XVI. évfolyam 5. szám - 2016. május

Újabb öt év a Rendelőintézet élén

2011 óta áll a Szakorvosi Rendelőintézet élén dr. Surjánné dr. Tóth Margit. Azóta nagyon sok minden változott mind a szakrendelések mind az infrastruktúra szempontjából. A közelmúltban lejárt az igazgatónő ötéves megbízatása, és március végi ülésén újabb öt évre ismét őt választotta meg a képviselőtestület. Ebből az alkalomból beszélgettünk vele eredményekről, nehézségekről, célokról, tervekről.

• 2012-ben, amikor először beszélgettünk, egyik legfontosabb feladatának azt nevezte, hogy rendbe kell tenni a szakrendelőt gazdaságilag. Hogy látja ezt most, mennyire sikerült az azóta eltelt időszakban?

A szakrendelő gazdaságilag akkor is egyensúlyban volt, nem voltak kifizetetlen beszállítói tartozások, inkább arról volt szó, hogy nekem ki kellett igazodni a szerződések között, hogy melyik valóban jó, előnyös a rendelő számára, és melyik az előnytelen, szükségtelen. Ehhez az első időszakban nagyon sok segítséget kaptam az önkormányzattól, különösen dr. Krupp Zsuzsanna jegyzőasszonytól, aki szakavatott szemmel nézte át a szerződéseket, és felhívta a figyelmet a szükségtelen vagy előnytelen szerződésekre. Ezeket igyekeztem mihamarabb felbontani. Ez pénzmegtakarítással járt. Sok jó ötlet jött Ráczné Horváth Rózsa gazdasági vezetőtől, aki mai napig élénken figyeli a pénzmegtakarítási és a bevételi lehetőségeket. A gazdasági egyensúly az ő érdeme. A szakmai szempontok figyelembe vétele az én feladatom, nagyon jól tudunk együttműködni. Tehát ebből a szempontból (is) sikeres volt az elmúlt öt év. 

vorosvari-ujsag-2016-05-00025• Mit tart az elmúlt 5 év legnagyobb eredményének, mi az, amire a legbüszkébb?

Ez mondjuk nem az én érdemem, hanem az önkormányzaté, de arra nagyon büszke vagyok, hogy sikerült sok év múltán egy modern liftet kiépíteni a rendelő épületében, ezzel biztosítva az akadálymentességet. Az önkormányzat az öt év során számos esetben bebizonyította, hogy fontos számukra a szakrendelő, ez alatt az időszak alatt nagyon jó együttműködés alakult ki, ez örömmel tölt el.  

Az orvosok és az asszisztensek is nagyon jó csapatot alkotnak. Orvosaink általában más intézményekben is dolgoznak, a rendelőben részállásban vannak, heti egy-két napot rendelnek. Szintén nem az én érdemem, de szakmailag úgy gondolom, kiváló, nagy tapasztalatú kollegákkal van szerencsénk dolgozni.

A munkahelyi légkör nagyon jó, az asszisztensek egymás, az orvos és a betegek irányában is készségesek, segítőkészek. Ebben nagy szerepe van Marosiné Pánczél Ildikó vezető asszisztensnek, aki nemcsak az asszisztenseket igazgatja, hanem az azóta saját munkatársainkká lett takarító személyzetet is jól összetartja. A csapatmunka, egymás segítése ezen a pályán nagyon fontos. Jó munkahelyi légkörben a munkavégzés is jobb lesz.    

• Sokat küszködtek orvoshiánnyal. Ezt sikerült megoldani, vagy továbbra is probléma?

Szerencsénkre minden szakmában van orvosunk, az ortopédiát kivéve. Az orvosok között van fluktuáció, de eddig még mindig sikerült áthidalni a problémákat.

• Melyek voltak az elmúlt 5 év legnagyobb beruházásai a rendelőben?vorosvari-ujsag-2016-05-00024

A legnagyobb beruházás a lift kiépítése volt, ennek költségeit teljes mértékben az önkormányzat biztosította. Modern gépeket is tudtunk venni, ilyen volt például egy korszerű ultrahang vizsgálógép beszerzése 2012-ben, valamint modern látótérvizsgáló készülék a szemészeti rendelőbe, ami a glaucomás (zöldhályogos) betegek gondozásában elengedhetetlenül fontos vizsgálóeszköz. 2014-ben az elavult kazánt cseréltük ki, nagyon szépen felújítottuk a nőgyógyászati szakrendelőt, ide is tudtunk vásárolni önkormányzati támogatással ultrahang vizsgálókészüléket, ami a vizsgálatokhoz és a várandósgondozáshoz minimumfeltétel. Az idén nyárra minden szakrendelésen lesz már klímaberendezés. A kánikulai hetekben ugyanis a betegellátás enélkül már szinte elképzelhetetlen.

• Mi az, amire nagy szükség lenne még?

Ígéretet kaptunk az önkormányzattól, hogy a gyógytorna-fizikoterápia céljára kialakítják a Benu patika melletti épületet. Ennek felszerelése is komoly összegeket igényel, a korszerű kezelőgépek beszerzése a rendelő feladata lesz. A környező települések közül Pilisszentiván képviselőtestülete megszavazta a fizikoterápia felszerelésének anyagi támogatását. A hagyományos röntgen készülék cseréje is hamarosan szükséges lesz, akkor már digitális készüléket kellene vásárolni. Ennek költsége messze meghaladja a szakrendelő anyagi lehetőségeit. A folyamatosan öregedő géppark helyett újak beszerzése szükséges. A sterilizáló készülékünk és a sebészeti műtőasztal is több mint 20 éves. Ezeknek a cseréje is aktuálissá válik a közeljövőben. Szakrendelőink közül elsősorban a fül-orr-gégészeti, azután a sebészeti rendelő szorul felújításra. Ahogy anyagi lehetőségeink engedik, ezeket fokozatosan mind betervezzük és végrehajtjuk. 

• Lesz-e a készülékek beszerzésére saját forrás?

A röntgen-digitalizálást csak pályázati úton tartom kivitelezhetőnek. A többi készüléket megpróbáljuk saját erőből, fokozatosan lecserélni.

• Most újabb öt évre kapott bizalmat a képviselőtestülettől. Mik a közeljövő legfontosabb tervei, célkitűzései?

A bizalmat ezúton is köszönöm a képviselőtestületnek, munkatársaimnak és a lakosságnak egyaránt. Igyekszem továbbra is tisztességgel és becsülettel ellátni a munkámat, a rendelőt gazdasági szempontból egyensúlyban tartani, a szerződő felekkel korrekt kapcsolatot építeni, és továbbra is olyan légkört fenntartani, amelyben a munkatársaim örömmel és jókedvűen jönnek dolgozni, mert ez elengedhetetlen a jó betegellátáshoz.  

• Milyen hosszú távú tervei vannak?

Most úgy látom, hogy a települések lakóinak bizonyos szempontból szüksége volna még komplexebb ellátásra, amely magában foglalná az egynapos sebészeti ellátást. Ez szakmailag és anyagilag nagy kihívás, a manuális szakmák orvosainak nagy vonzóerő volna. Kizárólag pályázat útján tartom elképzelhetőnek. Jelenleg azonban a központi régió (amelybe Pilisvörösvár is tartozik) nem pályázhat ilyen nagy volumenű egészségügyi infrastrukturális fejlesztésre.

Palkovics Mária