XVI. évfolyam 1. szám - 2016. január

Nyílt nap a Schiller Gimnáziumban

Gyermekek és szülők számára egyaránt felelősségteljes döntés a megfelelő középiskola kiválasztása. E döntési folyamatban sok mindent érdemes mérlegelni: a gyermek érdeklődési körein és teherbírásán kívül szerepet játszhat a választandó középiskola által közvetített szellemiség, az érettségi után továbbtanulók aránya, a tanórán kívüli foglalkozások sokszínűsége, a külföldi ösztöndíj-lehetőségek. Az iskolák – a nehéz választást megkönnyítendő – nyílt napokat szerveznek, amelyek keretében az érdeklődő fiatalok és szüleik betekintést nyerhetnek az iskola mindennapjaiba, bejárhatják az épületet, részt vehetnek tanórákon és beszélgethetnek az iskola vezetőivel, pedagógusaival, diákjaival.

A régió legjobb kétnyelvű nemzetiségi gimnáziuma

A Schiller Gimnáziumban az idei jelentkezési időszak utolsó nyílt napjára a karácsonyi szünet előtt került sor. A december 12-i nyílt napra – az októberihez hasonlóan – nagyon sokan jöttek el. Az érdeklődőknek Szabóné Bogár Erika igazgató asszony mutatta be az iskolát. A Schiller Gimnáziumban jelenleg 637 diák tanul összesen 23 osztályban. A kétnyelvű tanítás-tanulás modern körülmények között folyik: 32 tanteremben van interaktív tábla, az informatika-oktatás külön erre a célra felszerelt termekben zajlik, az udvari sportpályán kívül két tornaterem áll a mozogni vágyók rendelkezésére. 

A régióban egyedülálló a Schiller nemzetiségi oktatási-nevelési profilja: a diákok (évfolyamtól függően) heti 11-15 órában német nyelven tanulhatnak számos szaktárgyat, így a német nyelv és irodalmat, történelmet, matematikát, német nemzetiségi ismereteket, földrajzot, vizuális kultúrát, hittant/erkölcstant, médiaismereteket, drámapedagógiát, művészettörténetet, nemzetiségi táncot és a testnevelést. A német és angol nyelvet a tanulók az iskola altenkircheni (rheinland-pfalzi) cserekapcsolatának köszönhetően a valóságban is gyakorolhatják. A schilleres tanulók számos ösztöndíjat pályáznak és nyernek meg, így a Goethe Intézet nyelvtanfolyamait, a Schwaben International e.V. csereprogramjait, és a (Pest Megyei) Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjat.

Egy iskola oktató-nevelő munkájának egyik fontos mérője a továbbtanulók száma. A 2015-ös évben érettségizett 72 schilleres diák közül – Magyarországon vagy külföldön – 69 fő tanult  tovább. Az érettségizettek közül minden második fiatal C1-es (felsőfokú) nyelvvizsgát tett németből, és minden harmadik fiatal a német mellett angol nyelvből is középfokú nyelvvizsgát szerzett.

A Schillerben jelenleg három különböző képzési formában tanulhatnak tovább a gyerekek: négyosztályos kétnyelvű gimnáziumi tagozaton, 1+4 osztályos kétnyelvű tagozaton (az 1. év a német nyelvi előkészítő) és hatosztályos kétnyelvű tagozaton. A nyelvi előkészítő év alatt a gyerekek heti 15-20 órában tanulnak németül, hogy a rákövetkező évben megértsék a német nyelven tanított tantárgyakat.

vorosvari-ujsag-2016-01-00062A gimnázium oktatási profiljának ismertetése után Szabóné Bogár Erika részletesen kitért a felvételi eljárás stádiumaira is. A négyosztályos kétnyelvű tagozatra jelentkezőknek magyarból és matematikából központi felvételi vizsgát, valamint a Schillerben németből írásbeli és szóbeli vizsgát kell tenniük. Ezen kívül figyelembe veszik a 7. osztály végi és a 8. osztály félévi jegyeket. Az 1+4 osztályos tagozatra jelentkezőknek matematikából és magyarból kell központi felvételit tenniük, és szintén a 7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredményeit benyújtaniuk. Vizsgatechnikailag legjobb helyzetben a hatosztályos kétnyelvű tagozatra jelentkezők vannak: nekik nincs felvételi vizsgájuk, a jelentkezéseket a tanulmányi eredmények alapján rangsorolják. A 6. osztályosoknak egyénileg (szülő által) kell jelentkezniük, a 8. osztályosok jelentkezését az általános iskolájuk bonyolítja. 

A tájékoztatót követően Virág Mária Piroska kollégiumvezető bemutatta a gimnázium kollégiumát. A kollégiumban 4-6 ágyas szobákban vannak a diákok elhelyezve. A szilencium ideje alatt a segítséget igénylő fiatalok tanulását szaktanárok segítik. A kollégiumvezető asszony hangsúlyozta, hogy a kollégiumban lakó tanulók tanulmányi átlaga mindig jobb a bejáró diákok átlagánál. A csendes tanulási időn kívül számos foglalkozáson vehetnek részt a fiatalok: tevékenykedhetnek a gimnázium nemzetközi hírnévvel rendelkező németnyelvű színtársulatában (Pa-Thália: Faragó Tímea és Priegl Éva vezetésével), négyféle sportkörben sportolhatnak, de van a kollégiumban rajz és kézműves foglalkozás, háztartásvezetés, önismereti foglalkozás, filmklub és sakk-szakkör is.

A gimnázium és a kollégium működésének bemutatása után Szabóné Bogár Erika a szülők kérdéseire válaszolt. Kérdésre kifejtette, hogy a kétnyelvű oktatás nem azt jelenti, hogy egy tantárgyat két nyelven – magyarul és németül – tanítanak, hanem azt, hogy bizonyos tárgyakat csak németül, míg másokat csak magyarul oktatnak. A tanárok a német nyelven zajló szaktantárgyi órákon természetesen ügyelnek arra, hogy a fiatalok a német nyelvű fogalmakhoz a megfelelő magyar nyelvű fogalmakat, kifejezéseket társítsák. Bizonyos tantárgyak esetében – pl. a történelem – a német nemzetiségi tankönyvek a magyarnyelvű tankönyvek német fordításai. Így akár arra is mód van, hogy egy-egy szónak, fogalomnak, de akár leckének is utána lehet magyarul keresni.

Az érdeklődőkben természetesen felmerül az a kérdés is, hogy mennyire nehéz egy kétnyelvű gimnázium? Lesz-e nyelvvizsgája a gyereknek? Az igazgató asszony megnyugtatta az aggódó szülőket: lesz nyelvvizsga – de hogy milyen szintű, az már a tanulók szorgalmán múlik. A gimnázium 2015-ös évi statisztikái azt mutatják, hogy a schilleres tanárok az iskola számos tanulóját felsőfokú német és középfokú angol nyelvvizsgához tudták hozzásegíteni. Az oktatástechnikai, személyi és szakmai-módszertani körülmények lehetővé teszik, hogy a diákok két nyelvvizsgával hagyják el az alma matert. A gimnázium nem kecsegtet könnyen szerezhető tudással – hiszen ilyen nem létezik. A tudásért, az egzisztenciáért dolgozni kell. Ám megfelelő hozzáállással, kitartással, céltudatossággal 4-6 év alatt nagyon szép eredményeket lehet elérni.

A nyílt nap bemutató-órák látogatásával ért véget. Szülők és diákok 2×1 óra terjedelemben 7., 8., 9. és 10. évfolyamon a következő tantárgyak oktatásába pillanthattak be: német (Anka Judit, Páli Gabriella, Brezovszki-Dévity Angéla, Dr. Hidas Ildikó, Mukics Nicole, Ortnerné Radnai Erika, Bernd Plambeck, Priegl Éva), matematika (Bánné Szabó Anikó, Geszler Katalin, Nyugati Veronika, Kovács János), történelem (Kok Zoltán, Méhes Péter, Perosáné Halmai Zita), erkölcstan (Komáromi-Bauknecht Hajnalka), népismeret (Miereisz Éva, Tóth Zsuzsanna, Gölcz Míra), angol (Müllner Ágnes), földrajz (Vodicskáné Deszpoth Andrea, Pető Bernadett), dráma (Faragó Tímea), vizuális kultúra (Meszlényi-Bodnár Gyöngyi).

Müller Márta

 

Fontos határidők, információk

Középiskolai jelentkezési határidő: 2016. február 12.

6. osztályosok egyénileg

8. osztályosok az általános iskolán keresztül

Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala: 2016. március 9.

Tanulói adatlap módosításának lehetősége: 2016. március 18.

Tanuló értesítése a felvételről: 2016. április 26.

Honlap:

http://schiller-gymnasium.hu/hu/
Telefon: 26/330-140
E-mail:gimi1@t-online.hu