közepes vállalkozásokat kívánja támogatni, így a mostani ciklusban az önkormányzatok számára jóval kevesebb pályázati lehetőség lesz, mint korábban.  

Van azonban néhány olyan terület – például az energiakorszerűsítés és a csapadékvíz-elvezetés – amely számunkra is tartogathat lehívható forrásokat. Igyekszünk minél több engedélyes tervet készíteni, hogy az esteleges pályázati lehetőségeket minél jobban ki tudjuk használni. 

Még tavaly decemberben döntött a képviselőttestület arról, hogy a felszíni vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési tanulmányterv figyelembevételével elkészítteti a vízjogi létesítési engedélyezési terveket, valamint a későbbi közbeszerzési eljáráshoz szükséges árazatlan költségvetés kiírást a Szent János utca és a bányatavak közötti vízfolyás rendezésére, valamint a Vágóhíd utcai volt Iskolakert és a Határréti-patak közötti jelenleg rendezetlen vízfolyás rendezésére.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a leendő pályázatokkal kapcsolatos híreket, ill. magukat a pályázati kisírásokat, s igyekszünk minden lehetőséget kihasználni. Már az év első hetében benyújtottunk két pályázatot a Német Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve a nyári gerstetteni testvérvárosi jubileumra ill. a TRINA zenei hét megvalósítására. Igaz, ezek nem fejlesztési pályázatok, de az önkormányzat költségvetését ezek is nagyban segíthetik.

• Az év végén érkezett egy jó hír a főzőkonyhával kapcsolatban, mégpedig az, hogy mégis nyertek erre támogatást. Mit lehet tudni a pályázatról?

Tavaly májusban jelent meg egy miniszteri pályázat a „Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések” támogatására. Erre a kiírásra akkor egy 30 millió forint összértékű pályázatot nyújtottunk be a Friedrich Schiller Gimnázium épületében lévő önkormányzati főzőkonyha fejlesztésére. A projektcélok között szerepelt a nyílászárók cseréje, a szellőzési rendszer kiépítése, egy hűtőkamra kiépítése, a padló és falburkolatok cseréje, a pince vízszigetelésének kiépítése, az elektromos hálózat kapacitásbővítése, valamint 10 millió forint értékben nagy teljesítményű, modern konyhaberendezések beszerzése.

Ez a pályázatunk tavaly július végén forráshiány miatt tartaléklistára került, de aztán december 15-én kaptunk egy értesítést a Nemzetgazdasági Minisztériumból, miszerint a pályázaton 25 038 165 forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk az önkormányzati főzőkonyha kapacitásbővítésére ill. a konyha infrastruktúrájának felújítására és fejlesztésére. 

• Mire fordíthatják pontosan az összeget?

A támogatásból kb. 18,8 millió forint fordítható építési célra és kb. 6,2 millió forint eszközbeszerzésre. Az önkormányzatnak kb. 8,5 millió forintot kell önrészként hozzátennie a beruházáshoz. A beruházás keretében a főzőkonyha pinceszintjén egy öltözőt és egy göngyölegraktárt alakítanunk ki, így a jelenlegi földszinten felszabadul valamennyi hely, amit egy belső folyosó kialakítására és egy szárazáruraktár kialakítására használunk fel, így a konyha kiszolgáló helyiségeiben megszűnik a zsúfoltság, és megoldódik a nyersanyagok és az ételek útvonalának ütközési problémája. Az ételhordók elhelyezésére egy külön helyiség létesül, így e téren is eleget teszünk a hatósági előírásoknak. Mindemellett megtörténik a konyha felújítása: a padló- és falburkolatok cseréje, a pince vízszigetelése, az elektromos hálózat kapacitásbővítése, a szegelszívó rendszer kiépítése és a korszerű, új konyhaberendezések beszerzése.

• A NÉBIH által tavaly jelzett problémák ezzel az elnyert összeggel mind megoldódnak?

Igen. A NÉBIH már véleményezte is a terveket, és apróbb módosításokkal azokat elfogadásra javasolta.

• Bár nem a vörösvári önkormányzat tartja már fent, mégis fontos része a város életének a Napos Oldal Szociális Központ, ahol december 31-én lejárt az intézményvezető ötéves vezetői megbízatása, az októberben kiírt intézményvezetői pályázat viszont eredménytelen volt. Mi most a helyzet itt?

A Napos Oldal Szociális Központ fenntartója 2013 óta a jogi személyiséggel rendelkező Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás. A Társulásnak öt tagja van: Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Pilisszántó, Pilisjászfalu és Remeteszőlős (Remeteszőlős jogszabályi változások miatt 2015. december 31-ével kilépett.) Az intézmény vezetőjének, Selymesi Erzsébetnek az ötéves vezetői megbízása lejárt, ezért a jogszabály szerint pályázatot kellett kiírni az intézményvezetői feladatok ellátására.  

A pályázati felhívásra két pályázat érkezett be: Selymesi Erzsébeté és egy külső pályázóé, aki azonban a pályázati eljárás közben visszavonta pályázatát.  A Társulási Tanács 2015. december 16-án bírálta el a pályázatokat, és a Napos Oldal Szociális Központ magasabb vezetői (igazgatói) feladatainak ellátására kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánította, s új pályázatot írt ki az intézmény magasabb vezetői (igazgatói) feladatainak ellátására. Az új pályázat eredményes elbírálásáig az intézményvezetői feladatok ellátásával a Társulási Tanács 2016. 01. 01. napjától az intézményvezető-helyettest, Vigh Szilviát bízta meg.

• Módosította a képviselőtestület a temetőkről és a temetkezésről szóló 2/2000. (II. 28.) önkormányzati rendeletet. Miért volt erre szükség?

2015. július 1-je óta az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon keresztül látja el a pilisvörösvári köztemető üzemeltetését. Azóta több testületi döntést igénylő kérdés merült fel az egyes sírhelyek betemethetőségével, a kötelező ravatalozóhasználattal, a temető-fenntartási díjakkal, az önkormányzat által kiépített urnasírhelyek díjával valamint a dupla urnafülke megváltási díjával kapcsolatban.

• Milyen döntések születtek ezekben a kérdésekben?

A rendelet módosításával pontosan meghatároztuk, hogy egy adott sírhelyre hány koporsó, hány rátemetés és hány urna elhelyezése engedélyezhető. Meghatároztuk a dupla urnafülkék megváltási árát. Kerekítettük a sírhelymegváltási díjaknak, a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjaknak és temető üzemeltetője közreműködési díjainak összegeit, eltöröltük az éves inflációs emelést, s helyette kétéves díjfelülvizsgálatot vezettünk be. A kisebb vállalkozói jellegű temetői munkák esetében – pl. fakeret állítása, betűvésés, sóderszórás, gyertyatartó vagy váza cseréje, pótlása – jelentősen, kb. a negyedére csökkentettük az önkormányzat részére fizetendő temető-fenntartási hozzájárulási díjat.

Bízom abban, hogy ezeknek az apró, de fontos intézkedéseknek a hatására mind a hozzátartozók, mind a vállalkozók, mind a Polgármesteri Hivatal dolgozói számára egyszerűbb lesz a kegyeleti szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés.

Palkovics Mária