XVI. évfolyam 11. szám - 2016. november

Egész évben a nemzetiségért

Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestületének 2016. évi közmeghallgatása

Ez évben is nagy számban jelentek meg a város intézményeinek és egyesületeinek képviselői és érdeklődő polgárok a 2016. október 12-ére meghirdetett német nemzetiségi önkormányzati (PNNÖ) közmeghallgatáson a Városháza dísztermében.

Miután Sax László elnök köszöntötte a megjelenteket, megnyitotta a közmeghallgatást. A sok információt felsorakoztató, ugyanakkor a kivetített adatoknak köszönhetően jól követhető tájékozatót az elnök úr és Sax Ibolya alelnök közösen tartották.

vorosvari-ujsag-2016-11-00045Először a PNNÖ elmúlt évi munkáját mutatták be. A nemzetiségi önkormányzat ebben az időszakban 14 alkalommal ülésezett és 97 határozatot hozott. A város nyilvánossága, az iskolák és óvódák, valamint a nemzetiségi egyesületek a PNNÖ munkájának eredményeként és őt segítve számos rendezvényen és eseményen vehettek részt. Így például a nemzetiségi délutánon, az „Elűzetés Emléknapján” – melyen dr. Marchut Réka történész tartott tartalmas előadást –, a Heimatwerk szervezésében a farsangtemetésen, a májusfaállításon, a hősök napján, a májusfabontáson, a nyári táboron (a Német Nemzetiségi Általános Iskola szervezésében, 45 gyermek részvételével), a TRINA 20 éves partnerkapcsolati ünnepségén (Gerstettennel), valamint a szüreti rendezvényen (amelyet már a Művészetek Háza szervez, de a PNNÖ továbbra is támogatja). Mindenki számára, aki részese volt ezen eseményeknek, és újra szeretné őket átélni, illetve azok számára, akik nem tudtak ott lenni, a fontosabb rendezvényekről minden évben DVD is készül, amelyből 1 példány a Városi Könyvtárba kerül, ahonnan kikölcsönözhető.

Lényeges eleme a PNNÖ munkájának a pályázatokon való részvétel, amely ezúttal is szép sikereket hozott. Így az alábbi célokra sikerült jelentős mértékű támogatást szerezni: nemzetiségi tábor (1 000 000 Ft), TRINA zenei találkozó (300 000 Ft), 20 éves partnerkapcsolati jubileumi ünnepség Gerstettennel (300 000 Ft), valamint Régiókon átívelő kapcsolatfelvétel támogatása címen egy tanulmányút a bajai német iskolaközpontba (98 285 Ft).

A PNNÖ éves költségvetésének előirányzata 2016-ra 8 754 000 Ft, ebben benne volt Pilisvörösvár Város Önkormányzatának támogatása (4 000 000 Ft), a feladatalapú támogatás, valamint a működési támogatás (781 656 Ft) és a 2015. évi pénzmaradvány összege. E pénzekből finanszírozzák az egyesületek működési költségeit, a továbbképzéseket, a partnerkapcsolati rendezvényeket, a saját rendezvényeket és egyéb támogatásokat.

A PNNÖ legfontosabb feladatai közé tartozik a nemzetiségi hagyományok és a kultúra ápolása. Ennek megfelelően az önkormányzat a város azon egyesületeit támogatja, amelyek a hagyományok ápolásában fontos szerepet játszanak. Az egyesületek a következő támogatásokat kapták: Német Nemzetiségi Fúvószenekar (752 000 Ft; a gerstetteni jubileumi ünnepségen való részvételre), Német Nemzetiségi Vegyeskórus (456 000 Ft), Német Nemzetiségi Táncegyüttes (552 000 Ft). A Falumúzeum működéséhez a Művészetek Házán keresztül 250 000 forintot szokott a PNNÖ adni, melyet még nem utaltak át, a Falumúzeum sorsának alakulása miatt. A Gradus Egyesület részéről nem kaptak kérelmet a vendég óvónők ellátására, így a szokásos 135 000 forintot még nem utalták át részükre.vorosvari-ujsag-2016-11-00046

A PNNÖ a város oktatási intézményeit is támogatja. A nemzetiségi óvónők képzésének területén Janis Zita nemzetiségi pedagógus diplomát szerzett. A pedagógusok nyelvtanulását támogatva a Német Nemzetiségi Általános Iskola két pedagógusa részesült fejenként 48 000 forintban. A nemzetiségi ruhák varratását a Német Nemzetiségi Általános Iskola keretében támogatta a PNNÖ 200 000 forinttal.

Egyéb támogatások címén a jó tanulók minden évben három-három könyvet kapnak jutalmul, a Neue Zeitung, a magyarországi németek lapjának előfizetését az oktatási intézményeknek szintén finanszírozzák. A szüreti rendezvényen a zenekar költségét (228 600 Ft), a Schaumarer Kompanei Rozmaring című előadásának költségeit a Művészetek Házában, valamint az Europeada nemzetiségi válogatottak Dél-Tirolban megrendezett tornáján résztvevő pilisvörösvári fiatal részvételi díját átvállalta a PNNÖ.

Továbbra is fontos kérdésnek tekinti a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat az intézményátvétel kérdését: ismeretes, hogy a nemzetiségi önkormányzat szerette volna átvenni a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola (Vásár tér) fenntartását, ami nem valósult meg. A PNNÖ szerint a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézményekben mind a pedagógusok, mind a tanulók jobban érzik magukat, pénzügyileg jobb helyzet teremthető, valamint a települési és a nemzetiségi önkormányzatnak nagyobb beleszólása lehetne az intézmény életébe. Jelenleg az országban 21 általános iskola és 21 óvoda van német nemzetségi önkormányzati fenntartásban, melyek működése lényegesen hatékonyabb, mint a KLIK által fenntartott intézményeké.

A városi képviselőtestület 2015-ben elutasította a PNNÖ fenntartóváltási kérelmét, és azóta is aggályosnak találta az intézmény nemzetiségi önkormányzat általi átvételét. A PNNÖ ezért azt javasolta a városi képviselőtestületnek, hogy az intézményvezetőkkel, a KLIK-kel és az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottsággal közösen gondolják át a város oktatási koncepcióját. A Templom Téri Általános Iskola az angol nyelv oktatásának bevezetését tervezte első osztálytól, így az idén egy első osztály már nem nemzetiségi osztályként indult. A nemzetiségi önkormányzat ezt nem támogatta, de elgondolkodtató az a lehetőség, hogy két különböző profilú általános iskola (esetleg óvoda is) legyen a városban. 

A PNNÖ tervei között szerepel még a Falumúzeum, német egyházi hagyományok ápolása (Christkindlspiel, Hl. Dreikönige stb.), további kisfilmek készítése Pilisvörösvárról és nemzetiségi hagyományairól, pilisvörösvári német nemzetiségi témájú szakdolgozatok összegyűjtése (és megjelentetése a honlapon), mondókáskönyv, receptkönyv kiadása, a Deutsche Bühne Ungarn (szekszárdi Német Színház) meghívása, kirándulás szervezése nemzetiségi falvakba, „Kinderecke” megszervezése, ösztöndíj biztosítása nemzetiségi képzésben részt vevő felsőoktatási hallgatóknak és a fiatalok bevonása a nemzetiségi önkormányzat munkájába. Továbbá remélik, hogy a Heimatwerk folytatja hagyományőrző tevékenységét, és esetleg bekapcsolódik a német nemzetiségi önkormányzat munkájába is.

Végül Sax László elnök köszönetét fejezte ki polgármester úrnak, a városi önkormányzatnak és a polgármesteri hivatal dolgozóinak azért a támogatásért, segítségért, amelyet a nemzetiségi önkormányzat munkájához nyújtanak. Szintén megköszönte az intézmények és egyesületek részvételét a nemzetiségi önkormányzat által szervezett rendezvényeken.

Dr. Kerekes Gábor