XVI. évfolyam 5. szám - 2016. május

MÁJUSFA A FŐ TÉREN

Vörösvár egyik legkedvesebb tavaszi szabadtéri ünnepe a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett sváb májusfaállítás. Ez a szép ünnepség évről évre egyre nagyobb számban vonzza az érdeklődőket, ami nem csoda, hiszen a csinosan rendbe hozott Fő tér méltó háttérül szolgál ennek a népünnepélynek. Az ünnepség keretében minden generáció képviseli magát a faállítást megelőző műsorban, ami szintén sok vörösvári számára élmény. Az idei állításon körülbelül háromszáz néző vett részt. A műsort Szabóné Bogár Erika német nyelven konferálta. Az élőzenei hátteret a Német Nemzetiségi Fúvószenekar szolgáltatta Feldhoffer János vezetésével.

A műsorban először a Rákóczi utcai óvoda óvodásai mutatták be – a kislányok csinos kék-fehér sváb ruhákba öltözve, hajukat a tradíció szerint szép koszorúba fonva – kiváló tánctudásukat. Őket követte a Nosztalgia Dalkör, amelynek tagjai a tőlük megszokott kedvességgel adták elő az ünnepséghez gondosan összeválogatott repertoárjukat. Az énekszót ismét kisgyermekek bájos, finoman tipegő tánca követte, majd a Templom Téri Iskola diákjai léptek színre, akik életkorukhoz illő, dinamikus tánccal mutatkoztak be, majd a Német Nemzetiségi Táncegyüttes fiatalabb és idősebb csoportjának a tagjai engedtek betekintést lendületes művészetükbe. Kedves gesztusként a fellépők a szervezőktől bajor sörperecet kaptak ajándékba.

A műsor után a Heimatwerk fiatalemberei behozták a Fő tér közepére az idén is impozánsra sikeredett májusfát. A kisgyermekek színes szalagokat kaptak, amiket a tavasz sokszínűségére emlékezvén a földön fekvő májusfa ágaira kötöttek. Ezután a májusfára került a koszorú, valamint Vörösvár város és a Magyarországi Németek Önkormányzatának a címere. A májusfa elkészült a felállításra. A műsor nyilvánvaló örömet okozott mindenkinek, ám az ünnepség legizgalmasabb pontja mégiscsak az a pár pillanat volt, amikor a férfiak a pányvák segítségével elkezdték függőlegesbe húzni a fát. Az erőfeszítés – ami a fa méreteit tekintve tényleg nem volt kevés – meghozta a gyümölcsét: a májusfa a helyére került, amit a közönség ujjongó tapssal honorált.

A kellemes órát köszönjük szépen a szervezőknek, a résztvevő zenészeknek, kórustagoknak, táncosoknak (kicsiknek és nagyoknak), a gyerekek felkészítő pedagógusainak és a bátor faállítóknak

Müller Márta