XVI. évfolyam 11. szám - 2016. november

ISKOLAÁTADÁSOK, KARÁCSONYVÁRÁS, ÉV VÉGI FEJLESZTÉSEK – Interjú Gromon István polgármesterrel

• Január elsejétől teljes egészében átveszi az állam az iskolákat az önkormányzatoktól. Mit jelent ez pontosan? 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint 2017. január 1-től a jelenleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által fenntartott, de az önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények (iskolák) működtetését is átveszi a KLIK. Pilisvörösvár esetében ez a Templom téri iskola, a Vásár téri iskola, a Zeneiskola (Major u. 2.) és a Nevelési Tanácsadó (Rákóczi u. 8.) állami működtetésbe vételét jelenti. Ezzel egy időben az intézményi ingatlan és a benne lévő ingó vagyon határozatlan időre ingyenesen a KLIK vagyonkezelésébe kerül. Az épületek tulajdonosa az önkormányzat marad, viszont a tényleges használó a KLIK lesz. A fenti időponttól a KLIK foglakoztatotti állományába kerülnek az intézmények működtetését és az ahhoz kapcsolódó funkcionális feladatokat jelenleg ellátó munkavállalók (gondnokok, portások, takarítók, gazdasági ügyintézők stb.) is. 

A feladatellátáshoz kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról a KLIK-kel egy megállapodást és egy vagyonkezelési szerződést kell kötnünk. A megállapodás és a szerződés előkészítése folyamatban van. A megszülető dokumentumokban igyekszünk majd a lehető legjobban rögzíteni és védeni az önkormányzati jogokat és érdekeket, mindenekelőtt a közös használatú ingatlanrészek (tornatermek, aulák, udvarok stb.) használatának szabályait.

• Alig másfél hónap van már addig. Milyen feladatai, teendői voltak eddig ezzel kapcsolatban az önkormányzatnak?

A polgármesteri hivatal és a Gazdasági Ellátó Szervezet munkatársai október végére előkészítették a KLIK által első körben kért dokumentációt (feladatellátási helyek bemutatását szolgáló táblázatok, alkalmazottakra vonatkozó adatok és kimutatások, az átadandó intézményekre vonatkozó kötelezettségvállalások és követelések stb.). A Műszaki osztály felmérte az önkormányzat üzemeltetésében maradó helyiségeket, alaprajzokat készítettek stb. A szerződéses partnereket (mindenekelőtt a közműszolgáltatókat) értesítettük a jogszabályváltozás következtében beálló partnerváltozásról.

• Olvastam az oktatásért felelős államtitkár levelében, hogy leltározni kell a teljes ingó és ingatlan vagyont, és azt is, hogy a köznevelési feladat ellátásához szükséges vagyont állami vagyonkezelésbe kell átadni. Ez mit jelent pontosan Vörösvár esetében? Mit kell átadni és mit nem?

2017. január 1-jén az illetékes tankerületi központ vagyonkezelésébe kerül a köznevelési feladatok ellátását szolgáló mindazon önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog, amely 2016. december 31-ig a működtetési feladatot szolgálta, vagy azzal összefüggésben keletkezett. Leegyszerűsítve ez annyit jelent, hogy az ingatlanok az ott található berendezési és használati tárgyakkal együtt a KLIK kezelésébe kerülnek. A gyermekétkeztetési feladat ellátásához kapcsolódó vagyonelemek (pl. az intézményi melegítőkonyhák és azok felszerelése) a tulajdonos önkormányzatnál maradnak, mivel a gyermekétkeztetés megszervezése továbbra is az önkormányzat feladata marad.

• Ön személy szerint hogyan látja: melyek az átvétel előnyei és hátrányai?

Az iskolák állami fenntartásba és működtetésbe vételének a magam részéről semmilyen előnyét nem látom. Meggyőződésem szerint az iskolák a helyi önkormányzatok fenntartásában és működtetésében voltak és lennének a jövőben is a legjobb helyen. Az 1990-es rendszerváltozás egyik legnagyobb vívmánya volt az iskolák önkormányzati fenntartásba és működtetésbe adása, s az önkormányzatok kiválóan meg is oldották ezt a feladatot: költséghatékonyan és a jó gazda gondosságával intézték az iskolák ügyeit. Ennek a rendszernek a megváltoztatása véleményem szerint nemcsak hogy fölösleges, hanem kifejezetten káros. A központosításból fakadó lassúság és rugalmatlanság a forráshiánnyal párosulva a KLIK létrehozása óta folyamatosan árt az iskoláinknak. Sok tekintetben lerombolja azt, amit a rendszerváltozás óta eltelt huszonöt év során – komoly áldozatok árán – mint helyi közösség felépítettünk.

• A közmeghallgatáson néhány mondattal említette a karácsonyi készülődést. Idén milyen lesz a karácsonyi díszkivilágítás? 

A karácsonyi díszkivilágítás tekintetében igyekszünk a középúton járni. Nem kívánunk versenyezni azokkal a településekkel, akik – akár itt a közelünkben is – évente tízmillió forintos nagyságrendben költenek a karácsonyi díszkivilágításra, ugyanakkor mégis szeretnénk ünnepi hangulatot teremteni közterületeinken. 

Ennek az elvnek a jegyében a régi, divatjamúlt és műszakilag is többségében tönkrement Fő utcai díszeket már nem újítjuk fel, és nem is veszünk helyettük újakat, mert a kandeláberekre szerelhető új díszek beszerzése és évenként való fel- és leszerelése folyamatosan sokmilliós kiadás lenne, és a kandelábereken is károsodásokat okozna. 

A város főbb közlekedési pontjaira viszont (a Fő téren, a Hősök terén, a Vásár téren, a Templom téren és a Ligeti Szent Család templom előtti részen) az idén is felszereljük a tavaly vásárolt, illetve felújított és bővített fényfüzéreket, amelyek véleményünk szerint illenek a karácsonyi ünnepek csendes és meghitt hangulatához. Természetesen feldíszítjük és kivilágítjuk a város karácsonyfáját is a Fő téren, a tavalyihoz hasonló módon.

• A másik téma az ünnepekkel kapcsolatban az adventi vásár, ami, úgy tűnik, idén új helyszínt kap. Miért született ez a döntés?

Immár kilencedik alkalommal rendezzük meg az adventi vásárt, de a vásár optimális helyét és időpontját még mindig keressük. Az első két évben a Fő téren volt a vásár, ami egy exkluzív helyszín, de ott nagyon kevés a hely az árusoknak, és a Fő utcai forgalom zaja miatt kevés a nyugalom. A harmadik évben a Templom téren, majd három éven keresztül a könyvtárudvarban rendeztük meg a vásárt. A könyvtárudvar előnye, hogy van egy kész színpad, és nagyon intim a hely, szép a környezet, de sajnos az udvar szűk, kevés ember fér el benne. 2014-ben a könyvtárudvarhoz kapcsolva a Templom közt és a templom előtti részt is bevontuk a rendezvény területébe. Ez a rendezvény jól sikerült, de egyesek nehezményezték a Templom köz egész napos lezárását. Tavaly a Művészetek Házában történt igazgatóváltás miatt nem tudtunk megfelelően felkészülni az adventi vásárra, ezért csak kisebb vásárt rendeztünk, a könyvtárudvaron. Így jutottunk el az idei évhez.

Az idei évben az eddigieknél nagyobb, gazdagabb adventi vásárt szeretnénk rendezni, nagyobb területen, több árussal, gazdagabb programmal és helyileg közelebb az ünnep szívéhez, a templomhoz.  Ezért gondoltunk a teljes Templom térre. Már egyeztettem plébános úrral a tervekről, s ha az egyházközségi képviselőtestület is támogatja a gondolatot, akkor az idén közvetlenül a templom mellett rendezzük meg az adventi vásárt. A templom előtt az egyházközséggel közösen karácsonyfát állítunk, s a felállítandó karácsonyfát az óvodásokkal együtt tervezzük feldíszíteni. Terveink szerint színpadot is állítunk, kb. a sekrestye magasságában, s szeretnénk, ha a színpadon a vendég előadók mellett napközben minél több helyi énekkar, zenekar, előadó is fellépne. A műsorokat a szentmisék közötti időpontokban tartjuk, hogy azok ne zavarják az adventi szentmiséket, de ugyanakkor a templomba menők vagy az onnan jövők számára elérhetők legyenek. További újdonság, hogy az adventi vásár idejére átvinnénk a Fő térről a Templom térre a szabadtéri betlehemet, ezzel is emelve az ünnepi hangulatot.

• Több fontos beruházás fejeződött be az elmúlt egy hónapban. Minden a tervek szerint alakult?

A tervek szerint elkészültek a gyalogátkelőhelyek a Kisfaludy utcában és a Csobánkai utcában, így a mindenszentek ünnepe és a halottak napja alkalmából tett temetőlátogatások során a gyalogosok már biztonságosabban közlekedhettek a temető környékén. Ugyancsak a terveknek megfelelően, az óraátállítás idejére elkészült az Északi lakókörzetben a közvilágítás fejlesztése, amelynek jóvoltából a korai sötétedés kezdete óta már a bővített közvilágítás üzemel a Báthory utcában, a Béke utcában, a Nagy Imre utcában és a Freiäcker utcában. A szilárd burkolatú utakon és a földutakon a tél beállta előtt ismét kátyúztunk, és októberben megtörtént a Muskátli köz 1. és a Nagyváradi u. 22. szám alatti romos épületek bontása is. Október 28-án átadásra került a Fő u. 104. szám alatti épület, a Sváb Sarok homlokzatfelújítása, és elkészült a Vásár téri iskola épületének új villámvédelmi rendszere, az őszi szünetben pedig a Templom téri iskola épületének új villámvédelmi rendszere is.

• Van-e olyan beruházás, ami problémásabb, mint azt előre várták, és a tervezettnél később fog elkészülni?

A Fő utca 122. alatt kialakítandó fizikoterápiás rendelő folyamatban lévő kivitelezése közben többször adódtak kisebb-nagyobb problémák, de jelenleg úgy tűnik, hogy szerződéses határidőre, tehát december végére az a munka is elkészül. Remélem, hogy januárban megtarthatjuk az új fizikoterápiás rendelő avatóünnepségét.

• Várható-e még az idei évben valamilyen kisebb-nagyobb fejlesztés?

Közeleg a tél és a karácsony, úgyhogy nagyobb projektekbe már nem fogunk bele. November második hetében elvégezzük a tervezett közterületi fásítást, amelynek keretében a Bányatelepen 30 db hegyi juhart és gesztenyét, a Templom sétányon 17 db kislevelű hársat, a Vasútállomás P+R parkolójában 5 db gömbkőrist, a Csobánkai utcai parkolóban 2 db nagylevelű hársat ültetünk. Utána pedig már a téli időjárással kapcsolatos közterületi feladatokra koncentrálunk.

• Van néhány beadott fejlesztési pályázat, amelyekről az újság hasábjain is beszámoltunk. Ezek bármelyikéről lehet már eredményt tudni?

A Napos Oldal Szociális Központ főépületének és az idősek gondozóházának felújítására beadott pályázatunkon 13 582 360 fo­rint támogatást nyertünk. Ezen projekt kapcsán a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bontására november közepén kerül sor, így a bírálat, a szerződéskötési moratórium és a szerződéskötési lépcsők miatt a kivitelezés majd csak tavasszal indulhat meg. 

A szakorvosi rendelő és az egészségház épületének energetikai korszerűsítésére benyújtott pályázatunkat még nem bírálták el, de jó hír, hogy november elején változott a pályázati felhívás szövege, s a változás lényege az, hogy a rendelkezésre álló keretet 10 milliárd forintról 16,2 milliárdra emelték. Őszintén remélem, hogy ez segíti a pályázatunk pozitív elbírálását.

A Templom téri iskola sportudvarának felújítására, valamint a Szent István utca, a Báthory utca és a Szabadság utca elejének felújítására beadott pályázatunk sajnos sem az augusztusi, sem az október végi értékelés során nem volt a kiválasztottak között, így ezeken a pályázatokon most már biztos, hogy nem nyertünk.

A földutak helyreállítására beadott vis maior pályázatról annyit tudunk, hogy azt a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogató nyilatkozattal küldte tovább a bírálóknak. A Széchenyi utcai, a Rákóczi utcai és a Zrínyi utcai óvodák fejlesztésére benyújtott, valamint a Fő utca felújításának folytatására és kerékpárút építésére benyújtott pályázataink eredményéről még nem érkezett értesítés, a döntés várhatóan a jövő évre húzódik. 

Palkovics Mária