XVI. évfolyam 3. szám - 2016. március

Családi csődvédelmi szolgálat

2015. szeptember 1-jén lépett hatályba a természetes személyek adósságrendezését bevezető 2015. Évi CV. Törvény, amely a bírósági végrehajtáshoz képest kedvezőbb feltételeket biztosít az adósoknak, és a hitelezőket is együttműködésre, az adós támogatására ösztönzi. Az eljárás célja az adós részére csődvédelem biztosítása, és az eljárásban az adós vagyonának és jövedelmének felhasználásával a fizetőképesség helyreállítása, a hitelezők számára pedig követelésük méltányos megtérülésének biztosítása.

Kinek tudunk segíteni?

Azok vehetik igénybe, akiknek vagyonuk és jövedelmük is van, valamint fizetési hajlandóságuk is fennáll, csupán fizetési képességük nem elegendő a felhalmozott tartozások kifizetéséhez. A sikeres eljárás végén az adós – miután tartozásainak elvárt mértékét teljesítette – mentesül a korábbi tartozásainak megfizetése alól, a hosszabb futamidejű jelzáloghitelének hátralévő részét kedvezőbb feltételekkel törlesztheti.

Az eljárást magánszemélyek kezdeményezhetik, azaz természetes személyek, egyéni vállalkozók és egyéb önfoglalkoztatók, pl. őstermelők.

Hogyan tudunk segíteni?

Az adósságrendezési eljárás alapelvei:

  • a résztvevők együttműködésén alapul
  • az adós csődvédelmet kap, a végrehajtásokat felfüggesztik
  • egy független szakértő közreműködésével az adósságok koordinált módon kerülnek rendezésre
  • minden tartozást be kell vonni az eljárásba
  • figyelembe veszi az adósok és a hitelezők méltányolható érdekeit, az adósok fizetési képességét
  • az adósok és a velük közös háztartásban élők lakhatási, létfenntartási költségeihez igazodó vagyonértékesítési, jövedelem-felosztási és vagyonfelosztási szabályokat alakít ki
  • méltányos adósságrendezési ütemezést valósít meg, az állam törlesztési támogatást ad
  • a megállapodást, az egyezséget és a szabályokat betartó, jóhiszeműen eljáró adósok a korábban felhalmozott adósságok egy részének megfizetése alól véglegesen mentesülnek, a hosszabb futamidejű jelzáloghitel hátralévő részét pedig kedvezőbb feltételekkel törleszthetik.

Kik, mikor, hol kezdeményezhetik az eljárást?

Az elszámolási törvénnyel érintettek a lakóingatlanukon első ranghelyi jelzálogjoggal rendelkező pénzügyi intézménynél vagy a fővárosi és megyei kormányhivatalok Családi Csődvédelmi Szolgálatainál is kezdeményezhetik az eljárást.

I. ütem

I. ütemben 2015. szeptember 1. és 2016. szeptember 30. között azok az adósok kezdeményezhetik az eljárást, akik esetében

• késedelemre vagy nem teljesítésre hivatkozva legalább egy hitelező már felmondta vagy lejárttá tette a hitelszerződést,

vagy

• késedelemre vagy nem teljesítésre hivatkozva legalább egy hitelező már megindította a követelés-érvényesítési eljárást,

vagy

• ha a hitelezői követelések valamelyike már végrehajtás alatt áll, vagy a zálogtárgy értékesítése folyamatban van.

Az is feltétel, hogy az adósok vagy közeli hozzátartozóik bejelentett és tényleges lakóhelyének 2015. május 15-én a zálogjoggal terhelt ingatlanban kellett lennie.

Határidők

2015. április 30-i elszámolási határidővel érintett (devizaalapú) fogyasztói hitel- és lízingszerződések esetében 2015. október 31. napja, ha pedig a szerződést később mondták fel, az adósságrendezés a felmondás átvételét követő 60 napon belül kezdeményezhető.

A 2015. szeptember 30-i elszámolási határidővel érintett (forint- és devizaalapú) fogyasztói hitel- és lízingszerződések esetében az elszámolás átvételétől számított 60 nap. A határidő az elszámolás kézhezvételétől kezdődik.

2016. március 1. napjáig e határidők elteltét követően is kezdeményezhető még az eljárás, de ez a póthatáridő nem hosszabbítja meg a végrehajtási és kényszerértékesítési moratóriumot.

II. ütem

2016. október 1-től adósságrendezési eljárást nemcsak azok kezdeményezhetnek, akiknek a lakóingatlanára vonatkozó hitelhez kapcsolódó hátraléka van, és emiatt a szerződését felmondták vagy lejárttá tették, hanem már abban az esetben is kezdeményezhető, ha késedelemre vagy nem teljesítésre hivatkozva a hitelezők egyike sem mondta még fel, illetve egyike sem tette még lejárttá a hitelszerződést.

Az eljárás kezdeményezése, további tájékoztatás

Az adósságrendezés iránti kérelem benyújtása az erre rendszeresített formanyomtatványon történik. A formanyomtatvány elérhető, valamint további tájékoztatást talál a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján (csodvedelem.gov.hu), illetve a nyomtatványcsomag a pénzügyi intézményeknél vagy a fővárosi és megyei kormányhivatalok Családi Csődvédelmi Szolgálatánál is átvehető.

Forduljon hozzánk bizalommal!

Pest megyei telefonszám: 06-1-236-3906